ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми граждани,

В сградата на община Роман, етаж първи – информационен център, има терминално устройство ПОС, чрез което можете да извършите вашите плащания, отнасящи се до местните данъци и такси.

                                                      От Ръководството

При нарушения свързани с дейностите по третиране на битови отпадъци и поддържане чистотата на населените места гражданите могат да сигнализират на тел. 09123/2064 и e-mail: roman@roman.bg

Офис за водене на военен отчет в община Роман - обяви за 2018 година

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Със заповед №ОХ- 55/18.01.2018г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за  75(седемдесет и пет) вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Документи се приемат до

16 март 2018г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая 308 на община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

ОБЯВА

КРИТЕРИИ И РЕД

НОРМАТИВИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ

 

Публикувано на 06 февруари 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс от български граждани освободени от военна служба както следва:

– за Сухопътни войски – 225 длъжности;

– за военноморски сили – 50 длъжности;

– за Централно военно окръжие – 25 длъжности;

 

Документи се приемат до:

30 септември 2018г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или

на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

 

 

Публикувано на 10 януари 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 50(петдесет) войнишки длъжности във Националната гвардейска част

Документи се приемат до:

28 февруари 2018г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

 

Публикувано на 10 януари 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 5 (пет) матроски/войнишки/ длъжности във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Варна

Документи се приемат до:

02 февруари 2018г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

 

Публикувано на 10 януари 2018г.


Офис за водене на военен отчет в община Роман - обяви за 2017 година

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 246 (двеста четиридесет и шест) войнишки длъжности във военни формирования от Сухопътните войски както следва:

– Гарнизони Стара Загора, Хасково и Ямбол – 75 длъжности;

– Гарнизони Карлово и Казанлък – 61 длъжности;

– в.ф. 46460-Пловдив – 16 длъжности;

– Гарнизон Белене – 20 длъжности;

– в.ф. 24620-Свобода – 23 длъжности;

– в.ф. 26240-Сливен – 18 длъжности;

– Гарнизон Плевен – 19 длъжности;

– в.ф. 42600-Мусачево – 14 длъжности;

 

Документи се приемат до:

02 февруари 2018г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет

в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10;  0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 13 декември 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба:

– Съвместно командване на силите – 1 длъжност за офицер;

– ВВС /в.ф.28000-Граф Игнатиево/ –  5 длъжности за войници;

– ВВС /в.ф.54320-Божурище/ –  9 длъжности за войници.

 

Документи се приемат до:

– Съвместно командване на силите – до 21.12.2017г. включително;

– ВВС /в.ф.28000-Граф Игнатиево/ –  до 12.01.2018г. включително;

– ВВС /в.ф.54320-Божурище/ до 29.12.2017г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10;

0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242.

Публикувано на 29 ноември 2017г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

ИНФОРМИРА

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за 28 (двадесет и осем) войнишки длъжности  за приемане на военна служба на  лица завършили средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 27.03.2018г. до 29.03.2018г. в 68-ма бригада „Специални сили“

 

Документи се приемат до:

26.01.2018г.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 23 ноември 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в:

– ВВС – 1 длъжност за офицер и 2 длъжности за сержанти;

– Военногеографска служба – 3 длъжности за офицери;

– 68-ма бригада „Специални сили” – 5 длъжности за войници изпълнявали военна служба(КВС) и 28 длъжности за войници

 

Документи се приемат до:

за ВВС – 22 декември 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242.

Публикувано на 13 ноември 2017г.


 

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в:

– Стационарна КИС – 4 длъжности за офицери;

– СКС – 1 длъжност  за сержант;

 

Документи се приемат до:

за Стационарна КИС – 22 ноември 2017г. включително.

за СКС – 16 ноември 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242.

Публикувано на 06 ноември 2017г.


 ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

ИНФОРМИРА

Обявени са конкурси

за приемане на военна служба в

Националния военен университет

 „Васил Левски”както следва:

4 длъжности за войници, документи се приемат до 24 ноември 2017 включително.

5 длъжности за старшини, документи се приемат до 10 ноември 2017 включително.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 09117/2211; 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 0888 218 242

 

Публикувано на 26 октомври 2017г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

ИНФОРМИРА

Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в:

– СКС – 2 длъжности за офицери;

– ВВС – 1 длъжност за офицер;

– НГЧ – 1 длъжност за офицер;

– СВ – 3 длъжности за офицери и 2 за сержанти;

Документи се приемат до:

за СКС – 20 октомври 2017г. включително.

за ВВС – 01 ноември 2017г. включително.

за НГЧ – 20 октомври 2017г. включително.

