Отменени вътрешни нормативни актове на община Роман: