ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми граждани,

В сградата на община Роман, етаж първи – информационен център, има терминално устройство ПОС, чрез което можете да извършите вашите плащания, отнасящи се до местните данъци и такси.

                                                      От Ръководството

При нарушения свързани с дейностите по третиране на битови отпадъци и поддържане чистотата на населените места гражданите могат да сигнализират на тел. 09123/2064 и e-mail: roman@roman.bg

Офис за водене на военен отчет в община Роман - обяви за 2019 година

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА РОМАН

 ИНФОРМИРА

Със заповед на Министъра на отбраната №ОХ-823/04.09.2019г. са обявени за  вакантни  длъжности за сержанти във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево, от състава на Военно въздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Документи се приемат до

25.10.2019г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 25 септември 2019г.


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-772/ 20.08.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Военноморските сили

 Общо 100 (сто) длъжности

 Срок за подаване на документи до 18.10.2019г.

 За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман  или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 16 септември 2019г.


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-762/ 16.08.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски,  както следва:

– за в.ф.28610-София                    – 10 длъжности;

– за в.ф.24150-Стара Загора        – 22 длъжности;

– за в.ф.52740-Хасково                  – 4 длъжности;

– за в.ф.54100-Ямбол                     – 10 длъжности;

– за в.ф.34750-Карлово                 – 36 длъжности;

– за в.ф.34200-Шумен                    – 22 длъжности;

– за в.ф.24620-Свобода                  – 10 длъжности;

– за в.ф.28880-Белене                    – 20 длъжности;

– за в.ф.24490-Асеновград            – 9 длъжности;

– за в.ф.42600-Мусачево               –  10 длъжности;

– за в.ф.22790-Г. Оряховица        –  15 длъжности;

– за в.ф.28330-Смолян                  –  10 длъжности;

– за в.ф.46690-Пловдив                 –  20 длъжности;

 Общо 198 (сто деветдесет и осем) длъжности

 За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 30 август 2019г.


ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-760/ 16.08.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за

 2 (две)

вакантни длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в във военни формирования от Стационарната комуникационна и информационна система

 Документи се приемат до

11.10. 2019г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 30 август 2019г.


ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-761/ 16.08.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за

 1 (една)

вакантна длъжност  за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина в във военно формирование 22980-София от състава на Съвместното командване на силите

 Документи се приемат до

20.09. 2019г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 30 август 2019г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявени са  вакантни  длъжности за лица изпълнявали военна служба  (кадрова военна служба) както следва:

 • за Националната гвардейска част

1(една) длъжност за сержант;

Документи се приемат до

09.09. 2019г. включително.

 • за ВМА-София

1(една) длъжност за офицер;

Документи се приемат до

04.09. 2019г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 30 август 2019г.


ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-763/ 16.08.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за

 11 (единадесет)

вакантни длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в 68 бригада „Специални сили“

 

Срок за подаване на документи :

    до 02.09.2019г. включително

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 30 август 2019г.


ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман

ИНФОРМИРА

Обявени са вакантни длъжности
за лица изпълнявали военна служба
(кадрова военна служба) както следва:
– 1(една) длъжност за офицер;
– 2(две) длъжности за сержанти;

– за Формирования от състава на Съвместното
командване на силите
1(една) длъжност за сержант;
– за Формирования от състава на Сухопътните
войски
4(четири) длъжности за офицери и
4(четири) длъжности за сержанти;

Допълнителна информация

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 19 август 2019г.


ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-695/ 30.07.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за

9 (девет) войнишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански средни
или висши училища в страната и в чужбина в
Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново

Допълнителна информация

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 19 август 2019г.


ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман

ИНФОРМИРА

Обявени са вакантни длъжности в Националния
военен университет гр. Велико Търново
за лица изпълнявали военна служба
(кадрова военна служба) както следва:
– 3(три) длъжности за офицери;
– 5(пет) длъжности за сержанти;
– 10(десет) длъжности за войници.

Допълнителна информация

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 12 август 2019г.


ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-655/ 17.07.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за

60 (шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански средни
или висши училища в страната и в чужбина в
Националната гвардейска част – гр. София

Допълнителна информация

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 12 август 2019г.


ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-582/ 24.06.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Военновъздушните сили.

Допълнителна информация

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 18 юли 2019г.


ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-564/ 19.06.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за 30 (тридесет) офицерски длъжности за лекари

 във Военномедицинска академия

  Документи се приемат до 16.08. 2019г. включително.

Допълнителна информация

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 03 юли 2019г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 2 (две) вакантни  войнишки длъжности в Централния артилерийски изпитателен полигон за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Срок за набиране на документи :

02.08.2019 г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 07 юни 2019г.


ОБЯВА

Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-474/ 20.05.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за

 9 (девет) сержантски длъжности за приемане на  оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили.

Документи се приемат до

31.07. 2019 г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман  или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 07 юни 2019г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА  РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 156 (сто петдесет и шест) вакантни войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите, както следва:

 • за в.ф.48960 – Бургас                      – 66 длъжности;
 • за в.ф.52370 – Негушево                – 4 длъжности;
 • за в.ф.28860 – Горна Малина        – 45 длъжности;
 • за в.ф.52210 – Банкя                       – 3 длъжности;
 • за в.ф.32450 – Мокрен                    – 7 длъжности;
 • за в.ф.22980 – София                      – 30 длъжности;
 • за в.ф.22720 – Смядово                  – 1 длъжност.

Срок за подаване на документи :

до 21.06.2019г. включително

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 08 май 2019г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявена е 1 (една) вакантна офицерска длъжност за лице изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) от състава на Военновъздушните сили за в.ф.26030-Безмер

 Документи се приемат до

07.06. 2019г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 08 май 2019г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявена е 1 (една) вакантна сержантска длъжност за лице изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) от състава на Военновъздушните сили за в.ф.22320-Божурище

Документи се приемат до

23.05. 2019г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 08 май 2019г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА  РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 1 (една) вакантна длъжност за старшина във военно формирование 26690 – Павликени  за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба(кадрова военна служба).

           Срок за подаване на документи :

до 16.05.2019г. включително

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 08 май 2019г.


 

ОБЯВА

 

Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-253/ 11.03.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Военноморските сили

 Документи се приемат до

25.04. 2019г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Обява

Публикувано на 21 март 2019г.


О Б Я В А

за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019 г.

Офис за военен отчет в община Роман Ви информира, че със заповед № ОХ182/19.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за Сухопътните войски и Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

Кандидатите за длъжностите за приемане на служба в доброволния резерв трябва да отговарят на следните изисквания (чл. 24, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България):

 • да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
 • да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
 • да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”;
 • да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;
 • да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

 Срок за подаване на документите – до 30.10.2019 г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

 

Публикувано на 06 март 2019г.


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-176/ 15.02.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски,  както следва:

– за в.ф.28610-София                      – 5 длъжности;

– за в.ф.24150-Стара Загора         – 40 длъжности;

– за в.ф.34750-Карлово                  – 40 длъжности;

– за в.ф.22160-Плевен                    – 23 длъжности;

– за в.ф.26400-Благоевград          – 12 длъжности;

  /от тях за в.ф.54990-Враца  –  7 длъжности/

– за в.ф.26240-Сливен                    –  15 длъжности;

– за в.ф.24490-Асеновград            –  10 длъжности;

– за в.ф.42600-Мусачево               –  10 длъжности;

– за в.ф.28330-Смолян                   –  10 длъжности;

– за в.ф.46690-Пловдив                 –  20 длъжности;

 

Общо 185 (сто осемдесет и пет) длъжности

 

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211;

 0888 218 242;

Публикувано на 25 февруари 2019г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 1( една) вакантна офицерска длъжност във Военно-географска служба /за военно формирование 26480-София/

 за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба(кадрова военна служба).

Документи се приемат до

06.03. 2019г. включително

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 21 февруари 2019г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 14390 – Горна Оряховица за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба(кадрова военна служба).

           Срок за подаване на документи :

до 28.02.2019г. включително

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 21 февруари 2019г.


О  Б  Я  В  А

за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.

 

Офиса за военен отчет в общината Ви информира, че се приемат документи на кандидати за обучение по специална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва:

№ по ред

Структура, провеждаща курса „Специална военна подготовка“

Период за обучение

Срок за подаване на документи

1. НВУ „Васил Левски“

Факултет „Общовойскови” –

гр. Велико Търново

Курс „Тактика на мотопехотните войски”

(ВОС 1033)

08.04. – 19.04.2019 г. 22.02.2019 г.
2. НВУ „Васил Левски“

факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен

Курс „Комуникационни и информационни системи във въоръжените сили”

(ВОС 4103)

03.06. – 14.06.2019 г. 19.04.2019 г.
09.09. – 20.09.2019 г. 26.07.2019 г.
3. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” –           гр. Варна

Курс „Военноморска подготовка” (ВОС 3233)

12.08. – 30.08.2019 г. 28.06.2019 г.

Обучението в курсове по специална военна подготовка се провежда само с български граждани успешно завършили обучението в курс по „начална военна подготовка”.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

 • настаняване, хранене, униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение;
 • безплатно медицинско и психологическо обслужване;
 • задължително застраховане.

 

За повече информация, моля посетете офиса за водене на военен отчет в общината. Телефони за информация: 0910/5 57 18, 09123 2310, 09117/22 11, 0888 218 242,  092 62 40 44.

Публикувано на 14 януари 2019г.


О  Б  Я  В  А

за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.

 

Офиса за военен отчет в общината Ви информира, че се приемат документи на кандидати за обучение по начална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва:

№ по ред

Структура, провеждаща курса „Начална военна подготовка“

Период за обучение

Срок за подаване на документи

1. Единен център за начална подготовка (ЕЦНП) – гр. Плевен 11.03. – 05.04.2019 г. 15.02.2019 г.
30.09. – 25.10.2019 г. 16.08.2019 г.
2. НВУ „Васил Левски“

Факултет „Общовойскови” –

гр. Велико Търново

13.05. – 07.06.2019 г. 29.03.2019 г.
24.06. – 19.07.2019 г. 10.05.2019 г.
3. НВУ „Васил Левски“

факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен

26.08. – 20.09.2019 г. 12.07.2019 г.
4. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” –           гр. Варна 15.07. – 09.08.2019 г. 31.05.2019 г.

