Кметове на кметства - мандат 2019 - 2023 година

Kpole_Boteva

Цветелина Иванова Ботева

Кмет на кметство с.Камено поле

no_photo

Ивайло Петков Георгиев

Кмет на кметство с.Кунино

Sbardo_Mileva

Петя Василева Милева

Кмет на кметство с.Синьо бърдо

Radovene_Petkov

Иван Веселинов Петков

Кмет на кметство с.Радовене

Цветелина Иванова Ботева

Кмет на с. Камено поле

Йоло Богданов Петков

Кмет на с. Кунино

Петя Василева Милева

Кмет на с. Синьо бърдо

Иван Веселинов Петков

Кмет на с. Радовене

Нели Цветанова Димитрова

Кмет на с. Долна Бешовица

Пламен Христов Лалов

Кмет на с. Струпец

Красимир Георгиев Кръстев

Кмет на с. Хубавене

Ивайло Христов Илиев

Кмет на с. Курново

Николай Павлинчов Цанов

Кмет на с. Стояновци

Иван Иванов Иванов

Кметски наместник на с. Караш

Иван Данов Панов

Кметски наместник на с. Средни рът

 

 

Цветелина Ботева

Кмет на с. Камено поле

Йоло Петков

Кмет на с. Кунино

Цветан Василев

Кмет на с. Синьо бърдо

Милчо Кузманов

Кмет на с. Радовене

Нели Димитрова

Кметски наместник на с. Долна Бешовица

Димитринка Йорданова

Кметски наместник на с. Струпец

Красимир Кръстев

Кметски наместник на с. Хубавене

Марин Даскалов

Кметски наместник на с. Курново

Радка Герганова

Кметски наместник на с. Караш

Иван Данов

Кметски наместник на с. Средни рът

Капка Йотова

Кметски наместник на с. Стояновци