за СВ – 24 октомври 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 16 октомври 2017г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 188 длъжности

за приемане на военна служба в

Сухопътни войски, както следва:

 • за в.ф. 28330 – Смолян       – 73длъжности;
 • за гарнизон Благоевград – 30 длъжности;
 • за в.ф.54990-Враца – 30 длъжности;
 • за в.ф.24490 – Асеновград – 73длъжности;
 • за 54100 – Ямбол – 15 длъжности;
 • за 28610- София – 20 длъжности.

 Документи се приемат до

07 ноември 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №308 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети ЗАПОВЕД №OX-978/12.09.2017г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 27 септември 2017г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Със заповед №ОХ- 722/14.08.2017г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

– за Лекар – 36 (тридесет и шест) длъжности;

   – за Медицински сестри и санитарни инструктори – 11 (единадесет) длъжности;

Документи се приемат до

29 септември 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в стая 306 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 09117/2211; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 0888 218 242;

Публикувано на 24 август 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Със заповед №ОХ- 731/31.07.2017г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 10.10.2017г. , 11.10.2017г.  и 12.10.2017г.  в Националната гвардейска част – гр.София, както следва:

– за Гвардеец – 45 (четиридесет и пет) длъжности;

за Номер от разчет – 1 (една) длъжност;

– за Шофьор кат. „D” – 3 (три) длъжности;

– за Шофьор кат. „C + E” – 1 (една) длъжност.

Документи се приемат до 13 септември 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в стая 306 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 09117/2211; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 0888 218 242;

Публикувано на 15 август 2017г.


Кратка обява ВВС офицери – Роман

МЗ ОХ-641 от 05.07.2017 г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за вакантни длъжности изискващи сержантски военни звания за комплектуване на Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

 

 • за Националната гвардейска част – 4 (четири) длъжности;
 • за Сухопътните войски – 6 (шест) длъжности;
 • за Военноморските сили 1 (една) длъжност.

 

Документи се приемат до

11 август 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в стая 306 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 09117/2211; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 0888 218 242;

Публикувано на 04 юли 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба във военни формирования на Съхопътните войски, както следва:

–   1(една) офицерска длъжност за в.ф. 24490-Асеновград;

–   2(две) офицерски длъжности за в.ф. 54090-Шумен;

 

 

Документи се приемат до

01 август 2017г. включително.

 

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10;  0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 27 юни 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната и чужбина във военно формирование 24430-гр.Троян към Военно-картографска служба, както следва:

–   1(една) офицерска длъжност „Проверител във втора секция „Картография” на сектор „Картография””

 

Документи се приемат до

21 юли 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10;  0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 27 юни 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за 3 (три) вакантни длъжности „Младши специалист по физическа подготовка и спорт”

във военно формирование 22980 – София

за приемане на военна служба на лица,

завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Документи се приемат до

14 юли 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в стая 306 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 09117/2211; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44;
0888218242;

Публикувано на 27 юни 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Набира български граждани без военна подготовка за участие в курсове за начална военна подготовка във в.ф. 22160 – Плевен за времето от 20.11. до 15.12.2017г.

За  информация и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18; 09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

 

Публикувано на 26 май 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за 2 (две) длъжности за офицери във военни формирования на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища, които са изпълнявали военна служба.

Документи се приемат до

07 юли 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая 306 на община Роман или на тел. 09123 2310; 09117/2211; 0910 /92356;    0910/55718;  092/624044; 0888 218 242;

 

Публикувано на 26 май 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за 5 длъжности за приемане на военна служба в НВУ „Васил Левски” на лица, които са изпълнявали военна служба

 • 2 (две) длъжности за офицери от запаса
 • 3 (три) длъжности за сержанти

Документи се приемат до 09 юни 2017г. включително.

и

Обявен е конкурс за 43 длъжности

за приемане на военна служба във военно формирование 26260 – Сливен на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

Документи се приемат до 30 юни 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая 306 на община Роман или на тел. 09123 2310; 09117/2211; 0910 / 9 2356;  0910/55718;  092/62 40 44; 0888 218 242;

Публикувано на 10 май 2017г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 32 длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част.

Документи се приемат до 05 май 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая 308  на община Роман или на  тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

 

Публикувано на 09 март2017г.


ОБЯВА

Офис за водене на военен отчет в община Роман

ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 30 длъжности
за приемане на военна служба в
68 бригада Специални сили.

Документи се приемат до
31 март 2017г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №308 на община Роман или

на тел. 09123 23 10;0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 74 01; 092 62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 27 февруари 2017г.


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № OX-109/03.02.2017г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за военни формирования (в.ф.) от Военноморските сили и ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”, както следва:

– за в.ф.34410 – Варна – 8 (осем) длъжности;

– за в.ф.54830 – Варна – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.26870 – Варна – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.26800 – Варна – 12 (дванадесет) длъжности;

– за в.ф.38010 – Варна – 4 (четири) длъжности;

– за в.ф.32300 – Варна – 5 (пет) длъжности;

– за в.ф.28430 – Варна – 2 (две) длъжности;

– за в.ф.22580 – Варна – 2 (две) длъжности;

– за в.ф.36940 – Варна – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.54940 – Варна – 3 (три) длъжности;

– за в.ф.32140 – Варна – 2 (две) длъжности;

– за в.ф.54970 – Варна – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.32020 – Варна – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.54960 – Бургас – 4 (четири) длъжности;

– за в.ф.26420 – Бургас – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.32890 – Бургас – 3 (три) длъжности;

– за в.ф.22480 – Бургас – 14 (четиринадесет) длъжности;

– за в.ф.18360 – Бургас – 4 (четири) длъжности;

– за в.ф.38920 – Варна – 11 (единадесет) длъжности;

– за в.ф.28580 – Варна – 7 (седем) длъжности;

– за в.ф.44320 – Сенокос – 1 (една) длъжност;

– за ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – Варна – 4 (четири) длъжности;

Изтегли приложения:

Приложение № 1

Приложение № 2

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №308 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 14 февруари 2017г.


М О Т И В И

На основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове представяме мотиви за приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на своята интернет страница, Община Роман приема предложения и становища относно този проект, на следния e-mail: roman@roman.bg или в Информационен център в сградата на Общинска администрация гр.Роман

 1. Причини, които налагат приемането Наредбата:

Във връзка с настъпили промени в Закона за общинската собственост и свързаните към него под законови нормативни актове, както и по повод Протест на Окръжна прокуратура гр.Враца се наложи да предприемем действия по отмяна на действащата Наредба и да приемем нова.

 1. Целите, които се поставят:

Да синхронизираме общинската наредба с националното законодателство.

 1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на допълнението в Наредбата:
  За приемането на новата наредба не са необходими финансови средства.
 2. Очаквани резултати от прилагането:

Улесняване на заинтересованите лица и яснота по отношение на общинската политика във връзка с управлението на общинската собственост.

ПРОЧЕТИ НАРЕДБАТА

Публикувано на 03 февруари 2017г.


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-29/11.01.2017г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017г. до 21.06.2017г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово , Казанлък и Пловдив както следва:

– в гарнизон Стара Загора – 150 длъжности;

– за гарнизони Карлово и Казанлък – 300 длъжности;

– за в.ф.44220 –Пловдив    – 36 длъжности;

 Общо 486 (четиристотин осемдесет и шест) длъжности

 Срок за набиране на документи до 06.03.2017г.

  Изтегли приложения:

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №308 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-873/10.11.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина във Военно-географската служба , както следва:

 • за Топограф в секция „Топография” на сектор „Геодезия” във Военно формирование 24430 – гр.Троян – 3 (три) офицерски длъжности;

 Срок за набиране на документи до 16.01.2017г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №308 на община Роман или на тел. 09123 23 10;0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 74 01; 092 62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 03 февруари 2017г.


Офис за водене на военен отчет в община Роман - обяви за 2016 година

ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със Заповед №ОХ-816/25.10.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във Военномедицинска академия, както следва:

– за Лекари – 49 (четиридесет и девет) офицерски длъжности;

– за Медицински сестри и санитарни инструктори – 10 (десет) сержантски длъжности;

Срок за набиране на документи до 02.12.2016г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №308 на община Роман или на тел. 09123 23 10;0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 74 01; 092 62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;


 

ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-735/20.09.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътни войски и Военновъздушните сили, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.11.2016г. и 23.11.2016г. във Национална гвардейска част – София, както следва:

– Гвардейски представителен духов оркестър – 6 (шест) броя;

– Военен духов оркестър на СВ – 16 (шестнадесет) броя;

– Военен духов оркестър на ВВС – 2 (два) броя;

Срок за набиране на документи до 28.10.2016г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №308 на община Роман или

на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-754/29.09.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 15.11.2016г. до 17.11.2016г. във Национална гвардейска част – София, както следва:

– Гвардеец- 29 (двадесет и девет) броя;

– Номер от разчет – 1 (един) брой;

– Шофьор кат. „С+Е” – 1(един) брой;

– Шофьор кат. „D” – 1(един) брой;

Срок за набиране на документи до 28.10.2016г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №308 на община Роман или

на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със Заповед № ОХ-708/08.09.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017г. до 17.02.2017г. във военни формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в Плевен, Асеновград, Пловдив, Свобода, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Шумен, София и Мусачево, както следва:

– за гарнизон Плевен – 44 длъжности;

– за гарнизон Асеновград – 35 длъжности;

– за гарнизон Пловдив – 60 длъжности;

– за в.ф.24620-Свобода – 25 длъжности;

– за в.ф.26400-Благоевград – 26 длъжности;

– за гарнизони Стара Загора, Ямбол и Хасково – 103 длъжности;

– за гарнизон Шумен – 15 длъжности;

– за в.ф.28610-София – 15 длъжности;

– за в.ф.42600-Мусачево – 30 длъжности.