Кандидатите по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
 • да са годни и психологически пригодни за военна служба;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

 • настаняване, хранене и униформа;
 • безплатно медицинско обслужване;
 • задължително застраховане.

За повече информация, моля посетете офиса за водене на военен отчет в общината. Телефони за информация: 0910/5 57 18, 09123 2310, 09117/22 11, 0888 218 242,  092 62 40 44.

Публикувано на 14 януари 2019г.


Офис за водене на военен отчет в община Роман - обяви за 2018 година

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 Обявен е конкурс за 1(една) вакантна длъжност

  за офицер в Съвместното командване на силите за лице изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Срок за подаване на документи:

07.01.2019г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 12 декември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 Обявен е конкурс за 1(една) свободна длъжност „главен асистент“ в НВУ „Васил Левски“ гр.Велико Търново за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Срок за подаване на документи:

06.02.2019г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 12 декември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

На основание МЗ №ОХ – 909/09.11.2018г. са обявени 78 (седемдесет и осем) вакантни длъжности  във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования от Военновъздушните сили

Срокове за подаване на документи:

До 01.03.2019 г. за военно формирование 26030-Безмер
До 11.01.2019 г. за военни формирования

42520-Щръклево; 28540-Труд; 34820-Батак; 44380-Братово; 36510-Полски градец; 54320-Божурище52090-Долна Митрополия

До 15.01.2019 г. за военни формирования

36780-Шабла;   32610-Банкя; 34630-Божурище; 34420-Костинброд

До 18.01.2019 г. за военни формирования

32040-Крумово; 24900-София; 44510-София; 28000-Граф Игнатиево

До 22.01.2019 г. за военни формирования

36150-Стара Загора; 26720-Черноморец; 52860-Кичево

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Приложения към МЗ №ОХ–909/09.11.2018г.

Публикувано на 03 декември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

На основание МЗ №ОХ – 951/23.11.2018г. са обявени 7 (седем) вакантни длъжности за офицери и 1(една) за сержант  във военни формирования от Сухопътните войски за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), както следва:

   – в.ф.34750-Карлово

– в.ф.22160-Плевен

– в.ф.22220-Сливен

Документи се приемат до

28.12. 2018г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Публикувано на 29 ноември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 Обявен е конкурс за 2(две) вакантни длъжности

в Съвместното командване на силите за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

 • 1(една) офицерска длъжност за военно формирование 24350 – Кочово;
 • 1(една) длъжност за офицерски кандидат) за военно формирование 22060 – Велико Търново

Срок за подаване на документи:

18.12.2018г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Списък на вакантни длъжности

Публикувано на 29 ноември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 Обявен е конкурс за 1(една) преподавателска длъжност в НВУ „Васил Левски“ гр.Велико Търново за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Срок за подаване на документи:

17.12.2018г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 29 ноември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 Обявен е конкурс за 1(една) вакантна офицерска длъжност  в служба „Военна полиция“ за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

-Инспектор в Регионална служба „Военна полиция“ – гр.Варна

Срок за подаване на документи:

14.12.2018г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 29 ноември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявени са 10 (десет) вакантни длъжности за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) от състава на Военновъздушните сили, както следва:

 • 5(пет) длъжности за офицери:
 • 3(три) длъжности за сержанти;
 • 2(две) длъжности за войници.

Документи се приемат до

28.12. 2018г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 26 ноември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 Обявен е конкурс за 1(една) преподавателска длъжност в НВУ „Васил Левски“ гр.Велико Търново за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

 

Срок за подаване на документи:

14.12.2018г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 26 ноември 2018г.


 ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за 1( една) вакантна длъжност във Военно-географска служба /за военно формирование 24430-Троян/

 за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина.

 

Документи се приемат до

21.12. 2018г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 12 ноември 2018г.


 

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявена е вакантна длъжност за офицер във военно формирование 42130-Боровец от състава на Военновъздушните сили  чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина.

 

Документи се приемат до

14.12. 2018г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 12 ноември 2018г.


 ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 2 (две) вакантни длъжности за офицери във Военно-географска служба /за в.ф.24430-Троян/ за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Срок за подаване на документи :

до 23.11.2018г. включително

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

 

Публикувано на 12 ноември 2018г.


 

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за 9 (девет) вакантни длъжности за офицери в подчинени военни окръжия  на Централно военно окръжие за лица изпълнявали военна служба(кадрова военна служба)

 

Срок за подаване на документи :

до 05.12.2018г. включително

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № ОХ-865/23.10.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 31 октомври 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 54200-София от състава на Централно военно окръжие за лице завършило гражданско висше училище в страната  или в чужбина

 

Срок за подаване на документи :

до 26.11.2018г. включително

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Приложение № 1

Публикувано на 31 октомври 2018г.


 

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 2 (две) вакантни длъжности за офицери, 3 (три) вакантни длъжности за сержанти и 1(една) вакантна длъжност за войник в

НВУ „Васил Левски“ гр.Велико Търново за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

 

    Срок за подаване на документи :

до 07.11.2018г. включително

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 22 октомври 2018г.


 

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 Обявен е конкурс за 1(една) преподавателска длъжност в НВУ „Васил Левски“ гр.Велико Търново за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Срок за подаване на документи:

31.10.2018г.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 22 октомври 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 1 (една) вакантна длъжност за офицер и1 (една) вакантна длъжност за сержант във военно формирование 22980-София от състава на Съвместното командване на силите

          Срок за подаване на документи :

до 29.10.2018г. включително

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 22 октомври 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 50 (петдесет) вакантни длъжности във военно формирование 22980-София от състава на Съвместното командване на силите

           Срок за подаване на документи :

до 16.11.2018г. включително

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Обява за провеждане на конкурс

Публикувано на 10 октомври 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявена е вакантна длъжност за офицер във военно формирование 52090-Долна Митрополия от състава на Военновъздушните сили  за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Документи се приемат до

11.10. 2018г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 28 септември 2018г.


 

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 

Обявени са 28(двадесет и осем) вакантни длъжности за  войници в 68-ма бригада „Специални сили“ в гарнизон Пловдив за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

 Документи се приемат до

09.11. 2018г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман

или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Обява за провеждане на конкурс

Публикувано на 17 септември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 26690-Павликени от състава на Съвместното командване на силите

Срок за подаване на документи :

05.10.2018г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 17 септември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 110( сто и десет) вакантни длъжности във Военноморските сили

 за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № ОХ-732/30.08.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 10 септември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 Обявен е конкурс за 4(четири) вакантни длъжности в Централния артилерийски изпитателен полигон (в.ф.26940-Стара Загора)

 за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № ОХ-731/30.08.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 10 септември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 2 (две)  войнишки длъжности в Съвместното командване на силите (в.ф.22980-София)

Срок за подаване на документи :

26.09.2018г.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № ОХ-728/29.08.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 10 септември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявени са 2(две) вакантни длъжности за офицери, 2(две) вакантни длъжности за сержанти и 1(една) за войник в Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

 Документи се приемат до

28.09. 2018г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № ОХ-712/24.08.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 10 септември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за 3 (три)  длъжности за старшини в Представителния духов оркестър на Военноморските сили

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 03 септември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 

Обявенa e 1(една) вакантна длъжност за офицер в Съвместното командване на силите

(във в.ф.22060-Велико Търново)  за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

 Документи се приемат до

13.09. 2018г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман

или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 03 септември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 204(двеста и четири) вакантни длъжности в Сухопътните войски  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

– в.ф.28610-София                    – 10 длъжности;

– в.ф.38220-Плевен                   – 18 длъжности;

– в.ф.34750-Карлово                 – 47 длъжности;

– в.ф.26400-Благоевград        – 28 длъжности                    

          (от тях 4 длъжности за в.ф.54990-Враца)

– в.ф.26240-Сливен      – 9 длъжности;

– в.ф.24620-Свобода    – 20 длъжности;

(от тях 1 длъжност за в.ф.24620-Белоградчик)

– в.ф.28880-Белене       – 14 длъжности;

– в.ф.28330-Смолян     – 15 длъжности;

– Гарнизон Пловдив    – 43 длъжности.

 

Документи се приемат до:

28 септември 2018г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Приложения:

О Б Я В А НА КОМАНДВАНЕТО НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ (на основание Заповед № ОХ-673/14.08.2018г. на Министъра на отбраната)

Приложение № 1, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28610 – София

Приложение № 2, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 38220 – Плевен

Приложение № 3, Списък на вакантни длъжности за войници в 61-ва механизирана бригада – Карлово

Приложение № 4, Списък на вакантни длъжности за войници в Бригадно командване – Благоевград

Приложение № 5, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 26240 – Сливен

Приложение № 6, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 24620 – Свобода

Приложение № 7, Списък на вакантни длъжности за войници в 55-ти инженерен полк – Белене

Приложение № 8, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28330 – Смолян

Приложение № 9, Списък на вакантни длъжности за войници в гарнизон Пловдив

Приложение № 10, Нормативи за изпита по физическа подготовка

Публикувано на 23 август 2018г.


 ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 

Обявени са 3(три) вакантни длъжности за офицери в Централно военно окръжие  за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Документи се приемат до

01.10. 2018г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № ОХ-671/14.08.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 20 август 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за 36(тридесет и шест) офицерски длъжности и 8(осем) сержантски  длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

 

Документи се приемат до:

21 септември 2018г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № ОХ-637/03.08.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 15 август 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявена е вакантна длъжност в служба „Военна полиция“  за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

 

 – Старши на Териториален военнополицейски участък – Белене в РС „Военна полиция“ -Плевен

 

Документи се приемат до

17.08. 2018г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № КВ-339/27.07.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 15 август 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Със заповед №ОХ- 569/06.07.2018г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 09.10.2018г. и 10.10.2018г.  в Националната гвардейска част – гр.София, както следва:

– за Гвардеец – 44 (четиридесет и четири) длъжности;

 • за Номер от разчет – 1 (една) длъжност;
 • за Шофьор кат. „D” – 3 (три) длъжности;
 • за Шофьор кат. „C + E” – 1 (една) длъжност.
 • за Шофьор кат. „C + E” – 1 (една) длъжност.

