Уведомление

Уведомление на собствениците за откриване на производство по отчуждаване във връзка с изграждане на обект: СМЕТИЩЕ ЗА ТБО в землището на с.Долна Бешовица

Публикувано на 16 август 2017г.

УВЕДОМЛЕНИЕ На основание заповед № РД-14-258 / 20.07.2017г. на министъра на образованието и науката, обнародвана в ДВ бр. 61 от 28.07.2017г. и във връзка с преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното училищно образование, считано от 01.08.2017г. Помощно училище „Райна Княгиня“ – гр. Роман, намиращо се с в гр. Роман на ул. „Пирин“ №…

18.07.2017г.

Уважаеми жители и гости на Роман, Днес  се навършват 180 години от рождението на Апостола на българската свобода –  Васил Иванов Кунчев. На този ден ние, българите, почитаме паметта на този велик исполин, който прослави България и ни научи на храброст и родолюбие. Нека запазим в сърцата си неговия пламък и пример за себеотрицание, смелост…