ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми граждани,

В сградата на община Роман, етаж първи – информационен център, има терминално устройство ПОС, чрез което можете да извършите вашите плащания, отнасящи се до местните данъци и такси.

                                                      От Ръководството

При нарушения свързани с дейностите по третиране на битови отпадъци и поддържане чистотата на населените места гражданите могат да сигнализират на тел. 09123/2064 и e-mail: roman@roman.bg

Община Роман има нова официална страница, която е достъпна на адрес: https://roman.egov.bg/

Офис за водене на военен отчет в община Роман - обяви за 2021 година

Офиса за военен отчет Ви информира, че Национален военен университет „Васил Левски“ удължава срока за допълнителен прием на курсанти до края на месец септември 2021 год. Място за подаване на документи :

– приемен център на Национален военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново.

– факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ в гр. Шумен.

Допълнителна информация може да се получи от:

 1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 55718, 0910 92356, 09123 2310, 092 624044, 0888218242.
 2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/

3.Офис за военен отчет в община Криводол /старата сграда на община Криводол/

 1. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44

 

Или сайта на Национален военен университет“ Васил Левски“

https://www.nvu.bg/node/651

 

Публикувано на 07 септември 2021г.


ОБЯВА

 

Офис за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 632/23.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности в Националната гвардейска част – военно формирование 54800 – гр. София, за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

 Срок за подаване на документи по местоживеене и постоянен адрес:

07.10.2021 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;
 2. Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
 3. Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
 4. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10,

тел.092 62 40 44.

 

 

Публикувано на 19 август 2021г.


ОБЯВА

 

Офис за военен отчет в общината обявява, че със заповед   ОХ- 686/10.08.2021г.  на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 3 (три) вакантни длъжности. 2 (две) за офицери във военно формирование 24900 – София и 1 (една) длъжност за старшина във военно формирование 34630 – Божурище от състава на Военновъздушните сили, на лица изпълнявали военна служба ( кадрова военна служба).

 

Срок за подаване на документи по местоживеене и постоянен адрес -13.09.2021 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

 1. Офис за военен отчет в община Мездра,

гр. Мездра, ул. „Христо Ботев “ № 27, тел. 0910 9 23 56, 0888218242;

 1. Офис за военен отчет в община Роман,

гр. Роман, бул. „Христо Ботев “ № 132-136, тел.09123 23-10, 0888218242;

 1. Офис за военен отчет в община Криводол,

гр. Криводол, /старата сграда на община Криводол/, тел.0888218242;

 1. Военно окръжие II степен -Враца, гр.Враца, ул.Алеко Константинов 10, тел.092 62 40 44;

 

Публикувано на 16 август 2021г.


ОБЯВА

 

Офис за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 647/28.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 1(една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 28880 – Белене от състава на Сухопътни войски, на лице изпълнявало военна служба ( кадрова военна служба).
Срок за подаване на документи по местоживеене и постоянен адрес -31.08.2021 год. включително.
Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра,
гр. Мездра, ул. „Христо Ботев “ № 27, тел. 0910 9 23 56, 0888218242;
2. Офис за военен отчет в община Роман,
гр. Роман, бул. „Христо Ботев “ № 132-136, тел.09123 23-10, 0888218242;
3. Офис за военен отчет в община Криводол,
гр. Криводол, /старата сграда на община Криводол/, тел.0888218242;
4. Военно окръжие II степен -Враца, гр.Враца, ул.Алеко Константинов 10, тел.092 62 40 44;

Публикувано на 10 август 2021г.


ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 574/29.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 155 (сто петдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от Сухопътните войски на лица, завършили граждански средни или висши училища, както следва:

 • За гарнизон Стара Загора – 35 длъжности
 • За гарнизон Ямбол – 14 длъжности
 • За военно формирование 52 740 – Хасково – 6 длъжности.
 • За 61-а механизирана бригада-Карлово -80 длъжности
 • За 4-и артилерийски полк-Асеновград – 10 длъжности
 • За военно формирование 42 600 – Мусачево – 10 длъжности.

Срок за подаване на документи

  до 18.08.2021 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 55718, 0910 92356, 09123 2310, 092 624044, 0888218242.
 2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/

3.Офис за военен отчет в община Криводол /старата сграда на община Криводол/

 1. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44

Обява, допълнителна информация и приложения

Публикувано на 06 юли 2021г.


ОБЯВА

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ-566/28.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на  10 (десет) вакантни войнишки длъжности за военнослужещи в Съвместното командване на специалните операции, на лица завършили граждански висши училища в страната и чужбина.

Документи се приемат до:

09.07.2021 год. включително.

 

Приложение № 1 към документ с рег. № ____________/___.___.2021 г.

 СПИСЪК

 на вакантните длъжности за войници от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), за заемане след провеждане на конкурс, по чл. 2, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

 

№ по ред Наименование на вакантната длъжност Военно формирование и населено място Бр. Изисквания на длъжността
Военно звание Изисквания за минимално образование и квалификация Допълнителни изисквания Ниво на достъп до класифицирана информация

 

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Длъжности във военно формирование 54120 – Пловдив
1. Младши шофьор

54120

гр. Пловдив

1

Редник  3-ти клас

Редник  2-ри клас

Редник  1-ви клас

Средно образование Да притежава свидетелство за управление на МПС категория „С“. За служебно ползване
2. Оператор – сапьор във взвод „Специални сили” на отряд „Специални сили”

54120

гр. Пловдив

2

Редник  3-ти клас

Редник  2-ри клас

Редник  1-ви клас

Средно образование Да притежава авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни скокове. Поверително
Всичко 3
II. Длъжности във военно формирование 52630 – Пловдив
1. Младши шофьор

52630

гр. Пловдив

1

Редник  3-ти клас

Редник  2-ри клас

Редник  1-ви клас

Средно образование Да притежава свидетелство за управление на МПС категория „С“. За служебно ползване
2. Младши оператор по специални операции във взвод „Специални сили” на отряд „Специални сили”

52630

гр. Пловдив

2

Редник  3-ти клас

Редник  2-ри клас

Редник  1-ви клас

Средно образование Да притежава авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни скокове. Поверително
3. Оператор – сапьор във взвод „Специални сили” на отряд „Специални сили”

52630

гр. Пловдив

1

Редник  3-ти клас

Редник  2-ри клас

Редник  1-ви клас

Средно образование Да притежава авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни скокове. Поверително
4. Оператор – радиотелеграфист във взвод „Специални сили” на отряд „Специални сили”

52630

гр. Пловдив

1

Редник  3-ти клас

Редник  2-ри клас

Редник  1-ви клас

Средно образование Да притежава авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни скокове. Поверително
5. Младши оператор  в отделение за насочване огъня на артилерията и авиацията в рота за бойна поддръжка и бойно осигуряване.