 

Документи се приемат до

14 септември 2018г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая 308 на община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № OX-569/06.07.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 30 юли 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс  за 11(единадесет) вакантни длъжности за офицери, 9(девет) вакантни длъжности за сержанти и 2(две) за войници, изпълнявали военна служба(кадрова военна служба) във военни формирования от  състава

на Сухопътните войски

 

Документи се приемат до:

19 юли 2018г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № OX-503/19.06.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 25 юни 2018г.


 

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 14(четиринадесет) вакантни длъжности за оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътни войски и Военновъздушните сили

Документи се приемат до:

27 юли 2018г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

 

Прочети

Заповед № OX-391/08.05.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 15 юни 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 78(седемдесет и осем) вакантни длъжности във Военновъздушните сили

Документи се приемат до:

 • за в.ф. 44380-Братово; в.ф. 54320 – Божурище; в.ф. 28000-Граф Игнатиево и 32040-Крумово – до 15.06.2018г.
 • за в.ф. 52090-Долна Митрополия; в.ф.34420 – Костинброд; в.ф.34630-Божурище и 36780-Шабла – до 20.06.2018г.
 • за в.ф. 28540-Труд; в.ф.34820 – Батак и в.ф.26720-Черноморец – до 22.06.2018г. 
 • за в.ф. 42520-Щръклево; в.ф.28770 – Балчик; в.ф.26030-Безмер; в.ф.32610-Банкя; 52860-Кичево и 36150-Стара Загора – до 29.06.2018г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

МЗ № ОХ-372 от 02.05.2018.

Публикувано на 28 май 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 27(двадесет и седем) вакантни длъжности в Съвместното командване на силите

Документи се приемат до:

24 август 2018г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № OX-388/08.05.2018г.

С П И С Ъ К   на вакантните длъжности

Публикувано на 25 май 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 253(двеста петдесет и три) вакантни длъжности в Сухопътни войски

Документи се приемат до:

14 август 2018г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 17 май 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 4 (четири) офицерски длъжности в Централно военно окръжие, за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Документи се приемат до:

23 май 2018г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 09117/2211; 0910 / 9 23 56;   0910/5 57 18; 092/62 40 44; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № OX-260/27.03.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 24 април 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 46(четиридесет и шест) войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система

Документи се приемат до:

11 май 2018г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 28 март 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за 62(шестдесет и две) вакантни длъжности в Съвместното командване на силите

 

Документи се приемат до:

09 май 2018г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № OX-206/09.03.2018г. на Министъра на отбраната

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Публикувано на 22 март 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 1(една) офицерска длъжност в Съвместното командване на силите

Документи се приемат до:

23 март 2018г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 12 март 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Набира български граждани без военна подготовка за участие в курсове за начална военна подготовка

 

 • от 12.03. до 05.04.2018г. в Единен център за начална подготовка-Плевен
 • от 10.04. до 04.05.2018г. в НВУ „Васил Левски“- гр.Велико Търново
 • от 23.07. до 17.08.2018г. във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Варна
 • от 01.10. до 26.10.2018г. в Единен център за начална подготовка-Плевен

 

За  информация и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  /в  стая №309 на община Роман/ или на

 тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18; 09123 23 10;

092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 12 март 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Със заповед №ОХ- 55/18.01.2018г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за  75(седемдесет и пет) вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Документи се приемат до

16 март 2018г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая 308 на община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

ОБЯВА

КРИТЕРИИ И РЕД

НОРМАТИВИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ

 

Публикувано на 06 февруари 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс от български граждани освободени от военна служба както следва:

– за Сухопътни войски – 225 длъжности;

– за военноморски сили – 50 длъжности;

– за Централно военно окръжие – 25 длъжности;

 

Документи се приемат до:

30 септември 2018г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или

на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

 

 

Публикувано на 10 януари 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 50(петдесет) войнишки длъжности във Националната гвардейска част

Документи се приемат до:

28 февруари 2018г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

 

Публикувано на 10 януари 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 5 (пет) матроски/войнишки/ длъжности във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Варна

Документи се приемат до:

02 февруари 2018г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

 

Публикувано на 10 януари 2018г.


Офис за водене на военен отчет в община Роман - обяви за 2017 година

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 246 (двеста четиридесет и шест) войнишки длъжности във военни формирования от Сухопътните войски както следва:

– Гарнизони Стара Загора, Хасково и Ямбол – 75 длъжности;

– Гарнизони Карлово и Казанлък – 61 длъжности;

– в.ф. 46460-Пловдив – 16 длъжности;

– Гарнизон Белене – 20 длъжности;

– в.ф. 24620-Свобода – 23 длъжности;

– в.ф. 26240-Сливен – 18 длъжности;

– Гарнизон Плевен – 19 длъжности;

– в.ф. 42600-Мусачево – 14 длъжности;

 

Документи се приемат до:

02 февруари 2018г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет

в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10;  0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 13 декември 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба:

– Съвместно командване на силите – 1 длъжност за офицер;

– ВВС /в.ф.28000-Граф Игнатиево/ –  5 длъжности за войници;

– ВВС /в.ф.54320-Божурище/ –  9 длъжности за войници.

 

Документи се приемат до:

– Съвместно командване на силите – до 21.12.2017г. включително;

– ВВС /в.ф.28000-Граф Игнатиево/ –  до 12.01.2018г. включително;

– ВВС /в.ф.54320-Божурище/ до 29.12.2017г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10;

0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242.

Публикувано на 29 ноември 2017г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

ИНФОРМИРА

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за 28 (двадесет и осем) войнишки длъжности  за приемане на военна служба на  лица завършили средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 27.03.2018г. до 29.03.2018г. в 68-ма бригада „Специални сили“

 

Документи се приемат до:

26.01.2018г.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 23 ноември 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в:

– ВВС – 1 длъжност за офицер и 2 длъжности за сержанти;

– Военногеографска служба – 3 длъжности за офицери;

– 68-ма бригада „Специални сили” – 5 длъжности за войници изпълнявали военна служба(КВС) и 28 длъжности за войници

 

Документи се приемат до:

за ВВС – 22 декември 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242.

Публикувано на 13 ноември 2017г.


 

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в:

– Стационарна КИС – 4 длъжности за офицери;

– СКС – 1 длъжност  за сержант;

 

Документи се приемат до:

за Стационарна КИС – 22 ноември 2017г. включително.

за СКС – 16 ноември 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242.

Публикувано на 06 ноември 2017г.


 ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

ИНФОРМИРА

Обявени са конкурси

за приемане на военна служба в

Националния военен университет

 „Васил Левски”както следва:

4 длъжности за войници, документи се приемат до 24 ноември 2017 включително.

5 длъжности за старшини, документи се приемат до 10 ноември 2017 включително.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 09117/2211; 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 0888 218 242

 

Публикувано на 26 октомври 2017г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

ИНФОРМИРА

Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в:

– СКС – 2 длъжности за офицери;

– ВВС – 1 длъжност за офицер;

– НГЧ – 1 длъжност за офицер;

– СВ – 3 длъжности за офицери и 2 за сержанти;

Документи се приемат до:

за СКС – 20 октомври 2017г. включително.

за ВВС – 01 ноември 2017г. включително.

за НГЧ – 20 октомври 2017г. включително.

за СВ – 24 октомври 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 16 октомври 2017г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 188 длъжности

за приемане на военна служба в

Сухопътни войски, както следва:

 • за в.ф. 28330 – Смолян       – 73длъжности;
 • за гарнизон Благоевград – 30 длъжности;
 • за в.ф.54990-Враца – 30 длъжности;
 • за в.ф.24490 – Асеновград – 73длъжности;
 • за 54100 – Ямбол – 15 длъжности;
 • за 28610- София – 20 длъжности.

 Документи се приемат до

07 ноември 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №308 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети ЗАПОВЕД №OX-978/12.09.2017г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 27 септември 2017г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Със заповед №ОХ- 722/14.08.2017г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

– за Лекар – 36 (тридесет и шест) длъжности;

   – за Медицински сестри и санитарни инструктори – 11 (единадесет) длъжности;

Документи се приемат до

29 септември 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в стая 306 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 09117/2211; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 0888 218 242;

Публикувано на 24 август 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Със заповед №ОХ- 731/31.07.2017г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 10.10.2017г. , 11.10.2017г.  и 12.10.2017г.  в Националната гвардейска част – гр.София, както следва:

– за Гвардеец – 45 (четиридесет и пет) длъжности;

за Номер от разчет – 1 (една) длъжност;

– за Шофьор кат. „D” – 3 (три) длъжности;

– за Шофьор кат. „C + E” – 1 (една) длъжност.

Документи се приемат до 13 септември 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в стая 306 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 09117/2211; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 0888 218 242;

Публикувано на 15 август 2017г.


Кратка обява ВВС офицери – Роман

МЗ ОХ-641 от 05.07.2017 г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за вакантни длъжности изискващи сержантски военни звания за комплектуване на Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

 

 • за Националната гвардейска част – 4 (четири) длъжности;
 • за Сухопътните войски – 6 (шест) длъжности;
 • за Военноморските сили 1 (една) длъжност.

 

Документи се приемат до

11 август 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в стая 306 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 09117/2211; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 0888 218 242;

Публикувано на 04 юли 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба във военни формирования на Съхопътните войски, както следва:

–   1(една) офицерска длъжност за в.ф. 24490-Асеновград;

–   2(две) офицерски длъжности за в.ф. 54090-Шумен;

 

 

Документи се приемат до

01 август 2017г. включително.

 

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10;  0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 27 юни 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната и чужбина във военно формирование 24430-гр.Троян към Военно-картографска служба, както следва:

–   1(една) офицерска длъжност „Проверител във втора секция „Картография” на сектор „Картография””

 

Документи се приемат до

21 юли 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10;  0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 27 юни 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за 3 (три) вакантни длъжности „Младши специалист по физическа подготовка и спорт”

във военно формирование 22980 – София

за приемане на военна служба на лица,

завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Документи се приемат до

14 юли 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в стая 306 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 09117/2211; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44;
0888218242;

Публикувано на 27 юни 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Набира български граждани без военна подготовка за участие в курсове за начална военна подготовка във в.ф. 22160 – Плевен за времето от 20.11. до 15.12.2017г.

За  информация и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18; 09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

 

Публикувано на 26 май 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за 2 (две) длъжности за офицери във военни формирования на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища, които са изпълнявали военна служба.

Документи се приемат до

07 юли 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая 306 на община Роман или на тел. 09123 2310; 09117/2211; 0910 /92356;    0910/55718;  092/624044; 0888 218 242;

 

Публикувано на 26 май 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за 5 длъжности за приемане на военна служба в НВУ „Васил Левски” на лица, които са изпълнявали военна служба

 • 2 (две) длъжности за офицери от запаса
 • 3 (три) длъжности за сержанти

Документи се приемат до 09 юни 2017г. включително.

и

Обявен е конкурс за 43 длъжности

за приемане на военна служба във военно формирование 26260 – Сливен на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

Документи се приемат до 30 юни 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая 306 на община Роман или на тел. 09123 2310; 09117/2211; 0910 / 9 2356;  0910/55718;  092/62 40 44; 0888 218 242;

Публикувано на 10 май 2017г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 32 длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част.

Документи се приемат до 05 май 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая 308  на община Роман или на  тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

 

Публикувано на 09 март2017г.


ОБЯВА

Офис за водене на военен отчет в община Роман

ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 30 длъжности
за приемане на военна служба в
68 бригада Специални сили.

Документи се приемат до
31 март 2017г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №308 на община Роман или

на тел. 09123 23 10;0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 74 01; 092 62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 27 февруари 2017г.


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № OX-109/03.02.2017г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за военни формирования (в.ф.) от Военноморските сили и ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”, както следва:

– за в.ф.34410 – Варна – 8 (осем) длъжности;

– за в.ф.54830 – Варна – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.26870 – Варна – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.26800 – Варна – 12 (дванадесет) длъжности;

– за в.ф.38010 – Варна – 4 (четири) длъжности;

– за в.ф.32300 – Варна – 5 (пет) длъжности;

– за в.ф.28430 – Варна – 2 (две) длъжности;

– за в.ф.22580 – Варна – 2 (две) длъжности;

– за в.ф.36940 – Варна – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.54940 – Варна – 3 (три) длъжности;

– за в.ф.32140 – Варна – 2 (две) длъжности;

– за в.ф.54970 – Варна – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.32020 – Варна – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.54960 – Бургас – 4 (четири) длъжности;

– за в.ф.26420 – Бургас – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.32890 – Бургас – 3 (три) длъжности;

– за в.ф.22480 – Бургас – 14 (четиринадесет) длъжности;

– за в.ф.18360 – Бургас – 4 (четири) длъжности;

– за в.ф.38920 – Варна – 11 (единадесет) длъжности;

– за в.ф.28580 – Варна – 7 (седем) длъжности;

– за в.ф.44320 – Сенокос – 1 (една) длъжност;

– за ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – Варна – 4 (четири) длъжности;

Изтегли приложения:

Приложение № 1

Приложение № 2

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №308 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 14 февруари 2017г.


М О Т И В И

На основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове представяме мотиви за приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на своята интернет страница, Община Роман приема предложения и становища относно този проект, на следния e-mail: roman@roman.bg или в Информационен център в сградата на Общинска администрация гр.Роман

 1. Причини, които налагат приемането Наредбата:

Във връзка с настъпили промени в Закона за общинската собственост и свързаните към него под законови нормативни актове, както и по повод Протест на Окръжна прокуратура гр.Враца се наложи да предприемем действия по отмяна на действащата Наредба и да приемем нова.

 1. Целите, които се поставят:

Да синхронизираме общинската наредба с националното законодателство.

 1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на допълнението в Наредбата:
  За приемането на новата наредба не са необходими финансови средства.
 2. Очаквани резултати от прилагането:

Улесняване на заинтересованите лица и яснота по отношение на общинската политика във връзка с управлението на общинската собственост.

ПРОЧЕТИ НАРЕДБАТА

Публикувано на 03 февруари 2017г.


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-29/11.01.2017г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017г. до 21.06.2017г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово , Казанлък и Пловдив както следва:

– в гарнизон Стара Загора – 150 длъжности;

– за гарнизони Карлово и Казанлък – 300 длъжности;

– за в.ф.44220 –Пловдив    – 36 длъжности;

 Общо 486 (четиристотин осемдесет и шест) длъжности

 Срок за набиране на документи до 06.03.2017г.

  Изтегли приложения:

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №308 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-873/10.11.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина във Военно-географската служба , както следва:

 • за Топограф в секция „Топография” на сектор „Геодезия” във Военно формирование 24430 – гр.Троян – 3 (три) офицерски длъжности;

 Срок за набиране на документи до 16.01.2017г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №308 на община Роман или на тел. 09123 23 10;0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 74 01; 092 62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 03 февруари 2017г.


Офис за водене на военен отчет в община Роман - обяви за 2016 година

ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със Заповед №ОХ-816/25.10.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във Военномедицинска академия, както следва:

– за Лекари – 49 (четиридесет и девет) офицерски длъжности;

– за Медицински сестри и санитарни инструктори – 10 (десет) сержантски длъжности;

Срок за набиране на документи до 02.12.2016г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №308 на община Роман или на тел. 09123 23 10;0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 74 01; 092 62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;


 

ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-735/20.09.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътни войски и Военновъздушните сили, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.11.2016г. и 23.11.2016г. във Национална гвардейска част – София, както следва:

– Гвардейски представителен духов оркестър – 6 (шест) броя;

– Военен духов оркестър на СВ – 16 (шестнадесет) броя;

– Военен духов оркестър на ВВС – 2 (два) броя;

Срок за набиране на документи до 28.10.2016г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №308 на община Роман или

на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-754/29.09.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 15.11.2016г. до 17.11.2016г. във Национална гвардейска част – София, както следва:

– Гвардеец- 29 (двадесет и девет) броя;

– Номер от разчет – 1 (един) брой;

– Шофьор кат. „С+Е” – 1(един) брой;

– Шофьор кат. „D” – 1(един) брой;

Срок за набиране на документи до 28.10.2016г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №308 на община Роман или

на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със Заповед № ОХ-708/08.09.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017г. до 17.02.2017г. във военни формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в Плевен, Асеновград, Пловдив, Свобода, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Шумен, София и Мусачево, както следва:

– за гарнизон Плевен – 44 длъжности;

– за гарнизон Асеновград – 35 длъжности;

– за гарнизон Пловдив – 60 длъжности;

– за в.ф.24620-Свобода – 25 длъжности;

– за в.ф.26400-Благоевград – 26 длъжности;

– за гарнизони Стара Загора, Ямбол и Хасково – 103 длъжности;

– за гарнизон Шумен – 15 длъжности;

– за в.ф.28610-София – 15 длъжности;

– за в.ф.42600-Мусачево – 30 длъжности.

 

Общо 353 (триста петдесет и три) длъжности

Срок за набиране на документи до 28.10.2016г.

 

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Търгове за 2019 година


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 18.10.2019г. за отдаване под наем на поземлени имоти с площ от 243829кв.м., 22786кв.м. и 49745кв.м. (ниви – шеста категория на земята при неполивни условия) в местността ХИНКОВ ВРЪХ в гр. Роман…

Публикувано на 03 октомври 2019г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 07.10.2019г. за продажба на земеделска земя с площ 50945кв.м. в местността „КРАЙ ИСКЪРА“ в гр. Роман…

Публикувано на 19 септември 2019г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 08.08.2019г. за продажба на УПИ II в кв.28 с пл. № 264 с площ от 440 кв.м ведно с построената в имота МС със ЗП 60 кв.м по Кадастралния и регулационен план на с. Долна Бешовица, община Роман, идентифициран съгласно АЧОС № 3299 / 16.04.2019г.

Публикувано на 24 юли 2019г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 08.08.2019г. за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 66576.54.12 с площ от 3496 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, при НТП: нива и четвърта категория на земята при неполивни условия, адрес на поземления имот: местност ШУМАКА в с. Синьо бърдо, община Роман, при граници и съседи: 66576.86.230, 66576.168.76, 66576.161.98, 66576.161.46, 66576.54.10, 66576.54.11, 33576.888.9901, идентифициран с АЧОС № 3353/09.05.2019г. за срок от пет стопански години. 

Публикувано на 24 юли 2019г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 08.08.2019г. за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 66576.86.7 с площ от 2533 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, при НТП: изоставена орна земя и четвърта категория на земята при неполивни условия, адрес на поземления имот: местност ТУРЛЬОВЕЦ в с. Синьо бърдо, община Роман, при граници и съседи: 66576.85.77, 66576.86.4, 66576.86.8, 66576.53.34, 66576.53.5, 66576.53.28, 33576.53.24, идентифициран с АЧОС № 3381/10.06.2019г. за срок от пет стопански години. 

Публикувано на 24 юли 2019г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 05.07.2019г. за продажба на жилищен имот, представляващ ап. 27 в бл.4, вх.А с площ от 36,94 кв.м, 0,93% и.ч. от общите и мазе № 27 с площ от 3,40 кв.м, находящ се в гр.Роман

Публикувано на 17 юни 2019г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен повторен търг с явно наддаване на 06.06.2019г. за продажба на строителни материали – гранитни павета, приблизително 2000 /две хиляди/ тона втора употреба демонтирани при строително ремонтните работи на бул. „Христо Ботев“ гр.Роман, до изчерпване на количествата, при начална тръжна цена 60 /шестдесет/ лева/тон без включено ДДС…

Публикувано на 22 май 2019г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.05.2019г. за отдаване под наем на поземлени имоти в местността КРАЙ СЕЛО в с.Камено поле и помещение от 30 кв.м от общински недвижим имот, представляващ, „Автоспирка“ в с.Камено поле…

Публикувано на 13 май 2019г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс на 25.04.2019г. за отдаване под наем на част от имот на втори етаж в сградата на ОУ „Васил Левски“, на помещение в сградата на кметство с.Хубавене, тротоарна площ от 3,22 кв.м в гр. Роман и продажба на жилищен имот – ап.13, вх. В, бл. 3 в гр. Роман…

Публикувано на 09 април 2019г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 26.03.2019г. за продажба на Товарен автомобил – „УРАЛ“ – инв. №10-2059

Публикувано на 07 март 2019г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен повторен търг с явно наддаване на 20.02.2019г. за продажба на строителни материали – гранитни павета, приблизително 3000 /три хиляди/ тона втора употреба демонтирани при строително ремонтните работи на бул. „Христо Ботев“ гр.Роман, до изчерпване на количествата, при начална тръжна цена 80 /осемдесет/ лева/тон без включено ДДС…

Публикувано на 05 февруари 2019г.


