Кметове на кметства - мандат 2019 - 2023 година

Kpole_Boteva

Цветелина Иванова Ботева

Кмет на кметство с.Камено поле

no_photo

Ивайло Петков Георгиев

Кмет на кметство с.Кунино

Sbardo_Mileva

Петя Василева Милева

Кмет на кметство с.Синьо бърдо

Radovene_Petkov

Иван Веселинов Петков

Кмет на кметство с.Радовене

no_photo

Лиляна Въткова

Кметски наместник на с. Долна Бешовица

Strupets_Lalov

Пламен Лалов

Кметски наместник на с. Струпец

Hubavene_Krastev

Красимир Кръстев

Кметски наместник на  с. Хубавене

Kurnovo_Hristov

Ивайло Христов

Кметски наместник на с. Курново

no_photo

Капка Йотова

Кметски наместник на с. Стояновци

no_photo

Иван Иванов

Кметски наместник на с. Караш

Srrat_Danov

Иван Данов

Кметски наместник на с. Средни рът

Цветелина Иванова Ботева

Кмет на с. Камено поле

Йоло Богданов Петков

Кмет на с. Кунино

Петя Василева Милева

Кмет на с. Синьо бърдо

Иван Веселинов Петков

Кмет на с. Радовене

Нели Цветанова Димитрова

Кмет на с. Долна Бешовица

Пламен Христов Лалов

Кмет на с. Струпец

Красимир Георгиев Кръстев

Кмет на с. Хубавене

Ивайло Христов Илиев

Кмет на с. Курново

Николай Павлинчов Цанов

Кмет на с. Стояновци

Иван Иванов Иванов

Кметски наместник на с. Караш

Иван Данов Панов

Кметски наместник на с. Средни рът

 

 

Цветелина Ботева

Кмет на с. Камено поле

Йоло Петков

Кмет на с. Кунино

Цветан Василев

Кмет на с. Синьо бърдо

Милчо Кузманов

Кмет на с. Радовене

Нели Димитрова

Кметски наместник на с. Долна Бешовица

Димитринка Йорданова

Кметски наместник на с. Струпец

Красимир Кръстев

Кметски наместник на с. Хубавене

Марин Даскалов

Кметски наместник на с. Курново

Радка Герганова

Кметски наместник на с. Караш

Иван Данов

Кметски наместник на с. Средни рът

Капка Йотова

Кметски наместник на с. Стояновци