 

Общо 353 (триста петдесет и три) длъжности

Срок за набиране на документи до 28.10.2016г.

 

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Търгове за 2017 година


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 09.01.2018г. за продажба на урегулиран поземлен имот с площ от 370кв.м, урегулиран поземлен имот с площ от 380кв.м и жилищен имот – ап.26, бл.4, вх.В в гр.Роман; продажба на масивна сграда, краварник, находяща се в местността „Кръстилица“ в землището на с.Долна Бешовица …

Публикувано на 20 декември 2017г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 07.11.2017г. за продажба на жилищен имот – ап.26 със ЗП от 41.27кв.м в бл.4, вх.В; отдаване под наем на имот от 16.110дка, находящ се в местността „Горно еничово“ в землището на с.Курново и имот с площ 48.780дка, находящ се в местността „Гърбовец“ в землишето на с.Долна Бешовица …

Публикувано на 23 октомври 2017г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 18.09.2017г. за отдаване под наем на земеделска земя – пасище, мера с площ от 178,288дка, находящо се в землището на гр.Роман…

Публикувано на 01 септември 2017г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.08.2017г. за отдаване под наем на земеделска земя – пасища, мери с площ от 143,088дка, 56,931дка и 29,0дка в землището на с.Камено поле; 178,288дка в землището на гр,Роман; 145,689дка в землището на с.Кунино и продажба на жилищен имот – ап.18, вх.Б, бл.3, гр.Роман…

Публикувано на 08 август 2017г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг за продажба на жилищен имот – ап.18 във вх. Б, бл. 3 гр. Роман  на 07.08.2017г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 10.05.2017г. за отдаване под наем на помещение от 24кв.м., представляващ „Автоспирка“ в с.Радовене за развиване на търговска дейност и продажба на уреголиран поземлен имот с площ от 6645кв.м. в гр.Роман…

Публикувано на 26 април 2017г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 20.03.2017г. за продажба на жилищен имот – ап.1 със ЗП от 39,33кв.м в бл.3, вх.Б…

Публикувано на 28 февруари 2017г.


Търгове за 2016 година

Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен повторен търг с явно наддаване на 06.01.2017г. за отдаване под наем на земеделска земя в местността „Турльовец“ и местността „Йолова падина“ в землището на с.Синьо бърдо…

Публикувано на 9 декември 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 20.12.2016г. за продажба на жилищни имоти в бл.3 и бл.4, недвижим имот находящ се в местността „Старите лозя“ в землището на гр.Роман, бивше училище в с.Курново и отдаване под наем на „Търговски обект“ в гр.Роман…

Публикувано на 2 декември 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 16.12.2016г. за отдаване под наем на земеделска земя находяща се в местността „Биволарника“ и „Станево усое“ в землището на с.Синьо бърдо…

Публикувано на 25 ноември 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 08.12.2016г. за отдаване под наем на недвижими имоти находящи се в: местността „Филиповец“ с.Долна Бешовица, местностите „Поповишки дол“, „Турльовец“, „Требежа“ и „Йолова падина“ в землището на с.Синьо бърдо…

Публикувано на 18 ноември 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 05.10.2016г. за отдаване под наем на недвижим имот – „Микроязовир“ с.Курново, местност „Регуля“ с площ от 24,428дка в землището на с.Курново

Публикувано на 13 септември 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 04.10.2016г. за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот – помещение от 16,80кв.м, находящо се в приземния етаж от сграда на СУ „Васил Левски“ гр.Роман

Публикувано на 13 септември 2016г.


Търгове и конкурси от 2016 година

Окончателни резултати от конкурса за длъжността „Финансов контрольор“ в общинска администрация Роман

Публикувано на 16 януари 2018г.


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Финансов контрольор“ в общинска администрация Роман

Публикувано на 04 януари 2018г.


Общинска администрация гр.Роман обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Финансов контрольор“

Публикувано на 13 декември 2017г.


Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Секретар на МКБППМН“

Публикувано на 09 октомври 2017г.


Общинска администрация гр.Роман обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Секретар на МКБППМН“

Публикувано на 20 септември 2017г.