Търгове за 2018 година


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен повторен търг с явно наддаване на 08.02.2019г. за: продажба на поземлен имот с идентификатор 35910.660.54 с площ от 1442кв.м в с.Камено поле; продажба на строителни материали – гранитни павета, приблизително 3000 /три хиляди/ тона втора употреба демонтирани при строително ремонтните работи на бул. „Христо Ботев“ гр.Роман, до изчерпване на количествата; продажба на поземлен имот с идентификатор 35910.660.55 с площ от 1442кв.м в с.Камено поле; продажба на поземлен имот с идентификатор 35910.660.53 с площ от 1161кв.м в с.Камено поле; продажба на вещи – частна общинска собственост, представляващи, строителни материали – 27бр. ПВЦ дограма с размери 1,50м/1,50м за брои – втора употреба, до изчерпване на наличните количества, при начална тръжна цена 138,00лв. /сто тридесет и осем/ лева за брои, без включено ДДС…

Публикувано на 21 декември 2018г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен повторен търг с явно наддаване на 07.12.2018г. за продажба на строителни материали – гранитни павета, приблизително 3000 /три хиляди/ тона втора употреба демонтирани при строително ремонтните работи на бул. „Христо Ботев“ гр.Роман, до изчерпване на количествата, при начална тръжна цена 100 /сто/ лева на тон без включено ДДС…

Публикувано на 21 ноември 2018г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 03.12.2018г. за отдаване под наем на помещение от 16,80 кв.м, част от общински недвижим имот, находящ се в приземния етаж в сградата на СУ „Васил Левски“ гр. Роман…

Публикувано на 15 ноември 2018г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 20.11.2018г. за продажба на строителни материали – гранитни павета, приблизително 3000 /три хиляди/ тона втора употреба демонтирани при строително ремонтните работи на бул. „Христо Ботев“ гр.Роман, до изчерпване на количествата, при начална тръжна цена 100 /сто/ лева на тон без включено ДДС…

Публикувано на 05 ноември 2018г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 26.10.2018г. отдаване под наем на помещение от 16,80 кв.м от общински недвижим имот, находящo се в приземния етаж в сградата на СУ „Васил Левски“ гр.Роман и на част от имот, представляващ, помещение с полезна площ от 30.00 кв.м. на първия етаж от административна сграда в с.Кунино…

Публикувано на 10 октомври 2018г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 09.10.2018г. за отдаване под наем на част от имот, представляващ, помещение с полезна площ от 30.00 кв.м. на първия етаж от административна сграда в с.Кунино, продажба на недвижим имот с площ 1024 кв.м., находящ се в местността „ПОД ГАРВАН“ в землището на гр.Роман, отдаване под наем на помещение от 16,80 кв.м от общински недвижим имот, находящo се в приземния етаж в сградата на СУ „Васил Левски“ гр.Роман и продажба на имот с площ 850 кв.м в с.Караш…

Публикувано на 21 септември 2018г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 21.09.2018г. за отдаване под наем на помещение от 16,80 кв.м от общински недвижим имот, находящo се в приземния етаж в сградата на СУ „Васил Левски“ гр.Роман и поземлени имоти в местностите ЕВРЕЙСКАТА БАРА и СМЪРДАН в с.Курново, ЕНИЧОВО в с.Караш и в землището на с.Кунино…

Публикувано на 05 септември 2018г.


Предстояща продажба на ТРИ недвижими имота, представляващи залесени горски територии, находящи се в местност Марково равнище в землището на с.Марково равнище, община Роман на дата 20.09.2018г…

Публикувано на 13 август 2018г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 12.06.2018г. за отдаване под наем на помещение от 88 кв.м от общински недвижим имот, представляващ, търговски обект, находящ се в с.Струпец и продажба на земеделска земя с площ от 7753 кв.м в местност РЪЧЕНЕ в с.Кунино…

Публикувано на 25 май 2018г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 25.05.2018г. за продажба на специализиран автомобил „МАН“ с ДК № ВР 62-69 ВВ за сметоизвозване и товарен автомобил „УРАЛ“ -375 АГЗ…

Публикувано на 08 май 2018г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 09.05.2018г. за отдаване под наем на помещение от 47кв.м., представляващ „Автоспирка“ в с.Камено поле; отдаване под наем на поземлен имот с площ от 10444кв.м – нива, четвърта категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността „Селището“ в землището на с.Стояновци и отдаване под наем на тротоарна площ от 2,8 кв.м. в гр.Роман…

Публикувано на 19 април 2018г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 18.04.2018г. за отдаване под наем на поземлен имот с площ от 10444кв.м – нива, четвърта категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността „Селището“ в землището на с.Стояновци; продажба на специализиран автомобил „МАН“ за сметоизвозване и товарен автомобил „УРАЛ“ – 375 АГЗ…

Публикувано на 29 март 2018г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 07.03.2018г. за продажба на урегулиран поземлен имот с площ от 5 742кв.м в гр.Роман и отдаване под наем на част от имот, представляващ помещение с полезна площ от 17,48кв. м на първи етаж от триетажна комбинирана административна сграда в с.Кунино…

Публикувано на 21 февруари 2018г.


Търгове за 2017 година


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 09.01.2018г. за продажба на урегулиран поземлен имот с площ от 370кв.м, урегулиран поземлен имот с площ от 380кв.м и жилищен имот – ап.26, бл.4, вх.В в гр.Роман; продажба на масивна сграда, краварник, находяща се в местността „Кръстилица“ в землището на с.Долна Бешовица …

Публикувано на 20 декември 2017г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 07.11.2017г. за продажба на жилищен имот – ап.26 със ЗП от 41.27кв.м в бл.4, вх.В; отдаване под наем на имот от 16.110дка, находящ се в местността „Горно еничово“ в землището на с.Курново и имот с площ 48.780дка, находящ се в местността „Гърбовец“ в землишето на с.Долна Бешовица …

Публикувано на 23 октомври 2017г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 18.09.2017г. за отдаване под наем на земеделска земя – пасище, мера с площ от 178,288дка, находящо се в землището на гр.Роман…

Публикувано на 01 септември 2017г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.08.2017г. за отдаване под наем на земеделска земя – пасища, мери с площ от 143,088дка, 56,931дка и 29,0дка в землището на с.Камено поле; 178,288дка в землището на гр,Роман; 145,689дка в землището на с.Кунино и продажба на жилищен имот – ап.18, вх.Б, бл.3, гр.Роман…

Публикувано на 08 август 2017г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг за продажба на жилищен имот – ап.18 във вх. Б, бл. 3 гр. Роман  на 07.08.2017г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 10.05.2017г. за отдаване под наем на помещение от 24кв.м., представляващ „Автоспирка“ в с.Радовене за развиване на търговска дейност и продажба на уреголиран поземлен имот с площ от 6645кв.м. в гр.Роман…

Публикувано на 26 април 2017г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 20.03.2017г. за продажба на жилищен имот – ап.1 със ЗП от 39,33кв.м в бл.3, вх.Б…

Публикувано на 28 февруари 2017г.


Търгове за 2016 година

Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен повторен търг с явно наддаване на 06.01.2017г. за отдаване под наем на земеделска земя в местността „Турльовец“ и местността „Йолова падина“ в землището на с.Синьо бърдо…

Публикувано на 9 декември 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 20.12.2016г. за продажба на жилищни имоти в бл.3 и бл.4, недвижим имот находящ се в местността „Старите лозя“ в землището на гр.Роман, бивше училище в с.Курново и отдаване под наем на „Търговски обект“ в гр.Роман…

Публикувано на 2 декември 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 16.12.2016г. за отдаване под наем на земеделска земя находяща се в местността „Биволарника“ и „Станево усое“ в землището на с.Синьо бърдо…

Публикувано на 25 ноември 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 08.12.2016г. за отдаване под наем на недвижими имоти находящи се в: местността „Филиповец“ с.Долна Бешовица, местностите „Поповишки дол“, „Турльовец“, „Требежа“ и „Йолова падина“ в землището на с.Синьо бърдо…

Публикувано на 18 ноември 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 05.10.2016г. за отдаване под наем на недвижим имот – „Микроязовир“ с.Курново, местност „Регуля“ с площ от 24,428дка в землището на с.Курново

Публикувано на 13 септември 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 04.10.2016г. за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот – помещение от 16,80кв.м, находящо се в приземния етаж от сграда на СУ „Васил Левски“ гр.Роман

Публикувано на 13 септември 2016г.


Търгове и конкурси от 2016 година

Общинска администрация гр.Роман обявява конкурс за длъжността ДИРЕКТОР НА „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“

Публикувано на 17 април 2018г.


Окончателни резултати от конкурса за длъжността „Финансов контрольор“ в общинска администрация Роман

Публикувано на 16 януари 2018г.


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Финансов контрольор“ в общинска администрация Роман

Публикувано на 04 януари 2018г.


Общинска администрация гр.Роман обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Финансов контрольор“

Публикувано на 13 декември 2017г.


Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Секретар на МКБППМН“

Публикувано на 09 октомври 2017г.


Общинска администрация гр.Роман обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Секретар на МКБППМН“

Публикувано на 20 септември 2017г.


След провеждане на интервю с кандидатите за обществени възпитатели (ПРОТОКОЛ №6), комисията РЕШИ обществени възпитатели към МКБППМН да бъдат:

 1. Цветослава Павлинова Томова – начален учител при НУ „Петко Р. Славейков“ – гр.Роман
 2. Тихомир Цанов Тодоров – учител по география и икономика при СУ „Васил Левски“ – гр.Роман.

Публикувано на 26 октомври 2016г.


Инвестиционни предложения за 2019 година


Община Роман уведомява, че е получено съобщение с вх. № 2400-163/05.07.2019г. за водовземане от каптирани извори „ПС Старо село“…

Публикувано на 09 юли 2019г.


