ПРОТОКОЛ

за класиране на подадените оферти за „Доставка и монтаж на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Роман“

Публикувано на 03 август 2017г.

About the author