След провеждане на интервю с кандидатите за обществени възпитатели (ПРОТОКОЛ №6), комисията РЕШИ обществени възпитатели към МКБППМН да бъдат:

 1. Цветослава Павлинова Томова – начален учител при НУ „Петко Р. Славейков“ – гр.Роман
 2. Тихомир Цанов Тодоров – учител по география и икономика при СУ „Васил Левски“ – гр.Роман.

Публикувано на 26 октомври 2016г.


Инвестиционни предложения за 2017 година


Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за ФСМП /филиал за спешна медицинска помощ/“ в гр.Роман с възложител: д-р Орлин Цветанов Димитров – Директор на РЗИ – Враца…

Публикувано на 13 декември 2017г.


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Цех за производство на здравословни продукти, хранителни добавки и добавки към храни“ с възложител „Биохерба Р“ ООД…

Публикувано на 14 септември 2017г.


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Предприятие за производство и преработка на растителни екстракти, етерични и студено пресовани масла“ с възложител „Бългериан херб“ ООД…

Публикувано на 05 септември 2017г.


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Напояване на земеделски площи с царевица, картофи, пипер, и малини – с обща площ 1258,91 дка, с води от р.Искър посредством моторни помпи /разположени на четири места/ и поливни инсталации в землището на с.Кунино, община Роман“ с възложител „ЗЪРНОХРАН“ ООД…

Публикувано на 29 август 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на къща за гости на територията на с.Хубавене“ с възложител: „ВЯГ“ ЕООД представлявано от Валентин Янков Георгиев…

Публикувано на 07 август 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение „Цех за производство на здравословни продукти, хранителни добавки и добавки за храна“ с възложител „Биохерба Р“ ООД…

Публикувано на 01 август 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за производство и преработка на растителни екстракти, етерични и студено пресовани масла“ с възложител „Бългериан херб“ ООД…

Публикувано на 01 август 2017г.


ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“

Публикувано на 07 юли 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“…

Публикувано на 27 юни 2017г.


Община Роман уведомява, че в общината е получено с вх. №2600-189/17/15.05.2017г. съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за продължаване и изменение на разрешително №11140025/19.11.2007г. за водовземане от повърхностен воден обект р.Искър, с цел производство на електроенергия…

Публикувано на 17 май 2017г.


Община Роман уведомява, че в общината е получено с вх. №9400-410/7/25.04.2017г. информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Напояване на земеделски площи с царевица-120 дка, с води от р.Искър посредством моторна помпа /прикачена на трактор/“ в землището на с.Струпец от ЗП Мария Ангелова Йолова…

Публикувано на 26 април 2017г.


Община Роман уведомява, че в общината е получено с вх. №9400-274/14/12.04.2017г. съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Косматица, по поречието на р. Искър, с място на потребление местността „Млаката“, с.Долна Бешовица…

Публикувано на 13 април 2017г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №2600-43/03.04.2017г. „Напояване на земеделски площи с царевица, картофи, пипер и малини – с обща площ 1258,91 дка с води от р.Искър посредством моторни помпи /разположени на четири места/ и поливни инсталации“ в землището на с.Кунино с възложител „ЗЪРНОХРАН“ ЕООД…

Публикувано на 05 април 2017г.


Информация за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на инвестиционно предложение с вх. №9400-247/8/23.03.2017г., „Изграждане на предприятие за преработка на ябълки и производство на ябълков айс- сайдер“ в землището на с.Долна Бешовица, община Роман с възложител „ДОМЕН СЕН ЖОРЖ“ ООД, с управител Цветанка Томова Йотова…

Публикувано на 28 март 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №9400-352/09.03.2017г. „Напояване на земеделски култури с вода от р.Искър“ с възложител Ивайло Вутов Йолов…

Публикувано на 13 март 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-23/02.03.2017г. „Подмяна на преносен /магистрален/ газопровод в участъка ОС БЕГЛЕЖ – КВ ДЕРМАНЦИ – КВ БАТУЛЦИ – КВ КАЛУГЕРОВО“ с възложител „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД, лице за контакти…

Публикувано на 06 март 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №9400-274(1)/01.03.2017г. „Предприятие за преработка на ябълки и производство на ябълков айс- сайдер“ в землището на с.Долна Бешовица, община Роман с възложител „ДОМЕН СЕН ЖОРЖ“ ООД, лице за контакти Цветанка Томова Йотова…

Публикувано на 01 март 2017г.


Информация за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка с вх. №2600-189/8/23.01.2017г. на инвестиционно предложение „Електропроизводство посредством деривационна МВЕЦ „Поповица“ на река Искър в землището на…

Публикувано на 25 януари 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №9400-68/23.01.2017г.
„Трафопост, подземна кабелна линия 20kV и въздушна линия 0,4kV /НН/“ с възложител…

Публикувано на 25 януари 2017г.