Уведомяваме Ви, че в Община Роман е получено разрешение на „Булнед АМД“ ЕООД гр.Враца № 517/13.06.2019г. на Министъра на енергетиката за проучване на скално облицовъчни материали в площ „Пътя“ в землището на с.Камено поле…

Публикувано на 24 юни 2019г.


„БМП ГРУП“ ЕООД има инвестиционно предложение „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ – РОМАНОВА КРЕПОСТ“…

Публикувано на 1 март 2019г.


Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за изграждане на „Зърнобаза“…

Публикувано на 20 февруари 2019г.


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение с вх. №2400-95/83/03.01.2019г. „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман“…

Публикувано на 03 януари 2019г.


Инвестиционни предложения за 2018 година


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2400-95/72/04.12.2018г. „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман“…

Публикувано на 04 декември 2018г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №9400-1529/19.11.2018г. „Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване и подмяна на стара техника в стоматологичен кабинет“, с възложител: ЕТ „Д-р Роза Цветкова“…

Публикувано на 21 ноември 2018г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №2600-183/01.11.2018г. „Изрязване и изкореняване на храсти и дървета, почистване на речното легло от наносни отложения, отложени вследствие на протичащи води, променливият интензитет и количествата през различните периоди от годината, товарене и извозване на дървета, храсти и наносни отложения.“…

Публикувано на 02 ноември 2018г.


Становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на проведените обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение ПОДМЯНА НА ПРЕНОСЕН (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД В УЧАСТЪКА „ОС БЕГЛЕЖ – КВ ДЕРМАНЦИ – КВ БАТУЛЦИ – КВ КАЛУГЕРОВО“ на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД…

Публикувано на 28 септември 2018г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №3200-25/19.06.2018г. „РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДГ „ЗОРА“ ГР.РОМАН И ОБОСОБЕНА ГРУПА С.КАМЕНО ПОЛЕ, ОБЩИНА РОМАН“…

Публикувано на 19 юни 2018г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №3200-24/19.06.2018г. „РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОТКРИТА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА в УПИ I, пл.№991, кв.69 в гр.Роман, ОБЩИНА РОМАН“…

Публикувано на 19 юни 2018г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №3200-23/19.06.2018г. „ИЗГРАЖДАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ГРАД РОМАН, ОБЩИНА РОМАН – ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ДО УЛ. „МАЛЪК ИСКЪР““…

Публикувано на 19 юни 2018г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №3200-22/19.06.2018г. изграждане на православен храм „СВЕТИ РОМАН – СЛАДКОПЕВЕЦ“ в гр.Роман…

Публикувано на 19 юни 2018г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №3200-21/19.06.2018г. „Преустройство на съществуваща сграда за комбинирана сграда – Кметство, Поща и Здравна служба“ в с.Радовене…

Публикувано на 19 юни 2018г.


Уведомление за искане за преценяване необходимостта от ОВОС с вх. №2600-87/7//16.06.2018г., на инвестиционно предложение: „Създаване на ново ябълково насаждение“ в землището на с.Долна Бешовица, община Роман“ с възложител „Домен Сент Жорж“ ООД…

Публикувано на 18 май 2018г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №2600-94/02.05.2018г. „Промяна на две от точките в първи и втори участък в инвестиционно предложение: Напояване на земеделски площи с царевица, картофи, пипер и малини – с обща площ 1258,91 дка, с води от р. Искър посредством моторни помпи /разположени на четири места/ и поливни инсталации в землището на с.Кунино, община Роман“ с възложител „Зърнохран“ ЕООД…

Публикувано на 04 май 2018г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №2600-87/27.04.2018г. „Ябълкова градина Домен Сент Жорж“ – създаване на ново ябълково насаждение с площ 57,53дка в землището на с.Долна Бешовица, община Роман с възложител „ДОМЕН СЕНТ ЖОРЖ“, с управител Цветанка Томова Йотова…

Публикувано на 30 април 2018г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № 2600-68 / 02.04.2018г. За извършване на основен ремонт на сгради в имот УПИ V,пл. № 987, кв. 68 по регулационния план на гр. Роман „с възложител “ КАЛЕМ АГРО „ЕООД, адрес: гр. София, р-н „Слатина“, ж.к.“ Христо Смирненски“, вх. А, ет.6, ап.18 и лице за контакти Иван Георгиев Генов.

Публикувано на 04 април 2018г.


С входящ №2600-40/14.02.2018г. в община Роман е получено уведомление за инвестиционно предложение: „Пристройка към краварник торова площадка и торова шахта“…

Публикувано на 15 февруари 2018г.


С входящ №2600-23/30.01.2018г. в община Роман е получено уведомление за инвестиционно предложение: „Възстановяване на шахтов кладенец“…

Публикувано на 01 февруари 2018г.


С входящ №0400-9/25.01.2018г. в община Роман е получено Разрешение №469/06.04.2017г. на министъра на енергетиката за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ „Бешовица“, община Роман…

Публикувано на 26 януари 2018г.


Инвестиционни предложения за 2017 година


Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за ФСМП /филиал за спешна медицинска помощ/“ в гр.Роман с възложител: д-р Орлин Цветанов Димитров – Директор на РЗИ – Враца…

Публикувано на 13 декември 2017г.


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Цех за производство на здравословни продукти, хранителни добавки и добавки към храни“ с възложител „Биохерба Р“ ООД…

Публикувано на 14 септември 2017г.


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Предприятие за производство и преработка на растителни екстракти, етерични и студено пресовани масла“ с възложител „Бългериан херб“ ООД…

Публикувано на 05 септември 2017г.


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Напояване на земеделски площи с царевица, картофи, пипер, и малини – с обща площ 1258,91 дка, с води от р.Искър посредством моторни помпи /разположени на четири места/ и поливни инсталации в землището на с.Кунино, община Роман“ с възложител „ЗЪРНОХРАН“ ООД…

Публикувано на 29 август 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на къща за гости на територията на с.Хубавене“ с възложител: „ВЯГ“ ЕООД представлявано от Валентин Янков Георгиев…

Публикувано на 07 август 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение „Цех за производство на здравословни продукти, хранителни добавки и добавки за храна“ с възложител „Биохерба Р“ ООД…

Публикувано на 01 август 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за производство и преработка на растителни екстракти, етерични и студено пресовани масла“ с възложител „Бългериан херб“ ООД…

Публикувано на 01 август 2017г.


ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“

Публикувано на 07 юли 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“…

Публикувано на 27 юни 2017г.


Община Роман уведомява, че в общината е получено с вх. №2600-189/17/15.05.2017г. съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за продължаване и изменение на разрешително №11140025/19.11.2007г. за водовземане от повърхностен воден обект р.Искър, с цел производство на електроенергия…

Публикувано на 17 май 2017г.


Община Роман уведомява, че в общината е получено с вх. №9400-410/7/25.04.2017г. информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Напояване на земеделски площи с царевица-120 дка, с води от р.Искър посредством моторна помпа /прикачена на трактор/“ в землището на с.Струпец от ЗП Мария Ангелова Йолова…

Публикувано на 26 април 2017г.


Община Роман уведомява, че в общината е получено с вх. №9400-274/14/12.04.2017г. съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Косматица, по поречието на р. Искър, с място на потребление местността „Млаката“, с.Долна Бешовица…

Публикувано на 13 април 2017г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №2600-43/03.04.2017г. „Напояване на земеделски площи с царевица, картофи, пипер и малини – с обща площ 1258,91 дка с води от р.Искър посредством моторни помпи /разположени на четири места/ и поливни инсталации“ в землището на с.Кунино с възложител „ЗЪРНОХРАН“ ЕООД…

Публикувано на 05 април 2017г.


Информация за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на инвестиционно предложение с вх. №9400-247/8/23.03.2017г., „Изграждане на предприятие за преработка на ябълки и производство на ябълков айс- сайдер“ в землището на с.Долна Бешовица, община Роман с възложител „ДОМЕН СЕН ЖОРЖ“ ООД, с управител Цветанка Томова Йотова…

Публикувано на 28 март 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №9400-352/09.03.2017г. „Напояване на земеделски култури с вода от р.Искър“ с възложител Ивайло Вутов Йолов…

Публикувано на 13 март 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-23/02.03.2017г. „Подмяна на преносен /магистрален/ газопровод в участъка ОС БЕГЛЕЖ – КВ ДЕРМАНЦИ – КВ БАТУЛЦИ – КВ КАЛУГЕРОВО“ с възложител „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД, лице за контакти…

Публикувано на 06 март 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №9400-274(1)/01.03.2017г. „Предприятие за преработка на ябълки и производство на ябълков айс- сайдер“ в землището на с.Долна Бешовица, община Роман с възложител „ДОМЕН СЕН ЖОРЖ“ ООД, лице за контакти Цветанка Томова Йотова…

Публикувано на 01 март 2017г.


Информация за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка с вх. №2600-189/8/23.01.2017г. на инвестиционно предложение „Електропроизводство посредством деривационна МВЕЦ „Поповица“ на река Искър в землището на…

Публикувано на 25 януари 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №9400-68/23.01.2017г.
„Трафопост, подземна кабелна линия 20kV и въздушна линия 0,4kV /НН/“ с възложител…

Публикувано на 25 януари 2017г.

Инвестиционни предложения за 2016 година


Информация за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка с вх. №3200-36/6/09.12.2016г. на Актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Роман за периода 2016-2020г…

Публикувано на 09 декември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-188/01.12.2016г.
„Закупуване на селскостопанска техника и инвентар за нуждите на животновъден обект“…

Публикувано на 5 декември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-187/01.12.2016г.
„Създаване на насаждение от черен бъз върху 12,099 декара и пчелин от 150 броя пчелни семейства“ с възложител Дикатто ЕООД…

Публикувано на 5 декември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-186/01.12.2016г.
„Създаване на насаждение от едроплоден дрян върху 50,20 декара и пчелин от 250 броя пчелни семейства“ с възложител Дикатто ЕООД…

Публикувано на 5 декември 2016г.


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС с вх. №2600-156/8/28.11.2016г. на инвестиционно предложение „Създаване на ново ябълково насаждение с площ 57,53дка в имот 039032, закупуване на земеделска техника и оборудване, както и изграждане на система за капково напояване и автоматизация“ в землището на с.Долна Бешовица, община Роман…

Публикувано на 29 ноември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-177/1/25.11.2016г.
„Създаване на трайни насаждения от сливи /160 дка/ и череши /150дка/ и построяване на лека ограда“ в землището на с.Кунино, община Роман…

Публикувано на 25 ноември 2016г.


