Регистър на декларациите за конфликт на интереси на служителите в Община Роман

Декларациите са обявени при спазване на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от ЗПУКИ на служителите в Общинска администрация гр.Роман
Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от ЗПУКИ на Общинските съветници в Общински съвет гр.Роман


Публичен регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ В ОБЩИНА РОМАН


Регистри общинска собственост

Регистър на разпоредителните сделки с общинска собственост

Министерство на земеделието и храните