Инвестиционни предложения за 2016 година


Информация за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка с вх. №3200-36/6/09.12.2016г. на Актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Роман за периода 2016-2020г…

Публикувано на 09 декември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-188/01.12.2016г.
„Закупуване на селскостопанска техника и инвентар за нуждите на животновъден обект“…

Публикувано на 5 декември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-187/01.12.2016г.
„Създаване на насаждение от черен бъз върху 12,099 декара и пчелин от 150 броя пчелни семейства“ с възложител Дикатто ЕООД…

Публикувано на 5 декември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-186/01.12.2016г.
„Създаване на насаждение от едроплоден дрян върху 50,20 декара и пчелин от 250 броя пчелни семейства“ с възложител Дикатто ЕООД…

Публикувано на 5 декември 2016г.


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС с вх. №2600-156/8/28.11.2016г. на инвестиционно предложение „Създаване на ново ябълково насаждение с площ 57,53дка в имот 039032, закупуване на земеделска техника и оборудване, както и изграждане на система за капково напояване и автоматизация“ в землището на с.Долна Бешовица, община Роман…

Публикувано на 29 ноември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-177/1/25.11.2016г.
„Създаване на трайни насаждения от сливи /160 дка/ и череши /150дка/ и построяване на лека ограда“ в землището на с.Кунино, община Роман…

Публикувано на 25 ноември 2016г.


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС с вх. №7000-36/5/22.11.2016г.
„Изграждане на жилищна сграда“ в землището на с.Хубавене, община Роман…

Публикувано на 25 ноември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №7000-36(1)/11.11.2016г.
„Изграждане на жилищна сграда“ в землището на с.Хубавене, община Роман…

Публикувано на 11 ноември 2016г.


Информация за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/ с вх. №2600-140(9)/04.11.2016г. на инвестиционно предложение: „Ново строителство на пристройка към съществуващ обор за отглеждане на крави – майки месно направление“, в имот в землището на с.Камено поле, община Роман с възложител „МИТ-СЕКЮРИТИ-85″…

Публикувано на 04 ноември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №9400-1400(1)/02.11.2016г.
„Построяване на едноетажна жилищна сграда от 59кв.м“ с местонахождение с.Караш, община Роман…

Публикувано на 02 ноември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-156(1)/28.10.2016г.
„Ябълкова градина ДОМЕН СЕНТ ЖОРЖ“ с местонахождение с.Долна Бешовица, община Роман…

Публикувано на 28 октомври 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №3200-35/28.09.2016г.
„Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Васил Левски“ гр.Роман“…

Публикувано на 28 септември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №0400-99(16)/21.09.2016г.
„Рехабилитация и реконструкция на бул. „Христо Ботев“ и тротоари и съоръжения и принадлежностите към него“ във връзка с подготовката на община Роман за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“…

Публикувано на 21 септември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-140/14.09.2016г.
„Ново строителство на пристройка към съществуващ обор за отглеждане на крави – майки, месно направление“…

Публикувано на 16 септември 2016г.


Заповеди и други публикации от 2018 година


ЗАПОВЕД № 182/13.02.2018г. за назначаване на комисия и изменение на ЗАПОВЕД № 90/15.01.2018г…. (публикувана на 15.02.2018г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. януари

Публикувано на 12 февруари 2018г.


ЗАПОВЕД № 58/10.01.2018г. – съобщение по реда на чл.61, ал.3 от АПК… (публикувана на 01.02.2018г.)


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 31.01.2018г. от 13,00часа

Публикувано на 17 януари 2018г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. декември

Публикувано на 16 януари 2018г.


ЗАПОВЕД № 1480/08.12.2017г. – относно възстановяване правото на собственост на Цано Вътов Стефанов… (качена на 12.01.2018г.)


ЗАПОВЕД № 1479/08.12.2017г. – относно възстановяване правото на собственост на Цано Вътов Стефанов… (качена на 12.01.2018г.)


ЗАПОВЕД № 1478/08.12.2017г. – относно възстановяване правото на собственост на Цано Вътов Стефанов… (качена на 12.01.2018г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. ноември

Публикувано на 04 януари 2018г.


Заповеди и други публикации от 2017 година

ЗАПОВЕД № 1418/20.11.2017г. – относно изработване на ПУП-ПР с предложение за промяна на регулацията по плана на с.Камено поле, Община Роман… (качена на 19.12.2017г.)


ЗАПОВЕД № 1431/24.11.2017г. – прекратява се административното производство по констативен акт №1/29.08.2017г… (качена на 29.11.2017г.)