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС с вх. №7000-36/5/22.11.2016г.
„Изграждане на жилищна сграда“ в землището на с.Хубавене, община Роман…

Публикувано на 25 ноември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №7000-36(1)/11.11.2016г.
„Изграждане на жилищна сграда“ в землището на с.Хубавене, община Роман…

Публикувано на 11 ноември 2016г.


Информация за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/ с вх. №2600-140(9)/04.11.2016г. на инвестиционно предложение: „Ново строителство на пристройка към съществуващ обор за отглеждане на крави – майки месно направление“, в имот в землището на с.Камено поле, община Роман с възложител „МИТ-СЕКЮРИТИ-85″…

Публикувано на 04 ноември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №9400-1400(1)/02.11.2016г.
„Построяване на едноетажна жилищна сграда от 59кв.м“ с местонахождение с.Караш, община Роман…

Публикувано на 02 ноември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-156(1)/28.10.2016г.
„Ябълкова градина ДОМЕН СЕНТ ЖОРЖ“ с местонахождение с.Долна Бешовица, община Роман…

Публикувано на 28 октомври 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №3200-35/28.09.2016г.
„Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Васил Левски“ гр.Роман“…

Публикувано на 28 септември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №0400-99(16)/21.09.2016г.
„Рехабилитация и реконструкция на бул. „Христо Ботев“ и тротоари и съоръжения и принадлежностите към него“ във връзка с подготовката на община Роман за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“…

Публикувано на 21 септември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-140/14.09.2016г.
„Ново строителство на пристройка към съществуващ обор за отглеждане на крави – майки, месно направление“…

Публикувано на 16 септември 2016г.


СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

 

Заповеди и други публикации от 2019 година


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. септември

Публикувано на 21 октомври 2019г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. август

Публикувано на 02 октомври 2019г.


ЗАПОВЕД № 964/12.08.2019г. – относно възстановяване правото на собственост на наследници на ТОШО ЙОТОВ ДАНОВ… (публикувана на 13.09.2019г.)


ЗАПОВЕД № 901/01.08.2019г. – относно изземване на поземлен имот намиращ се в местността „Гергова лъка“ от землището на с.Средни рът от неправомерни ползватели… (публикувана на 29.08.2019г.)


График за срещи между ползватели на земеделска земя по землища на територията на Община Роман по дати… (публикувана на 06.08.2019г.)


ОСЗ – Роман уведомява заинтересованите лица, че са изготвени предварителните регистри на имотите за землища на територията на Община Роман, за стопанската 2019/2020г. Същите са на разположение за разглеждане в ОСЗ-Роман. Промени могат да се правят до 15 август 2019г. (публикувана на 06.08.2019г.)


ЗАПОВЕД № 864/25.07.2019г. – относно заличаване адресните регистрации по настоящ адрес на следните лица:… (публикувана на 29.07.2019г.)


ЗАПОВЕД № 772/08.07.2019г. – относно заличаване адресните регистрации по настоящ адрес на следните лица:… (публикувана на 08.07.2019г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. юни

Публикувано на 04 юли 2019г.


ЗАПОВЕД № 508/16.05.2019г. – относно възстановяване правото на собственост на наследници на Иван Кръстев Йотов Манчовски… (публикувана на 20.06.2019г.)


ЗАПОВЕД № 343/29.03.2019г. – относно възстановяване правото на собственост на Йото Нинов Йото Христов… (публикувана на 11.06.2019г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. май

Публикувано на 11 юни 2019г.


Протокол за разпределение на пасища мери и ливади от ОПФ на Община Роман по реда на чл.37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2019/2020… (публикувана на 31.05.2019г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. април 

Публикувано на 20 май 2019г.


ЗАПОВЕД № 342/29.03.2019г. – относно възстановяване правото на собственост на наследници Гано Нешков Манчев… (публикувана на 02.05.2019г.)


Протокол за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, на територията на община Роман изготвен на основание чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2019/2020… (публикувана на 30.04.2019г.)


ЗАПОВЕД № 146 от 04.02.2019г. – относно изземване на поземлен имот, намиращ се в местността „Тържище“ от землището на с.Струпец, от г-н Илия Тодоров Илчов, който неправомерно го ползва и предоставянето му на г-жа Евденка Вълкова Кръстева… (публикувана на 12 април 2019г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. март

Публикувано на 04 април 2019г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. февруари

Публикувано на 04 април 2019г.


ЗАПОВЕД № 1563, 1564 и 1565 от 20.12.2018г. – относно възстановяване правото на собственост на Цоло Боев Милов… (публикувана на 11 март 2019г.)


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Роман обявява за проучване виза №3/08.02.2019г. на главния архитект на Община Роман за „Селскостопанска аптека“ находяща се в УПИ IV-382,1122, кв. 26 – гр.Роман. Възложители: Десислав Петков Дончев, Цветелин Иванов Георгиев, н-ци на Петко Дончев Дончев. Визата подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявлението и по реда на ГПК…

Публикувано на 11 март 2019г.


ЗАПОВЕД № 147/04.02.2019г. – относно изземване на поземлен имот от неправомерни ползватели… (публикувана на 05.03.2019г.)


Общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване по землища в община Роман за стопанска 2019/2020 година… (публикувана на 01.03.2019г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. януари

Публикувано на 20 февруари 2019г.


ЗАПОВЕД № 65/18.01.2019г. – относно възстановяване правото на собственост на наследници Цано Вътов Стефанов… (публикувана на 19.02.2019г.)


ЗАПОВЕД № 1566/20.12.2018г. – относно възстановяване правото на собственост на Никола Цолов Маринов… (качена на 23.01.2019г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. декември

Публикувано на 04 януари 2019г.


Заповеди и други публикации от 2018 година


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Роман уведомява, че е изготвен ПУП-ПП за обект: „Подмяна на Преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“…

Публикувано на 10 декември 2018г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. ноември

Публикувано на 06 декември 2018г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 30.11.2018г. от 14,00часа

Публикувано на 22 ноември 2018г.


График за срещи между ползватели на земеделска земя по землища на територията на Община Роман, във връзка с процедура по чл.37ж от ЗСПЗЗ по дати…

Публикувано на 15 ноември 2018г.


ЗАПОВЕД 1232/12.10.2018 – относно план за застрояване и промяна на предназначението на УПИ IX – 190, кв. 13 по плана на с. Синьо бърдо…

Публикувано на 12 ноември 2018г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. октомври

Публикувано на 08 ноември 2018г.


На 09.11.2018г. от 10.30 часа в залата на Община Криводол ще се проведе среща на представители на ръководството и експерти от Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Враца… (публикувано на 07.11.2018г.)


ЗАПОВЕД 1294/30.10.2018 – относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозване.


ЗАПОВЕД № 1184/04.10.2018г. – налагам дисциплинарно уволнение на Росица Георгиева Бибешкова (публикувана на 30.10.2018г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. септември

Публикувано на 08 октомври 2018г.


Информация за стопанската 2018/2019 съгласно чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землища:
Долна Бешовица, Камено поле, Караш, Курново, Радовене, Роман, Синьо бърдо, Стояновци, Струпец, Хубавене, и Кунино

Публикувано на 21 септември 2018г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 28.09.2018г. от 14,00часа

Публикувано на 19 септември 2018г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. август

Публикувано на 17 септември 2018г.


НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ – програма за насърчаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство от земеделските стопани(публикувана на 12.09.2018г.)


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 30.08.2018г. от 14,00часа

Публикувано на 24 август 2018г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. юли

Публикувано на 13 август 2018г.


ЗАПОВЕД № 807/09.07.2018г. – изготвяне на план за регулация и застрояване – I-64, кв.81 по плана на с.Синьо бърдо (публикувана на 06.08.2018г.)


ЗАПОВЕД № 790/02.07.2018г. – за допускане на ПУП-ПЗ – с. Синьо бърдо (публикувана на 20.07.2018г.)


ЗАПОВЕД № 726-18.06.2018г. – за одобряване на ЧИПУП-ПР (публикувана на 17.07.2018г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. юни

Публикувано на 09 юли 2018г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. май

Публикувано на 02 юли 2018г.


Община Роман обявява прием на документи за 1 работно място за „Специалист активиране“ по проект BG05M9OP001-1.028-0001 „Работа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020 в Община Роман, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, на пълен работен ден, за срок не по-късно от 3 (три) месеца преди крайния срок за изпълнение на проекта – 30.09.2019 г., или изчерпване на средствата по проекта.

З А Я В Л Е Н И Е за участие в подбор за длъжността „Специалист активиране“

Публикувано на 19 юни 2018г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 29.06.2018г. от 14,00часа

Публикувано на 19 юни 2018г.


Допълнително разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, на територията на община Роман изготвен на основание чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019… (публикувана на 12.06.2018г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. април

Публикувано на 04 юни 2018г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 30.05.2018г. от 14,00часа

Публикувано на 23 май 2018г.


ЗАПОВЕД № 354/02.04.2018г. – за премахване на втория етаж от жилищна сграда в с.Кунино… (публикувана на 02.05.2018г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. март

Публикувано на 30 април 2018г.


Протокол за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, на територията на община Роман изготвен на основание чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019… (публикувана на 30.04.2018г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. февруари

Публикувано на 23 март 2018г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 29.03.2018г. от 14,00часа

Публикувано на 20 март 2018г.


Пасища, мери и ливади по землища в община Роман за стопанска 2018/2019 по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ… (публикувана на 01.03.2018г.)


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 27.02.2018г. от 13,00часа

Публикувано на 20 февруари 2018г.


ЗАПОВЕД № 182/13.02.2018г. за назначаване на комисия и изменение на ЗАПОВЕД № 90/15.01.2018г…. (публикувана на 15.02.2018г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. януари

Публикувано на 12 февруари 2018г.


ЗАПОВЕД № 58/10.01.2018г. – съобщение по реда на чл.61, ал.3 от АПК… (публикувана на 01.02.2018г.)


