Избори за членове на Европейския парламент 26 май 2019

Указ №53 на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Разяснителна кампания


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (публикуван на 14.05.2019г.)pdf

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) (публикуван на 12.04.2019г.)pdf


СЪОБЩЕНИЯ:

ГРАФИК

за предаване на изборните материали на СИК в община Роман на 25.05.2019 г.

час № на изб.секция Нас. място
17,00 015 Струпец
016 Струпец – гарата
011 Синьо бърдо
018 Синьо бърдо – ПСИК
009 Курново
17,30 010 Радовене
008 Кунино
007 Камено поле
006 Долна Бешовица
17,50 017 Хубавене
014 Стояновци
012 Караш
18,10 001 Роман
002 Роман
003 Роман
004 Роман
005 Роман

 

АНТОАНЕТА КОСТАДИНОВА

Секретар на община Роман

Обучение на СИК

Община Роман уведомява членовете на СИК за произвеждане на избори за членове на Европейски парламент от Република България, че съгласно график, утвърден от РИК Враца, на 19.05.2019 г. от 14,00 ч., в малкия салон на НЧ „Хр. Ботев“, гр. Роман ще се проведе обучение на членовете на СИК на територията на община Роман.

Публикувано на 10 май 2019г.


ЗАПОВЕДИ:

Заповед №543/23.05.2019г. – образуване на избирателна секция за гласуване в „СБПЛББ“ – Роман ЕООД и определяне на номер и адрес (публикувана на 23.05.2019 год.)

Заповед №497/14.05.2019г. – определя избирателните секции за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението (публикувана на 14.05.2019 год.)

Заповед №488/13.05.2019г. – опазване на обществения ред (публикувана на 13.05.2019 год.)pdf

Заповед №485/12.05.2019г. – образуване на една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК) (публикувана на 12.05.2019 год.)

Заповед №447/25.04.2019г. – определяне на места за поставяне на агитационни материали (публикувана на 25.04.2019 год.)

Заповед №372/05.04.2019г. – определя места за обявяване на избирателните списъци (публикувана на 08.04.2019 год.)

Заповед №357/03.04.2019г. – образуване на избирателни секции на територията на община Роман, утвърждаване на номерацията им, обхват на адреси и място за гласуване (публикувана на 04.04.2019 год.) pdf


ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състава на СИК в община Роман за произвеждане на избори за членове на Европейски парламент от Р България, насрочени на 26 май 2019 (публикувана на 15.04.2019г.)pdf