52630

гр. Пловдив

1

Редник  3-ти клас

Редник  2-ри клас

Редник  1-ви клас

Средно образование Да притежава свидетелство за управление на МПС категория „В“. За служебно ползване
Всичко 6
III. Длъжности във военно формирование 48650 – Пловдив
1. Младши шофьор

48650

гр. Пловдив

1

Редник  3-ти клас

Редник  2-ри клас

Редник  1-ви клас

Средно образование Да притежава свидетелство за управление на МПС категория „С“. За служебно ползване
Всичко 1
ВСИЧКО за СКСО 10

 

 

КОМАНДИР НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ

НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ

ГЕНЕРАЛ – МАЙОР                                ЯВОР МАТЕЕВ

                                                                                                                                                                       ___.___.2021 г.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;

2. Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;

4.Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

 

ОБЯВА

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със
заповед ОХ- 544/28.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба(кадрова военна служба) във военно формирование 24620 – Свобода, като следва:

 • 1 (една) длъжност за офицер;
 • 1 (една) длъжност за сержант.

Документи се приемат до:

28.07.2021 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;

2. Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3. Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;

4. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

 

Публикувано на 01 юли 2021г.


ОБЯВА

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ- 495/09.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена вакантна офицерска длъжност във военно формирование 26260 – Сливен за приемане на военна служба, на лице изпълнявало военна служба/кадрова военна служба/.

Документи се приемат до:

09.07.2021 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;

2. Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;

4.Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

 

Публикувано на 11 юни 2021г.


ОБЯВА

 

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 299/12.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантна длъжност във Военномедицинска академия, която следва да се заеме от лице изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

 • Началник на отделение „ Товарни, леки автомобили и автобуси“ в сектор „Транспортно осигуряване“ на Стопански блок на МБАЛ на ВМА

Срок за подаване на документи:

23.06.2021 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;

 1. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/;
 2. Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
 3. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

 

Публикувано на 09 юни 2021г.


ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед №ОХ- 350/23.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 20 (двадесет) вакантни матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, които следва да бъдат заети след провеждане на конкурс за приемане на служба, на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Срок за подаване на документи:

До 16.06.2021 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 55718, 0910 92356, 09123 2310, 092 624044, 0888218242.
 2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/
 3. Офис за военен отчет в община Криводол /старата сграда на община Криводол/
 4. Военно окръжие ІІ степен – Враца гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44

Публикувано на 26 май 2021г.


ОБЯВА

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ- 308/15.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и от Централно военно окръжие  за приемане на служба в доброволния резерв, на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

 • за Военноморските сили – 150 длъжности;
 • за Централно военно окръжие – 8 длъжности.

Документи се приемат до:

09.07.2021 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092 624044, 0888 218 242;

Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;

4.Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

 

Публикувано на 28 април 2021г.


ОБЯВА

 

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 280/01.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 40 (четиридесет) вакантни войнишки длъжности във военно формирование 28860- Горна Малина от състава на Съвместното командване на силите, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Срок за подаване на документи:

02.07.2021 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите,
необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община
Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;

 1. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/;
  3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на общинаКриводол/;
 2. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

Публикувано на 28 април 2021г.


 ОБЯВА

 

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед № ОХ-188/10.03.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени

195 (сто деветдесет и пет) войнишки длъжности

 за приемане на военна служба на лица, завършили граждански

средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

 

 • В гарнизон Стара Загора – 21 длъжности;
 • В гарнизон Ямбол – 15 длъжности;
 • Във в.ф. 38220 – Плевен – 4 длъжности;
 • В 61-ва механизирана бригада – Карлово – 70 длъжности;
 • В Бригадно командване – Благоевград – 35 длъжности;
 • Във в. ф. 54990 – Враца – 10 длъжности;
 • Във в.ф. 28330 – Смолян – 20 длъжности;
 • Във в.ф. 24620 – Свобода – 10 длъжности;
 • Във в.ф. 42600 – Мусачево  – 10 длъжности.

 

Срок за подаване на документи:

до 23.04.2021 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 092624044, 0888218242
 2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/

3.Офис за военен отчет в община Криводол /старата сграда на община Криводол/

 1. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44

 

Публикувано на 19 март 2021г.


ОБЯВА

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ- 72/28.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 5 (пет) вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски“ за приемане на военна служба, на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

 

Документи се приемат до:

01.04.2021 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;

 1. Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
 2. Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
 3. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

 

Публикувано на 12 Февруари 2021г.


ОБЯВА

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ- 48/21.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба , на лица завършили граждански висши училища в страната и чужбина.

 

Документи се приемат до:

26.02.2021 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;

 1. Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
 2. Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
 3. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

 

Публикувано на 12 Февруари 2021г.


ОБЯВА

 

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед №ОХ-23/13.01.2021г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за 60(шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Националната гвардейска част – гр.София – военно формирование 54800 – гр.София.

 

Документи се приемат до:

08.03.2021г. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;

 1. Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
  3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
 2. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

 

Публикувано на 22 Януари 2021г.


РАНЕН ПРИЕМ В НВУ

До 12 март 2021 г. се приемат документи за кандидатстване в кампанията за ранен прием на Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново. Документи се приемат в Приемния център на НВУ и във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” в град Шумен всеки работен ден от 8.30 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч., както и във военните окръжия.

***

До 11 юни 2021 г. е срокът за подаване на документи за участие в редовната кампания за прием в НВУ.

***

За учебната 2021/2022 г. в НВУ са обявени общо 231 места за курсанти в 14 военни специализации:

Полева артилерия (45 места); Мотопехотни и танкови войски (34 места); Противовъздушна отбрана на войските (29 места); Материални средства, придвижване и транспорт (25 места); Разузнаване (17 места); Военни комуникационни и информационни системи (Компютърни системи и технологии) (15 места); Инженерни войски (12 места); Военни комуникационни и информационни системи (Комуникационна техника и технологии) (11 места); Артилерийско и зенитно въоръжение, стрелково оръжие, оптика и бойни припаси (10 места); Радиотехнически войски (8 места); Зенитно-ракетни войски (8 места); Артилерийско инструментално разузнаване (7 места); Електронно разузнаване и електронна война (5 места); Танкова и автомобилна техника (5 места).

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за обучение, документите за кандидатстване, датите на конкурсните изпити, както и още информация може да намерите на: https://www.nvu.bg/cadets_admission.php

Публикувано на 21 Януари 2021г.


ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ-7 /05.01.2021 г. на министъра на отбраната е заявен броят места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища за учебната 2021/2022 година.

 

 • В Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ са обявени общо 231 места за прием на граждански лица за обучение като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по 14 специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“.
 • „Мотопехотни и танкови войски” – 34 места;
 • „Разузнаване“ – 17 места;
 • „Електронно разузнаване и електронна война“ – 5 места;
 • „Полева артилерия” – 45 места;
 • „Противовъздушна отбрана на войските“ – 29 места;
 • „Инженерни войски” – 12 места;
 • „Артилерийско инструментално разузнаване – 7 места;
 • „Радиотехнически войски“ – 8 места;
 • „Зенитно-ракетни войски“ – 8 места;
 • „Артилерийско и зенитно-ракетно въоръжение, оптика и бойни припаси“ – 10 места;
 • „Материални ресурси, придвижване и транспорт“ – 25 места;
 • „Танкова и автомобилна техника“ – 5 места;
 • „Военни комуникационни и информационни системи – Комуникационна техника и технологии” – 11 места;
 • „Военни комуникационни и информационни системи – Компютърни системи и технологии” – 15 места.
 • В задочна форма на обучение са обявени 22 места за курсанти в 3 специализации.
 • „Разузнаване“ – 10 места;
 • „Танкова и автомобилна техника“ – 6 места;
 • „Материални ресурси, придвижване и транспорт“ – 6 места.