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 31.01.2018г. от 13,00часа

Публикувано на 17 януари 2018г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. декември

Публикувано на 16 януари 2018г.


ЗАПОВЕД № 1480/08.12.2017г. – относно възстановяване правото на собственост на Цано Вътов Стефанов… (качена на 12.01.2018г.)


ЗАПОВЕД № 1479/08.12.2017г. – относно възстановяване правото на собственост на Цано Вътов Стефанов… (качена на 12.01.2018г.)


ЗАПОВЕД № 1478/08.12.2017г. – относно възстановяване правото на собственост на Цано Вътов Стефанов… (качена на 12.01.2018г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. ноември

Публикувано на 04 януари 2018г.


Заповеди и други публикации от 2017 година

ЗАПОВЕД № 1418/20.11.2017г. – относно изработване на ПУП-ПР с предложение за промяна на регулацията по плана на с.Камено поле, Община Роман… (качена на 19.12.2017г.)


ЗАПОВЕД № 1431/24.11.2017г. – прекратява се административното производство по констативен акт №1/29.08.2017г… (качена на 29.11.2017г.)


ОБЯВЛЕНИЕ по реда на чл.61, ал.3 от АПК, на заповед №1351 от 03.11.2017г. на кмета на Община Роман.

Публикувано на 17 ноември 2017г.


Протокол на Общинска комисия по картотекиране за включване в картотека за настаняване под наем в свободно общинско жилище

Публикувано на 17 ноември 2017г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. октомври

Публикувано на 15 ноември 2017г.


ОБЯВЛЕНИЕ по реда на чл.61, ал.3 от АПК, на заповед №994 от 17.08.2017г. на кмета на Община Роман.

Публикувано на 14 ноември 2017г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. септември

Публикувано на 13 октомври 2017г.


ЗАПОВЕД № 1214/04.10.2017г. – списък на категориите информация създавана, обработвана и съхранявана в Община Роман, подлежаща на класификация като „Служебна тайна“… (качена на 06.10.2017г.)


Маршрут за движение на животните в гр.Роман


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. август

Публикувано на 11 септември 2017г.


ЗАПОВЕД № 958/14.08.2017г. – за назначаване на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92 или 99б от ЗГР… (качена на 16.08.2017г.)Съобщение по реда на чл.61, ал.3 от АПК – Заповед №773/29.06.2017г. на Кмета на Община Роман за одобряване Частично Изменение на Подробния Устройствен План (ЧИПУП)
прочети

Публикувано на 07 август 2017г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. юли

Публикувано на 04 август 2017г.


ОБЯВЛЕНИЕ по реда на чл.61, ал.3 от АПК на заповед №478 от 21.04.2017г. на кмета на Община Роман.

Публикувано на 01 август 2017г.


ЗАПОВЕД № 875 24.07.2017г. (качена на 26.07.2017г.)


ЗАПОВЕД № 753-A 26.06.2017г. (качена на 27.06.2017г.)


ЗАПОВЕД № 774-A 29.06.2017г. (качена на 30.06.2017г.)


ЗАПОВЕД № РД-02-15-62 – 05.07.2017г. 

 


ЗАПОВЕД  668 – гр. Роман – 07.06.2017г. 

 


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. юни

Публикувано на 06 юли 2017г.Заповед №792/04.07.2017г. на Кмета на Община Роман за недопускане на затруднения при подаване на вода за питейно – битови нужди на населението е необходимо:

Питейно – битовата вода на територията на община Роман използвана за питейно – битови нужди на населението да не се използва за други цели, като напояване, поливане на зелени площи, селскостопански насаждения, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и други.

Публикувано на 04 юли 2017г.Заповед №РД-18-К-10/03.07.2017г. на Областен управител на област Враца за вземане на превантивни мерки за недопускане на наводнения
прочети

Публикувано на 03 юли 2017г.Заповед №773/29.06.2017г. на Кмета на Община Роман за одобряване Частично Изменение на Подробния Устройствен План (ЧИПУП)
прочети

Публикувано на 30 юни 2017г.


ЗАПОВЕД №555/15.05.2017г.


При извършена проверка от служители на Общинска администрация гр.Роман назначени със Заповед №534/09.05.2017г. на Кмета на Община Роман, по повод жалба от Христина Асенова Микова с вх. №9400-635/04.05.2017г. е съставен констативен протокол №5/12.05.2017г., с които е установено извършването на неподходящ по местонахождение и вреден в санитарно-хигиенно отношение строеж шеста категория, а именно – септична яма. Собственик на имота е Янка Петкова Филипова…прочети

Публикувано на 16 юни 2017г.Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. май

Публикувано на 08 юни 2017г.


ПРОТОКОЛ № 2 от 31.05.2017г за разпределение на пасища мери и ливади

Публикувано на 31 май 2017г.Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. април

Публикувано на 19 май 2017г.


Протокол за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи на територията на община Роман изготвен на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2017/2018

Публикувано на 28 април 2017г.Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. март

Публикувано на 24 април 2017г.


СЪОБЩЕНИЕ


Община Роман съобщава, че е изготвен ЧИПУП, който е изложен в стая №224 в сградата на Общината.
В 14-дневен срок от съобщението, заинтересованите лица, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Общинска администрация – гр.Роман.
прочети

Публикувано на 10 април 2017г.На 19.04.2017г. от 16.00 часа в зала №222 в сградата на общинска администрация Роман ще се проведе организирано публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Роман за 2016г.

Публикувано на 06 април 2017г.Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. февруари

Публикувано на 04 април 2017г.Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 31.03.2017г. от 14,30часа

Публикувано на 24 март 2017г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 27.02.2017г. от 14,00часа

Публикувано на 20 февруари 2017г.


Във връзка с регистрирането на правно основание за ползване на земеделските земи, за което краен срок е 15.02.2017г., ОСЗ – Роман Ви предоставя обява…прочети

Публикувано на 10 февруари 2017г.Заповед №102/16.01.2017г. на Кмета на община Роман за вземане на необходимите мерки за предпазване от болестта инфлуенца /грип/ по птиците.

Публикувано на 18 януари 2017г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 27.01.2017г. от 14,00часа

Публикувано на 16 януари 2017г.


Протокол за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2016/2017 за землището на с.Камено поле, ЕКАТТЕ 35910, и землище с.Кунино, ЕКАТТЕ 40645 община Роман, област Враца


Длъжници към местния бюджет

Физически лица – длъжници
Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък, глоби.
Задълженията са публикувани на основание чл.182,ал.3,т.1 и т.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

Изтегли списък на длъжниците.


Длъжници към местния бюджет

 

Юридически лица – длъжници

Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства.

Задължения над 5000 лева, публикувани на основание чл.182, ал.3, т.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

Данъчно задължено лице

Дължима главница

/лева/

БАЛКАНСКИ ДЕЛИКАТЕС –ЕООД 37 862,02
ВАРИЯ –ЕООД 10 250,03
СИТ БЪЛГАРИЯ –АД 5 464,89
ЦАРЕВИЧНИ ПРОДУКТИ 5 197,50

 


Заповеди и други публикации от 2016 година


Община Роман получи парично дарение в размер на шест хиляди лева.Заповед №1443/22.11.2016г. на Кмета на Община Роман за възстановяване правото на собственост на Петър Томов Попечков
прочети

Публикувано на 22 декември 2016г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 23.12.2016г. от 14,30часа

Публикувано на 15 декември 2016г.


ЗАПОВЕД №1552/15.12.2016г.

на кмета на община Роман за предоставяне имоти на ползвателите на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, посочени в съответното заявление от ползвателя и сключване на договор за наем за срок от една стопанска година 2016/2017г., след заплащане на размера на средното годишно рентно плащане в размер на 14,00лв./дка.

Публикувано на 15 декември 2016г.


ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД уведомява гражданите, че на 23.11.2016г.ще бъде извършена планирана профилактика на електроенергийни съоръжения, поради което електрозахранването Ви ще бъде временно прекъснато от 12.30ч. до 16.00ч.

Публикувано на 21.11.2016г.

20161106


Заповед №1129/07.09.2016г. на Кмета на Община Роман за възстановяване правото на собственост на наследниците на Йордан и Христана Янински
прочети

Публикувано на 04 ноември 2016г.


ЗАПОВЕД №1347/27.10.2016г.

на кмета на община Роман за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване.

Публикувано на 27 октомври 2016г.


ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД уведомява гражданите, че на 25 и 26.10.2016г.ще бъде извършена планирана ремонтна работа на електроенергийни съоръжения, поради което електрозахранването Ви ще бъде временно прекъснато: от 08.00часа до 08.30часа и от 16.00часа до 16.30часа ВЛ 20кВ Кунино.

Публикувано на 20.10.2016г.


СЪОБЩЕНИЕ
Община Роман представя актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Роман за периода 2016-2020г. /предварителен вариант/ за мнения, сигнали, възражения и допълнения.

Изтегли програмата от тук

Лице за контакти: инж. Виолета Иванова Иванова – главен експерт „ООС“-ОбА Роман
тел. 091232064, в.455, стая 225

Публикувано на 13 октомври 2016г.


ПРОТОКОЛ от извършена проверка от комисия назначена със ЗАПОВЕД №1203/26.09.2016г. на Кмета на Община Роман, за спазване изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР на адресни регистрации на адрес…

Публикувано на 07 октомври 2016г.


ПРОТОКОЛ от комисия назначена със ЗАПОВЕД №1203/26.09.2016г. на Кмета на Община Роман…

Публикувано на 07 октомври 2016г.

ПРОТОКОЛ от извършена проверка от комисия назначена със ЗАПОВЕД №1203/26.09.2016г. на Кмета на Община Роман, за спазване изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР на адресни регистрации на адрес…

Публикувано на 07 октомври 2016г.


sbardo

ПРИЕМНА

НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА

 ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

на 07.10.2016г.

от 10.30ч. до 12.00ч.

МЯСТО: в общинска администрация Роман – стая 306


ЗАПОВЕД №1203/26.09.2016г.

На 03.10.2016г. от 14.00часа комисия да извърши проверка за спазване изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР на адресни регистрации на адрес…

Публикувано на 28 септември 2016г.


ЗАПОВЕД №1096/25.08.2016г.

Да се заличат адресните регистрации по настоящ адрес в с.Синьо бърдо, общ.Роман на следните лица…