ОБЯВЛЕНИЕ по реда на чл.61, ал.3 от АПК, на заповед №1351 от 03.11.2017г. на кмета на Община Роман.

Публикувано на 17 ноември 2017г.


Протокол на Общинска комисия по картотекиране за включване в картотека за настаняване под наем в свободно общинско жилище

Публикувано на 17 ноември 2017г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. октомври

Публикувано на 15 ноември 2017г.


ОБЯВЛЕНИЕ по реда на чл.61, ал.3 от АПК, на заповед №994 от 17.08.2017г. на кмета на Община Роман.

Публикувано на 14 ноември 2017г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. септември

Публикувано на 13 октомври 2017г.


ЗАПОВЕД № 1214/04.10.2017г. – списък на категориите информация създавана, обработвана и съхранявана в Община Роман, подлежаща на класификация като „Служебна тайна“… (качена на 06.10.2017г.)


Маршрут за движение на животните в гр.Роман


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. август

Публикувано на 11 септември 2017г.


ЗАПОВЕД № 958/14.08.2017г. – за назначаване на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92 или 99б от ЗГР… (качена на 16.08.2017г.)Съобщение по реда на чл.61, ал.3 от АПК – Заповед №773/29.06.2017г. на Кмета на Община Роман за одобряване Частично Изменение на Подробния Устройствен План (ЧИПУП)
прочети

Публикувано на 07 август 2017г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. юли

Публикувано на 04 август 2017г.


ОБЯВЛЕНИЕ по реда на чл.61, ал.3 от АПК на заповед №478 от 21.04.2017г. на кмета на Община Роман.

Публикувано на 01 август 2017г.


ЗАПОВЕД № 875 24.07.2017г. (качена на 26.07.2017г.)


ЗАПОВЕД № 753-A 26.06.2017г. (качена на 27.06.2017г.)


ЗАПОВЕД № 774-A 29.06.2017г. (качена на 30.06.2017г.)


ЗАПОВЕД № РД-02-15-62 – 05.07.2017г. 

 


ЗАПОВЕД  668 – гр. Роман – 07.06.2017г. 

 


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. юни

Публикувано на 06 юли 2017г.Заповед №792/04.07.2017г. на Кмета на Община Роман за недопускане на затруднения при подаване на вода за питейно – битови нужди на населението е необходимо:

Питейно – битовата вода на територията на община Роман използвана за питейно – битови нужди на населението да не се използва за други цели, като напояване, поливане на зелени площи, селскостопански насаждения, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и други.

Публикувано на 04 юли 2017г.Заповед №РД-18-К-10/03.07.2017г. на Областен управител на област Враца за вземане на превантивни мерки за недопускане на наводнения
прочети

Публикувано на 03 юли 2017г.Заповед №773/29.06.2017г. на Кмета на Община Роман за одобряване Частично Изменение на Подробния Устройствен План (ЧИПУП)
прочети

Публикувано на 30 юни 2017г.


ЗАПОВЕД №555/15.05.2017г.


При извършена проверка от служители на Общинска администрация гр.Роман назначени със Заповед №534/09.05.2017г. на Кмета на Община Роман, по повод жалба от Христина Асенова Микова с вх. №9400-635/04.05.2017г. е съставен констативен протокол №5/12.05.2017г., с които е установено извършването на неподходящ по местонахождение и вреден в санитарно-хигиенно отношение строеж шеста категория, а именно – септична яма. Собственик на имота е Янка Петкова Филипова…прочети

Публикувано на 16 юни 2017г.Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. май

Публикувано на 08 юни 2017г.


ПРОТОКОЛ № 2 от 31.05.2017г за разпределение на пасища мери и ливади

Публикувано на 31 май 2017г.Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. април

Публикувано на 19 май 2017г.


Протокол за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи на територията на община Роман изготвен на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2017/2018

Публикувано на 28 април 2017г.Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. март

Публикувано на 24 април 2017г.


СЪОБЩЕНИЕ


Община Роман съобщава, че е изготвен ЧИПУП, който е изложен в стая №224 в сградата на Общината.
В 14-дневен срок от съобщението, заинтересованите лица, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Общинска администрация – гр.Роман.
прочети

Публикувано на 10 април 2017г.На 19.04.2017г. от 16.00 часа в зала №222 в сградата на общинска администрация Роман ще се проведе организирано публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Роман за 2016г.

Публикувано на 06 април 2017г.Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. февруари

Публикувано на 04 април 2017г.Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 31.03.2017г. от 14,30часа

Публикувано на 24 март 2017г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 27.02.2017г. от 14,00часа

Публикувано на 20 февруари 2017г.


Във връзка с регистрирането на правно основание за ползване на земеделските земи, за което краен срок е 15.02.2017г., ОСЗ – Роман Ви предоставя обява…прочети

Публикувано на 10 февруари 2017г.Заповед №102/16.01.2017г. на Кмета на община Роман за вземане на необходимите мерки за предпазване от болестта инфлуенца /грип/ по птиците.

Публикувано на 18 януари 2017г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 27.01.2017г. от 14,00часа

Публикувано на 16 януари 2017г.


Протокол за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2016/2017 за землището на с.Камено поле, ЕКАТТЕ 35910, и землище с.Кунино, ЕКАТТЕ 40645 община Роман, област Враца


Длъжници към местния бюджет

Физически лица – длъжници
Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък, глоби.
Задълженията са публикувани на основание чл.182,ал.3,т.1 и т.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

Изтегли списък на длъжниците.


Длъжници към местния бюджет

 

Юридически лица – длъжници

Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства.

Задължения над 5000 лева, публикувани на основание чл.182, ал.3, т.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

Данъчно задължено лице

Дължима главница

/лева/

БАЛКАНСКИ ДЕЛИКАТЕС –ЕООД 37 862,02
ВАРИЯ –ЕООД 10 250,03
СИТ БЪЛГАРИЯ –АД 5 464,89
ЦАРЕВИЧНИ ПРОДУКТИ 5 197,50

 


Заповеди и други публикации от 2016 година


Община Роман получи парично дарение в размер на шест хиляди лева.Заповед №1443/22.11.2016г. на Кмета на Община Роман за възстановяване правото на собственост на Петър Томов Попечков
прочети

Публикувано на 22 декември 2016г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 23.12.2016г. от 14,30часа

Публикувано на 15 декември 2016г.


ЗАПОВЕД №1552/15.12.2016г.

на кмета на община Роман за предоставяне имоти на ползвателите на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, посочени в съответното заявление от ползвателя и сключване на договор за наем за срок от една стопанска година 2016/2017г., след заплащане на размера на средното годишно рентно плащане в размер на 14,00лв./дка.

Публикувано на 15 декември 2016г.


ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД уведомява гражданите, че на 23.11.2016г.ще бъде извършена планирана профилактика на електроенергийни съоръжения, поради което електрозахранването Ви ще бъде временно прекъснато от 12.30ч. до 16.00ч.

Публикувано на 21.11.2016г.

20161106


Заповед №1129/07.09.2016г. на Кмета на Община Роман за възстановяване правото на собственост на наследниците на Йордан и Христана Янински
прочети

Публикувано на 04 ноември 2016г.


ЗАПОВЕД №1347/27.10.2016г.

на кмета на община Роман за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване.

Публикувано на 27 октомври 2016г.


ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД уведомява гражданите, че на 25 и 26.10.2016г.ще бъде извършена планирана ремонтна работа на електроенергийни съоръжения, поради което електрозахранването Ви ще бъде временно прекъснато: от 08.00часа до 08.30часа и от 16.00часа до 16.30часа ВЛ 20кВ Кунино.

Публикувано на 20.10.2016г.


СЪОБЩЕНИЕ
Община Роман представя актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Роман за периода 2016-2020г. /предварителен вариант/ за мнения, сигнали, възражения и допълнения.

Изтегли програмата от тук

Лице за контакти: инж. Виолета Иванова Иванова – главен експерт „ООС“-ОбА Роман
тел. 091232064, в.455, стая 225

Публикувано на 13 октомври 2016г.


ПРОТОКОЛ от извършена проверка от комисия назначена със ЗАПОВЕД №1203/26.09.2016г. на Кмета на Община Роман, за спазване изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР на адресни регистрации на адрес…

Публикувано на 07 октомври 2016г.


ПРОТОКОЛ от комисия назначена със ЗАПОВЕД №1203/26.09.2016г. на Кмета на Община Роман…

Публикувано на 07 октомври 2016г.

ПРОТОКОЛ от извършена проверка от комисия назначена със ЗАПОВЕД №1203/26.09.2016г. на Кмета на Община Роман, за спазване изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР на адресни регистрации на адрес…

Публикувано на 07 октомври 2016г.


sbardo

ПРИЕМНА

НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА

 ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

на 07.10.2016г.

от 10.30ч. до 12.00ч.

МЯСТО: в общинска администрация Роман – стая 306


ЗАПОВЕД №1203/26.09.2016г.

На 03.10.2016г. от 14.00часа комисия да извърши проверка за спазване изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР на адресни регистрации на адрес…

Публикувано на 28 септември 2016г.


ЗАПОВЕД №1096/25.08.2016г.

Да се заличат адресните регистрации по настоящ адрес в с.Синьо бърдо, общ.Роман на следните лица…