Общо заявеният брой места за учебната 2021/2022 г. в НВУ „Васил Левски“ редовно и задочно е 253.

 • Във Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Георги Бенковски” са обявени 54 места само за редовно обучение по 6 специализации.
 • „Летец-пилот” – 25 места, от които 3 места са за нуждите на Министерството на вътрешните работи за летец-пилот на хеликоптер;
 • „Ръководител на въздушното движение” – 7 места;
 • „Летателни апарати и авиационни двигатели“ – 6 места;
 • „Летищно осигуряване“ – 5 места;
 • „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати” – 6 места;
 • „Авиационни, електроприборни и автоматични системи” – 5 места.
 • Във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” са обявени 48 места само в редовна форма на обучение за 5 специализации.
 • „Корабоводене” – 6 места;
 • „Корабни машини и механизми” – 6 места;
 • „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ – 5 места;
 • „Кибероперации“ – 11 места;
 • „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ – 20 места.

 

Допълнителна информация може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община
Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;

 1. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/;
  Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на общинаКриводол/;
 2. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

 

Публикувано на 15 Януари 2021г.


ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ-1064 /23.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 27 вакантни допълнителни войнишки длъжности в гарнизон Пловдив (32990) от състава на Съвместното командване на специалните операции, които следва да се заемат от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Срок за подаване на документи:

20.01.2021 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите,
необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община
Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;

 1. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/;
  Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на общинаКриводол/;
 2. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

Публикувано на 15 Януари 2021г.


О Б Я В А

за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2021 г.

Офис за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол Ви информира, че със заповед № ОХ-1013/10.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за Военновъздушните сили и Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

Кандидатите за длъжностите за приемане на служба в доброволния резерв трябва да отговарят на следните изисквания (чл. 24, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България):

 • да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
 • да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
 • да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”;
 • към датата на сключване на договора за служба в доброволния резерв да им остават не по-малко от две години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв:

-за войници – 55 години;

-за сержантите(старшините), офицерските кандидати, младшите офицери и старшите офицери – 60 години;

-за офицерите с висши военни звания – 65 години.

-да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната Българската армия и структурите по чл.50, ал.2 от ЗОВСРБ, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

 

Срок за подаване на документите:

до 29.10.2021 г.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;

2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/;

3. Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;

4. Военно окръжие ІІ степен – Врацагр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

Публикувано на 06 Януари 2020г.


Офис за водене на военен отчет в община Роман - обяви за 2020 година

ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 825/ 09.10.2020г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантна длъжност за сержант във ВВВУ „Георги Бенковски“- , за приемане на военна служба на лице изпълнявало военна служба (кадрова служба).

 

Срок за подаване на документи:

03.12.2020 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;

2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/;

3. Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;

4. Военно окръжие ІІ степен – Врацагр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

Публикувано на 26 Ноември 2020г.


ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 870/ 21.10.2020г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантни длъжности от състава на Стационарната комуникационна и информационна система, които следва да се заемат от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

 

Срок за подаване на документи:

27.11.2020 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;

2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/;

3. Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;

4. Военно окръжие ІІ степен – Врацагр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

Публикувано на 26 Ноември 2020г.


ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 904/  03.11.2020г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантни матроски (войнишки) длъжности във формирования от състава на Военноморските сили които следва да се заемат от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

 

Срок за подаване на документи:

08.01.2021 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;

2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/;

3. Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;

4. Военно окръжие ІІ степен – Врацагр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

Публикувано на 26 Ноември 2020г.


ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ-949/ 19.11.2020г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 16 вакантни войнишки длъжности в гарнизон Пловдив (в.ф.32990) от състава на Съвместното командване на специалните операции, които следва да се заемат от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

 

Срок за подаване на документи:

20.01.2021 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;

2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/;

3. Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;

4. Военно окръжие ІІ степен – Врацагр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

Публикувано на 26 Ноември 2020г.


ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 868/21.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности във военните формирования от състава на Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба(кадрова военна служба):

– военно формирование 38640 – Казанлък               –       1 длъжност;

– военно формирование 54140 – Стара Загора        –       1 длъжност;

– военно формирование 36540 – Асеновград            –       2 длъжности;

– военно формирование 54990 – Враца                     –       3 длъжности;

– военно формирование 22160 – Плевен                    –    41 длъжности;

 

ОБЩО 48 (ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСЕМ) ДЛЪЖНОСТИ

Срок за подаване на документи:

до 23.11.2020 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

    1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242

   2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/

   3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/

  4. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44

Публикувано на 26 октомври 2020г.


ОБЯВА

Офисът за военен отчет обявява, че със заповед № ОХ-851/ 16.10.2020г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба(кадрова военна служба)  във военни формирования на Военноморските сили

 9 /девет/ длъжности

Срок за подаване на документи:

до 20.11.2020 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

      1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242

 1. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/

      3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/

 1. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44

 

Публикувано на 22 октомври 2020г.


ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 814/06.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени

2 (две)вакантни офицерски длъжности

във военно формирование 24430 – Троян от състава на Военно-географската служба чрез приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната и чужбина.

 

Срок за подаване на документи:

до 13.11.2020 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 1.  Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242
 2.  Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/
 3.  Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/
 4.  Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44

Публикувано на 14 октомври 2020г.


ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 779/29.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена

1 (една)вакантна офицерска длъжност

във военно формирование 22780 – Долно Камарци от състава на Съвместното командване на силите чрез приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната и чужбина.

 

Срок за подаване на документи:

до 06.11.2020 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 1.  Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242
 2.  Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/
 3.  Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/
 4.  Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44

Публикувано на 14 октомври 2020г.


ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 789/30.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни войнишки длъжности във военните формирования от състава на Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища в страната и чужбина:

– военно формирование 28610 – София                       –        8 длъжности;

– военно формирование 24150 – Стара Загора            –        26 длъжности;

– военно формирование 52740 – Хасково                     –          7 длъжности;

– в гарнизон Ямбол                                                         –        14 длъжности;

– военно формирование 34750 – Карлово                    –        78 длъжности;

– военно формирование 54060 – Шумен                      –          5 длъжности;

– военно формирование 24490 – Асеновград              –          8 длъжности;

– военно формирование 44220 – Пловдив                   –         6 длъжности;

– военно формирование 42600 – Мусачево                 –         8 длъжности;

ОБЩО 160 (СТО И ШЕСТДЕСЕТ) ДЛЪЖНОСТИ

Срок за подаване на документи:

до 03.11.2020 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 1.  Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242
 2.  Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/
 3.  Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/
 4.  Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44

Публикувано на 14 октомври 2020г.


ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 780/29.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена

1 (една)вакантна войнишка длъжност

във военно формирование 22980 – София от състава на Съвместното командване на силите чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и чужбина.

 

Срок за подаване на документи:

до 23.10.2020 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242

 Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/

 Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/

 Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44

Публикувано на 14 октомври 2020г.


ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 705/02.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни войнишки длъжности във военните формирования от състава на Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища в страната и чужбина:

– 28000 – Граф Игнатиево

– 32040 – Крумово

– 54270 – Пловдив

– 34820 – Батак

ОБЩО 34 ДЛЪЖНОСТИ

– 54320 – Божурище

– 24900 – София

– 44510 – София

– 24980 – Божурище

– 36010 – Медковец

– 26450 – София

– 32610 – Банкя

– 34420 – Костинброд

– 34630 – Божурище

– 52090 – Долна Митрополия

ОБЩО 134 ДЛЪЖНОСТИ

– 26030 – Безмер

– 42520 – Щръклево

– 28770 – Балчик

– 36910 – Балчик

– 26720 – Черноморец

– 36150 – Стара Загора

– 36780 – Шабла

– 52860 – Кичево

 

ОБЩО 48 ДЛЪЖНОСТИ

Срок за подаване на документи:

до 30.10.2020 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

 1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242

 

 1. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/

 

3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/

 

 1. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44

 

Публикувано на 21 Септември 2020г.


ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 718/03.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни офицерски длъжности във военни формирования 34750-Карлово и 22180-Казанлък от състава на Съхопътните войски чрез приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната и чужбина:

 

 • Началник на група „Правно нормативна“ във военно формирование 34750 – Карлово;
 • Началник на секция „Финанси“ във военно формирование 22180 – Казанлък.

Срок за подаване на документи:

до 16.10.2020 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

 1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242

 

 1. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/

 

3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/

 

 1. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44

 

Публикувано на 21 Септември 2020г.


ОБЯВА

Офисът за военен отчет в община Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед № ОХ-550/ 16.07.2020г. на Министъра на отбраната на Република България изменена и допълнена с МЗ № ОХ-634/ 11.08.2020г. и ОХ-680/ 20.08.2020г , е обявен конкурс за

 32 (тридесет и две)

 длъжности  за оркестранти в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътни войски, Представителния духов оркестър на Военновъздушните сили, Представителния духов оркестър на Военноморските сили, Гвардейския представителен духов оркестър, Военния духов оркестър на НВУ „Васил Левски“ и Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции чрез приемане на военна служба на  лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

 

Срок за подаване на документи:

до 23.10.2020 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242
 2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/

3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/

 1. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44

 

Публикувано на 03 Септември 2020г.


ОБЯВА

Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-620/ 06.08.2020г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за

 1 (една)

вакантна офицерска длъжност във военно формирование 28870-София от състава на Стационарната комуникационна и информационна система,  за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба(кадрова военна служба)  

 

Документи се приемат до 10.09. 2020г. включително.

 

 За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман

 или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 0888 218 242;

Публикувано на 31 Август 2020г.


ОБЯВА

Офисът за военен отчет в община Роман

обявява, че със заповед № ОХ-632/ 31.08.2020г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за

 2 (две)

вакантни офицерски длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в във военни формирования от Стационарната комуникационна и информационна система

 

Документи се приемат до 02.10. 2020г. включително.

 

 За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман

 или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 0888 218 242;

Публикувано на 31 Август 2020г.


ОБЯВА

Военно окръжие II степен – Враца обявява, че със заповед № ОХ-669/19.08.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 167 вакантни длъжности във военни формирования на Съвместното командване на силите:
– В.Ф. 48940 – Бургас
– В.Ф. 54850 – Бургас
– В.Ф. 54860 – Бургас
– В.Ф. 54630 – Бургас
– В.Ф. 54680 – Бургас
– В.Ф. 22720 – Смядово
– В.Ф. 28860 – Горна Малина
– В.Ф. 32450 – Мокрен
– В.Ф. 22980 – София, които следва да се заемат след конкурс от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.
Срок за подаване на документи -16.10.2020 год. включително.
Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра/стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242
2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/
4. Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов  № 10

 

 За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман

 или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 0888 218 242;

Публикувано на 26 Август 2020г.


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-558/ 21.07.2020г. на Министъра на отбраната на Република България, са обявени 8 (осем) вакантни длъжности за войници в Националния военен университет „ Васил Левски“ гр.Велико Търново, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

 

Документи се приемат до 18.09.2020г. включително.

 

 За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман

 или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 0888 218 242;

Публикувано на 31 юли 2020г.


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-401/ 01.06.2020г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски,  както следва:

– за в.ф.28610-София                        – 10 длъжности;

– за в.ф.48430-Стара Загора            – 15 длъжности;

– за в.ф.52740-Хасково                     – 15 длъжности;

– за гарнизон Ямбол                         – 30 длъжности;

– за в.ф.34750-Карлово                    – 78 длъжности;

за гарнизони Сливен и Русе        – 12 длъжности;

– за в.ф.22160-Плевен                     – 7 длъжности;

– за в.ф.34200-Шумен                       – 4 длъжности;

– за в.ф.46690-Пловдив                   – 9 длъжности;

– за в.ф.22790-Горна Оряховица    – 10 длъжности;

 

Общо 190 (сто и деветдесет) длъжности

 Срок за набиране на документи

          До 04.09.2020г.

 За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман

 или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 0888 218 242;

Публикувано на 20 юли 2020г.


 

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА РОМАН

 ИНФОРМИРА

Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед №ОХ-389/21.05.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 171 (сто седемдесет и две вакантни длъжности) във военни формирования от Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

Срок за подаване на документите – до 10.07.2020 г.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 0888 218 242;

Публикувано на 11 юни 2020г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА РОМАН

 ИНФОРМИРА

Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-337/ 30.04.2020г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за 27 (двадесет и седем) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Съвместното командване на специалните операции – гр. Пловдив

Документи се приемат до

26.06.2020г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 0888 218 242;

Публикувано на 14 май 2020г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявени са  3 (три) вакантни длъжности за сержанти в Националния военен университет „ Васил Левски“  гр.Велико Търново, които следва да се заемат от лица изпълнявали военна служба

 (кадрова военна служба).

Документи се приемат до

27.03.2020г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 0888 218 242;

Публикувано на 05 февруари 2020г.


ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-128/ 07.02.2020г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за

1 (една)

вакантна длъжност  за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина  във военно формирование от състава на Съвместното командване на силите

 Документи се приемат до

13.03.2020г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на общината/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 0888 218 242;

Публикувано на 05 февруари 2020г.


1

ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява ранно записване на курсанти за учебната 2020/2021 г Обявените места са за „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“. Обучението е за степен „бакалавър“, в редовна форма по специализации както следва:

1.„Летец-пилот” –  14 места (12 места за МО и 2 места за МВР)

2.“Ръководител на полети (Щурман – управление на въздушното движение)“ – 8 места

3. „Летателни апарати и авиационни двигатели” – 7 места

4. „Летищно осигуряване” – 5 места

5. „Авиационно въоръжение” – 5 места

6. „Навигационни, комуникационни и информационни системи” – 6 места

Кандидатите за всички военни специализации полагат:

 1. Общообразователен тест
 2. Писмен тест по английски език
 3. Изпит за физическа годност
 4. Психологична оценка (пригодност)
 5. Медицинско освидетелстване на годността.

Приемането  на документи на кандидат-курсантите  за ранен прием се извършва  от 20.01.2020 г. до 13.03.2020 г. включително в Приемен център във Военен клуб – гр. Плевен и във Военно окръжие  II степен – Враца

Информация за приема и изискванията може да се намерят в сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“ :  http://www.af-acad.bg/cadets_admission, в офисите за водене на военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол,  както  и  в  сградата на Военно окръжие  II степен – Враца на адрес: гр. Враца,  ул. „Алеко Константинов ” № 10.

Публикувано на 27 януари 2020г.


