Предварителен дневен ред и материали за заседания на ОбС гр. Роман мандат 2019 - 2023 година

Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 29.09.2020 г.

Публикувано на 17 септември 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 31.08.2020 г.

Публикувано на 20 август 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 24.07.2020 г.

Публикувано на 16 юли 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 29.06.2020 г.

Публикувано на 19 юни 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 26.05.2020 г.

Публикувано на 19 май 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 28.04.2020 г.

Публикувано на 15 април 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 31.03.2020 г.

Публикувано на 20 март 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 27.02.2020 г.

Публикувано на 17 февруари 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 06.02.2020 г.

Публикувано на 28 януари 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 28.01.2020 г.

Публикувано на 17 януари 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 10.01.2020 г.

Докладна записка относно учредяване на сервитутно право

Докладна записка относно планове за дейност на читалищата

Докладна записка относно отдаване под наем на имоти

Публикувано на 31 декември 2019г.


Първо заседание на Общински съвет – Роман на 12.11.2019г. от 14.00часа

Публикувано на 04 ноември 2019г.

Предварителен дневен ред за заседания на ОбС гр. Роман мандат 2015 - 2019 година

Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 24.09.2019г. от 15,30часа

Публикувано на 18 септември 2019г.


Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 12.09.2019г. от 14,00часа

Публикувано на 05 септември 2019г.


Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 30.08.2019г. от 14,00часа

Публикувано на 20 август 2019г.


Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 26.07.2019г. от 14,00часа

Публикувано на 18 юли 2019г.


Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 09.07.2019г. от 16,00часа – извънредно заседание

Публикувано на 09 юли 2019г.


Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 26.06.2019г. от 14,00часа

Публикувано на 18 юни 2019г.


Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 18.06.2019г. от 13,00часа – извънредно заседание

Публикувано на 18 юни 2019г.


Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 29.05.2019г. от 14,00часа

Публикувано на 21 май 2019г.


Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 25.04.2019г. от 14,00часа

Публикувано на 18 април 2019г.


Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 29.03.2019г. от 14,00часа

Публикувано на 21 март 2019г.


Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 31.01.2019г. от 14,00часа

Публикувано на 17 януари 2019г.