За учебната 2020/2021 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ обявява ранно записване на курсанти с 5-годишен срок на обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и по специализации както следва:

1.1. Корабоводене
1.2. Корабни машини и механизми
1.3. Военноморски комуникационни и радиотехнически системи
1.4. Кибероперации
1.5. Мехатроника
1.6. Военноморска логистика

Кандидатите – граждански лица, трябва да отговарят на следните условия:

 1. да имат средно образование;
 2. да са годни за военна служба;
 3. да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
 4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство;
 5. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 6. да не страдат от психично заболяване, удостоверено по съответния ред;
 7. към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 27 години;
 8. да са с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъжете и минимален ръст 150 см и минимално тегло 48 кг за жените, а тези за специализация „летец-пилот“ да бъдат с максимален ръст 185 см и максимално тегло 80 кг.

За учебната 2020/2021 във ВВМУ не се обявява записване на курсанти по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“ в задочна форма.

За учебната 2020/2021 във ВВМУ се обявява записване на курсанти редовна форма с 6-годишен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“ и по специалност „Медицина“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

ПЪРВИ РАНЕН ПРИЕМ

Дата Време Мероприятия Забележка
Подаване на документи
 до 31.01.2020 г.  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на ВВМУ,
служба „Личен състав“
 до 24.01.2020 г.  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
31.01.2020 г.  14:00ч.  Инструктаж на кандидатите  Лекционна зала
01.02.2020 г.  09:00 – 13:00 ч.

 Общообразователен тест

Примерен общообразователен тест

 По учебни зали на ВВМУ
02.02.2020 г.  09:00 – 11:00 ч.

Изпит-тест по английски език

Примерен тест по английски език

 По учебни зали на ВВМУ

от 03.02.2020 г. до 05.02.2020 г.

включително

 от 08:00 ч. Изпит за физическа годност Спортна площадка, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ –  по учебни зали,МБАЛ BMA, Варна

от 03.02.2020 г. до 05.02.2020 г.

включително

 от 08:00 ч.

Проверка на психофизиологичните качества

Медицински прегледи

Спортна площадка, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ –  по учебни зали,

МБАЛ BMA, Варна

Обявяване на резултатите от конкурса
на 06.02.2020 г.  до 16:00 ч  Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране  На централния вход на ВВМУ
06.02.2020 г.  16:00-17:00 ч.  Справка за резултатите от изпитните тестове  Кабинет по качеството
07.02.2020 г.  от 09:00 ч.  Приемна комисия за кандидат-курсанти  Заседателна зала на ВВМУ

ВТОРИ РАНЕН ПРИЕМ

Дата Време Мероприятия Забележка
Подаване на документи
до 03.04.2020 г.  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на ВВМУ,
служба „Личен състав“
до 27.03.2020 г.  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
03.04.2020 г.  14:00 ч.  Инструктаж на кандидатите  Лекционна зала
04.04.2020 г.  09:00–13:00 ч.

 Общообразователен тест

Примерен общообразователен тест

 По учебни зали на ВВМУ
05.04.2020 г. 09:00 ч. – 11:00 ч. Изпит-тест по английски език По учебни зали на ВВМУ

от 06.04.2020 г. до 08.04.2020 г.

включително

 от 08:00 ч. Изпит за физическа годност Спортна площадка, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по учебни зали,МБАЛ BMA, Варна

от 06.04.2020 г. до 08.04.2020 г.

включително

 от 08:00 ч.

Проверка на психофизиологичните качества

Медицински прегледи

Спортна площадка, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по учебни зали,

МБАЛ BMA, Варна

Обявяване на резултатите от конкурса
09.04.2020 г.  до 16:00 ч.  Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране  На централния вход на ВВМУ
09.04.2020 г.  16:00-17:00 ч.  Справка за резултатите от изпитите-тест  Кабинет по качеството
10.04.2020 г.  от 09:00 ч.  Приемна комисия за кандидат-курсанти  Заседателна зала на ВВМУ

РЕДОВНА КАМПАНИЯ

Дата Време Мероприятия Забележки
Подаване на документи
до 01.07.2020 г. 08:00 – 17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на ВВМУ,
служба „Личен състав“
  до 22.06.2020 г. 08:00 – 17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
до 30.06.2020 г. от 08:00ч. Медицински прегледи МБАЛ BMA, Варна
01.07.2020 г. 10:00 ч. Инструктаж на кандидатите Лекционна зала
 от 04.07.2020 до 05.07.2020 г. включително от 08:00 ч.

Проверка на психофизиологическите качества

Изпит за физическа годност

 ВВМУ„Н. Й. Вапцаров“ Спортна площадка, по учебни зали
02.07.2020 г.  09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест По учебни зали на ВВМУ
 03.07.2020 г. 09:00 – 11:00 ч.

Изпит-тест по английски език

Примерен тест по английски език

По учебни зали на ВВМУ
Обявяване на резултите от конкурса
 от 05.07.2020 до 06.07.2020 г. 10:00 ч. Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране На централния вход на ВВМУ
 на 06.07.2020 г.  11:00 – 12:00 ч. Справка за резултатите от изпитите-тест  Кабинет по качеството
 на 07.07.2020 г.  от 09:00 ч. Приемна комисия за кандидат-курсанти Заседателна зала на ВВМУ

Цената за участие в кампанията за ранно записване за кандидатстване за курсант е в размер на:

75 лева за полагане на всички изпити при кандидати за курсанти по специализации за ВМС.

45 лева за полагане на изпитите във ВВМУ на курсанти по професионално направление „Военно дело“ и по специалност „Медицина“.

За заплащане на таксите:

Банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“:
IBAN: BG77 TTBB 9400 3115 0686 40
BIC: TTBBBG22, Експресбанк

Основание: За явяване на кандидат-курсантски изпит

Телефони за контакт – 0889044111 – к-н 3 р. Славова

Информация за приема и изискванията може да се намерят в сайта на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ :  http://www.naval-acad.bg/, в офисите за водене на военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол,  както  и  в  сградата на Военно окръжие  II степен – Враца на адрес: гр. Враца,  ул. „Алеко Константинов ” № 10.

Публикувано на 27 януари 2020г.


ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-28/ 13.01.2020г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за

 38 (тридесет и осем)

вакантни длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Съвместното командване на специалните операции – гр.Пловдив

 

Срок за подаване на документи :

    до 21.02.2020г. включително

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 27 януари 2020г.


ОБЯВА

 

Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-63/ 17.01.2020г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Военноморските сили

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 27 януари 2020г.


РАНЕН ПРИЕМ В НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Кандидатите за всички военни специализации полагат:

 1. Общообразователен тест;
 2. Писмен тест по английски, френски или немски език – по избор;
 3. Изпит за физическа годност;
 4. Психологична оценка (пригодност);
 5. Медицинско освидетелстване на годността.

ВАЖНО ЗА ПРИЕМА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА!

отнася се за завършителите преди 2020 година

 1. Оценка от държавен зрелостен изпит по математика, география и икономика, история и цивилизация, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и цикъл „Философия”, положен през годините от 2008 до 2019 може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.
 2. Оценка от държавен зрелостен изпит, положен през годините от 2008 до 2019 г. по английски, френски или немски език се признава за оценка „издържал” на писмения тест по английски, френски или немски език.
Мероприятие

Място на

провеждане

Време на

провеждане

Общообразователен тест

13.00 – 17.00 часа

Монтана 05.02.2020 г.
Плевен 22.02.2020 г.

Общообразователен тест

9.00 – 13.00 часа

Велико Търново 14.03.2020 г.
21.03.2020 г.
28.03.2020 г.

Тест по английски, немски, френски език

9.00 – 11.00 часа

Велико Търново 15.03.2020 г.
22.03.2020 г.
29.03.2020 г.
Монтана 06.02.2020 г.
Плевен 23.02.2020 г.

Изпит за физическа годност

14.00 – 17.00 часа

Велико Търново 14.03.2020 г.
15.03.2020 г.
21.03.2020 г.
22.03.2020 г.
28.03.2020 г.
29.03.2020 г.

 

Адреси на местата за провеждане на изпитите:

Монтана, Военно окръжие, ул. „Безименна” №1

Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, бул. „България” №76

Плевен, Военно окръжие, ул. ,,Сан Стефано” №43а

Важно!

За полагане на общообразователния тест, тестовете по чужд език и изпита за физическа годност, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят бланката с входящия си номер, вносна бележка за платена такса и лична карта!

Няма ограничения за броя на явяванията на изпитите. При балообразуването се взема най-високата от всички оценки.

Пред приемна комисия задължително се явяват всички кандидати успешно преминали всички проверки и постигнали състезателен бал не по-малък от 21,00. Заседанието на приемната комисия ще се проведе на 8 април 2020 година от 10.00 часа в Национален военен университет “Васил Левски”, Велико Търново.

ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Таксите за конкурсен изпит са: за първи изпит 30 лв. и за всеки следващ по 20 лв.

Комплектът документи за кандидатстване е на цена 10 лв.

Информация за приема и изискванията може да се намерят в сайта на НВУ „Васил Левски“ :  https://www.nvu.bg/, в офисите за водене на военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол,  както  и  в  сградата на Военно окръжие  II степен – Враца на адрес: гр. Враца,  ул. „Алеко Константинов ” № 10.

Публикувано на 27 януари 2020г.


Офис за водене на военен отчет в община Роман - обяви за 2019 година

ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-1063/ 28.11.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс

за  60 (шестдесет)  вакантни длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

в  Националната гвардейска част 

 Документи се приемат до

07.02. 2020г. включително.

 За повече информация  за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да получите във Военно окръжие II степен – Враца, офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 11 декември 2019г.


Офис за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със министерска заповед № ОХ-1035/ 15.11.2019 г.  са обявени свободни вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс за военни формирования от състава на:
– Централно военно окръжие – 26 длъжности;
– Военноморските сили – 47 длъжности;
– Сухопътни войски – не повече от 427 длъжности.
Срок за подаване на документи:
до 30.10.2020 г.
Повече информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да получите във Военно окръжие II степен – Враца, офисите за водене на военен отчет в общините или на тел. 0910 55718, 0910 9 23 56, 09123 2310, 09117 22 11, 092 624044, 092 627401, 0888 218242.

Публикувано на 27 ноември 2019г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 3(три) вакантни офицерски длъжности във Военно-географска служба /за военно формирование 24430-Троян/

 за приемане на военна служба на лица, завършили граждански  висши училища в страната и в чужбина.

Документи се приемат до

17.01. 2020г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/

или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 25 ноември 2019г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 1(една) вакантна офицерска длъжност в Централно военно окръжие – София  за приемане на военна служба на лица,

завършили граждански  висши училища в страната и в чужбина.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 25 ноември 2019г.


ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-938/ 16.10.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс

за  3 (три)  сержантски длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

в Гвардейския представителен духов оркестър на Националната гвардейска част – гр.София

 Документи се приемат до

04.12. 2019г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 11 ноември 2019г.


ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-953/ 21.10.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за

 117 (сто и седемнадесет)

вакантни длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина  във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите

 Документи се приемат до

23.12.2019г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на общината/ или

на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 30 октомври 2019г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА РОМАН

 ИНФОРМИРА

Със заповед на Министъра на отбраната №ОХ-823/04.09.2019г. са обявени за  вакантни  длъжности за сержанти във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево, от състава на Военно въздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Документи се приемат до

25.10.2019г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 25 септември 2019г.


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-772/ 20.08.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Военноморските сили

 Общо 100 (сто) длъжности

 Срок за подаване на документи до 18.10.2019г.

 За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман  или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 16 септември 2019г.


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-762/ 16.08.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски,  както следва:

– за в.ф.28610-София                    – 10 длъжности;

– за в.ф.24150-Стара Загора        – 22 длъжности;

– за в.ф.52740-Хасково                  – 4 длъжности;

– за в.ф.54100-Ямбол                     – 10 длъжности;

– за в.ф.34750-Карлово                 – 36 длъжности;

– за в.ф.34200-Шумен                    – 22 длъжности;

– за в.ф.24620-Свобода                  – 10 длъжности;

– за в.ф.28880-Белене                    – 20 длъжности;

– за в.ф.24490-Асеновград            – 9 длъжности;

– за в.ф.42600-Мусачево               –  10 длъжности;

– за в.ф.22790-Г. Оряховица        –  15 длъжности;

– за в.ф.28330-Смолян                  –  10 длъжности;

– за в.ф.46690-Пловдив                 –  20 длъжности;

 Общо 198 (сто деветдесет и осем) длъжности

 За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 30 август 2019г.


ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-760/ 16.08.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за

 2 (две)

вакантни длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в във военни формирования от Стационарната комуникационна и информационна система

 Документи се приемат до

11.10. 2019г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 30 август 2019г.


ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-761/ 16.08.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за

 1 (една)

вакантна длъжност  за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина в във военно формирование 22980-София от състава на Съвместното командване на силите

 Документи се приемат до

20.09. 2019г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 30 август 2019г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявени са  вакантни  длъжности за лица изпълнявали военна служба  (кадрова военна служба) както следва:

 • за Националната гвардейска част

1(една) длъжност за сержант;

Документи се приемат до

09.09. 2019г. включително.

 • за ВМА-София

1(една) длъжност за офицер;

Документи се приемат до

04.09. 2019г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 30 август 2019г.


ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-763/ 16.08.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за

 11 (единадесет)

вакантни длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в 68 бригада „Специални сили“

 

Срок за подаване на документи :

    до 02.09.2019г. включително

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 30 август 2019г.


ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман

ИНФОРМИРА

Обявени са вакантни длъжности
за лица изпълнявали военна служба
(кадрова военна служба) както следва:
– 1(една) длъжност за офицер;
– 2(две) длъжности за сержанти;

– за Формирования от състава на Съвместното
командване на силите
1(една) длъжност за сержант;
– за Формирования от състава на Сухопътните
войски
4(четири) длъжности за офицери и
4(четири) длъжности за сержанти;

Допълнителна информация

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 19 август 2019г.


ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-695/ 30.07.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за

9 (девет) войнишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански средни
или висши училища в страната и в чужбина в
Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново

Допълнителна информация

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 19 август 2019г.


ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман

ИНФОРМИРА

Обявени са вакантни длъжности в Националния
военен университет гр. Велико Търново
за лица изпълнявали военна служба
(кадрова военна служба) както следва:
– 3(три) длъжности за офицери;
– 5(пет) длъжности за сержанти;
– 10(десет) длъжности за войници.

Допълнителна информация

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 12 август 2019г.


ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-655/ 17.07.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за

60 (шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански средни
или висши училища в страната и в чужбина в
Националната гвардейска част – гр. София

Допълнителна информация

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 12 август 2019г.


ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-582/ 24.06.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Военновъздушните сили.

Допълнителна информация

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 18 юли 2019г.


ОБЯВА

 Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-564/ 19.06.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за 30 (тридесет) офицерски длъжности за лекари

 във Военномедицинска академия

  Документи се приемат до 16.08. 2019г. включително.

Допълнителна информация

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 03 юли 2019г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 2 (две) вакантни  войнишки длъжности в Централния артилерийски изпитателен полигон за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Срок за набиране на документи :

02.08.2019 г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 07 юни 2019г.


ОБЯВА

Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-474/ 20.05.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за

 9 (девет) сержантски длъжности за приемане на  оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили.

Документи се приемат до

31.07. 2019 г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман  или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 07 юни 2019г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА  РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 156 (сто петдесет и шест) вакантни войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите, както следва:

 • за в.ф.48960 – Бургас                      – 66 длъжности;
 • за в.ф.52370 – Негушево                – 4 длъжности;
 • за в.ф.28860 – Горна Малина        – 45 длъжности;
 • за в.ф.52210 – Банкя                       – 3 длъжности;
 • за в.ф.32450 – Мокрен                    – 7 длъжности;
 • за в.ф.22980 – София                      – 30 длъжности;
 • за в.ф.22720 – Смядово                  – 1 длъжност.

Срок за подаване на документи :

до 21.06.2019г. включително

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 08 май 2019г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявена е 1 (една) вакантна офицерска длъжност за лице изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) от състава на Военновъздушните сили за в.ф.26030-Безмер

 Документи се приемат до

07.06. 2019г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 08 май 2019г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявена е 1 (една) вакантна сержантска длъжност за лице изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) от състава на Военновъздушните сили за в.ф.22320-Божурище

Документи се приемат до

23.05. 2019г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 08 май 2019г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА  РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 1 (една) вакантна длъжност за старшина във военно формирование 26690 – Павликени  за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба(кадрова военна служба).

           Срок за подаване на документи :

до 16.05.2019г. включително

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 08 май 2019г.


 

ОБЯВА

 

Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-253/ 11.03.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Военноморските сили

 Документи се приемат до

25.04. 2019г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Обява

Публикувано на 21 март 2019г.


О Б Я В А

за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019 г.

Офис за военен отчет в община Роман Ви информира, че със заповед № ОХ182/19.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за Сухопътните войски и Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

Кандидатите за длъжностите за приемане на служба в доброволния резерв трябва да отговарят на следните изисквания (чл. 24, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България):

 • да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
 • да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
 • да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”;
 • да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;
 • да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

 Срок за подаване на документите – до 30.10.2019 г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 06 март 2019г.


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-176/ 15.02.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски,  както следва:

– за в.ф.28610-София                      – 5 длъжности;

– за в.ф.24150-Стара Загора         – 40 длъжности;

– за в.ф.34750-Карлово                  – 40 длъжности;

– за в.ф.22160-Плевен                    – 23 длъжности;

– за в.ф.26400-Благоевград          – 12 длъжности;

  /от тях за в.ф.54990-Враца  –  7 длъжности/

– за в.ф.26240-Сливен                    –  15 длъжности;

– за в.ф.24490-Асеновград            –  10 длъжности;

– за в.ф.42600-Мусачево               –  10 длъжности;

– за в.ф.28330-Смолян                   –  10 длъжности;

– за в.ф.46690-Пловдив                 –  20 длъжности;

 

Общо 185 (сто осемдесет и пет) длъжности

 

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211;

 0888 218 242;

Публикувано на 25 февруари 2019г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 1( една) вакантна офицерска длъжност във Военно-географска служба /за военно формирование 26480-София/

 за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба(кадрова военна служба).

Документи се приемат до

06.03. 2019г. включително

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 21 февруари 2019г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 14390 – Горна Оряховица за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба(кадрова военна служба).

           Срок за подаване на документи :

до 28.02.2019г. включително

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 21 февруари 2019г.


О  Б  Я  В  А

за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.

Офиса за военен отчет в общината Ви информира, че се приемат документи на кандидати за обучение по специална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва:

№ по ред

Структура, провеждаща курса „Специална военна подготовка“

Период за обучение

Срок за подаване на документи

1.

НВУ „Васил Левски“

Факултет „Общовойскови” –

гр. Велико Търново

Курс „Тактика на мотопехотните войски”

(ВОС 1033)

08.04. – 19.04.2019 г. 22.02.2019 г.
2.

НВУ „Васил Левски“

факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен

Курс „Комуникационни и информационни системи във въоръжените сили”

(ВОС 4103)

03.06. – 14.06.2019 г. 19.04.2019 г.
09.09. – 20.09.2019 г. 26.07.2019 г.
3.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” –           гр. Варна

Курс „Военноморска подготовка” (ВОС 3233)

12.08. – 30.08.2019 г. 28.06.2019 г.

Обучението в курсове по специална военна подготовка се провежда само с български граждани успешно завършили обучението в курс по „начална военна подготовка”.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

 • настаняване, хранене, униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение;
 • безплатно медицинско и психологическо обслужване;
 • задължително застраховане.

 

За повече информация, моля посетете офиса за водене на военен отчет в общината. Телефони за информация: 0910/5 57 18, 09123 2310, 09117/22 11, 0888 218 242,  092 62 40 44.

Публикувано на 14 януари 2019г.


О  Б  Я  В  А

за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.

Офиса за военен отчет в общината Ви информира, че се приемат документи на кандидати за обучение по начална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва:

№ по ред

Структура, провеждаща курса „Начална военна подготовка“

Период за обучение

Срок за подаване на документи

1. Единен център за начална подготовка (ЕЦНП) – гр. Плевен 11.03. – 05.04.2019 г. 15.02.2019 г.
30.09. – 25.10.2019 г. 16.08.2019 г.
2.

НВУ „Васил Левски“

Факултет „Общовойскови” –

гр. Велико Търново

13.05. – 07.06.2019 г. 29.03.2019 г.
24.06. – 19.07.2019 г. 10.05.2019 г.
3.

НВУ „Васил Левски“

факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен

26.08. – 20.09.2019 г. 12.07.2019 г.
4. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” –           гр. Варна 15.07. – 09.08.2019 г. 31.05.2019 г.

Кандидатите по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
 • да са годни и психологически пригодни за военна служба;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

 • настаняване, хранене и униформа;
 • безплатно медицинско обслужване;
 • задължително застраховане.

За повече информация, моля посетете офиса за водене на военен отчет в общината. Телефони за информация: 0910/5 57 18, 09123 2310, 09117/22 11, 0888 218 242,  092 62 40 44.

Публикувано на 14 януари 2019г.


Офис за водене на военен отчет в община Роман - обяви за 2018 година

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 Обявен е конкурс за 1(една) вакантна длъжност

  за офицер в Съвместното командване на силите за лице изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Срок за подаване на документи:

07.01.2019г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 12 декември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 Обявен е конкурс за 1(една) свободна длъжност „главен асистент“ в НВУ „Васил Левски“ гр.Велико Търново за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Срок за подаване на документи:

06.02.2019г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 12 декември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

На основание МЗ №ОХ – 909/09.11.2018г. са обявени 78 (седемдесет и осем) вакантни длъжности  във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования от Военновъздушните сили

Срокове за подаване на документи:

До 01.03.2019 г. за военно формирование 26030-Безмер
До 11.01.2019 г.

за военни формирования

42520-Щръклево; 28540-Труд; 34820-Батак; 44380-Братово; 36510-Полски градец; 54320-Божурище52090-Долна Митрополия

До 15.01.2019 г.

за военни формирования

36780-Шабла;   32610-Банкя; 34630-Божурище; 34420-Костинброд

До 18.01.2019 г.

за военни формирования

32040-Крумово; 24900-София; 44510-София; 28000-Граф Игнатиево

До 22.01.2019 г.

за военни формирования

36150-Стара Загора; 26720-Черноморец; 52860-Кичево

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Приложения към МЗ №ОХ–909/09.11.2018г.

Публикувано на 03 декември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

На основание МЗ №ОХ – 951/23.11.2018г. са обявени 7 (седем) вакантни длъжности за офицери и 1(една) за сержант  във военни формирования от Сухопътните войски за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), както следва:

   – в.ф.34750-Карлово

– в.ф.22160-Плевен

– в.ф.22220-Сливен

Документи се приемат до

28.12. 2018г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Публикувано на 29 ноември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 Обявен е конкурс за 2(две) вакантни длъжности

в Съвместното командване на силите за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

 • 1(една) офицерска длъжност за военно формирование 24350 – Кочово;
 • 1(една) длъжност за офицерски кандидат) за военно формирование 22060 – Велико Търново

Срок за подаване на документи:

18.12.2018г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Списък на вакантни длъжности

Публикувано на 29 ноември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 Обявен е конкурс за 1(една) преподавателска длъжност в НВУ „Васил Левски“ гр.Велико Търново за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Срок за подаване на документи:

17.12.2018г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 29 ноември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 Обявен е конкурс за 1(една) вакантна офицерска длъжност  в служба „Военна полиция“ за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

-Инспектор в Регионална служба „Военна полиция“ – гр.Варна

Срок за подаване на документи:

14.12.2018г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 29 ноември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявени са 10 (десет) вакантни длъжности за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) от състава на Военновъздушните сили, както следва:

 • 5(пет) длъжности за офицери:
 • 3(три) длъжности за сержанти;
 • 2(две) длъжности за войници.

Документи се приемат до

28.12. 2018г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 26 ноември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 Обявен е конкурс за 1(една) преподавателска длъжност в НВУ „Васил Левски“ гр.Велико Търново за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Срок за подаване на документи:

14.12.2018г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 26 ноември 2018г.


 ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за 1( една) вакантна длъжност във Военно-географска служба /за военно формирование 24430-Троян/

 за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина.

Документи се приемат до

21.12. 2018г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 12 ноември 2018г.


 

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявена е вакантна длъжност за офицер във военно формирование 42130-Боровец от състава на Военновъздушните сили  чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина.

Документи се приемат до

14.12. 2018г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 12 ноември 2018г.


 ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 2 (две) вакантни длъжности за офицери във Военно-географска служба /за в.ф.24430-Троян/ за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Срок за подаване на документи :

до 23.11.2018г. включително

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 12 ноември 2018г.


 

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 9 (девет) вакантни длъжности за офицери в подчинени военни окръжия  на Централно военно окръжие за лица изпълнявали военна служба(кадрова военна служба)

Срок за подаване на документи :

до 05.12.2018г. включително

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № ОХ-865/23.10.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 31 октомври 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 54200-София от състава на Централно военно окръжие за лице завършило гражданско висше училище в страната  или в чужбина

Срок за подаване на документи :

до 26.11.2018г. включително

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Приложение № 1

Публикувано на 31 октомври 2018г.


 

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 2 (две) вакантни длъжности за офицери, 3 (три) вакантни длъжности за сержанти и 1(една) вакантна длъжност за войник в

НВУ „Васил Левски“ гр.Велико Търново за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

    Срок за подаване на документи :

до 07.11.2018г. включително

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 22 октомври 2018г.


 

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

 Обявен е конкурс за 1(една) преподавателска длъжност в НВУ „Васил Левски“ гр.Велико Търново за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Срок за подаване на документи:

31.10.2018г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 22 октомври 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 1 (една) вакантна длъжност за офицер и1 (една) вакантна длъжност за сержант във военно формирование 22980-София от състава на Съвместното командване на силите

          Срок за подаване на документи :

до 29.10.2018г. включително

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 22 октомври 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 50 (петдесет) вакантни длъжности във военно формирование 22980-София от състава на Съвместното командване на силите

           Срок за подаване на документи :

до 16.11.2018г. включително

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Обява за провеждане на конкурс

Публикувано на 10 октомври 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявена е вакантна длъжност за офицер във военно формирование 52090-Долна Митрополия от състава на Военновъздушните сили  за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Документи се приемат до

11.10. 2018г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 28 септември 2018г.


 

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявени са 28(двадесет и осем) вакантни длъжности за  войници в 68-ма бригада „Специални сили“ в гарнизон Пловдив за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

 Документи се приемат до

09.11. 2018г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман

или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Обява за провеждане на конкурс

Публикувано на 17 септември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 26690-Павликени от състава на Съвместното командване на силите

Срок за подаване на документи :

05.10.2018г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 17 септември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 110( сто и десет) вакантни длъжности във Военноморските сили

 за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № ОХ-732/30.08.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 10 септември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 Обявен е конкурс за 4(четири) вакантни длъжности в Централния артилерийски изпитателен полигон (в.ф.26940-Стара Загора)

 за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № ОХ-731/30.08.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 10 септември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 2 (две)  войнишки длъжности в Съвместното командване на силите (в.ф.22980-София)

Срок за подаване на документи :

26.09.2018г.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № ОХ-728/29.08.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 10 септември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявени са 2(две) вакантни длъжности за офицери, 2(две) вакантни длъжности за сержанти и 1(една) за войник в Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

 Документи се приемат до

28.09. 2018г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № ОХ-712/24.08.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 10 септември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 3 (три)  длъжности за старшини в Представителния духов оркестър на Военноморските сили

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 03 септември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявенa e 1(една) вакантна длъжност за офицер в Съвместното командване на силите

(във в.ф.22060-Велико Търново)  за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

 Документи се приемат до

13.09. 2018г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман

или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 03 септември 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 204(двеста и четири) вакантни длъжности в Сухопътните войски  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

– в.ф.28610-София                    – 10 длъжности;

– в.ф.38220-Плевен                   – 18 длъжности;

– в.ф.34750-Карлово                 – 47 длъжности;

– в.ф.26400-Благоевград        – 28 длъжности                    

          (от тях 4 длъжности за в.ф.54990-Враца)

– в.ф.26240-Сливен      – 9 длъжности;

– в.ф.24620-Свобода    – 20 длъжности;

(от тях 1 длъжност за в.ф.24620-Белоградчик)

– в.ф.28880-Белене       – 14 длъжности;

– в.ф.28330-Смолян     – 15 длъжности;

– Гарнизон Пловдив    – 43 длъжности.

Документи се приемат до:

28 септември 2018г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Приложения:

О Б Я В А НА КОМАНДВАНЕТО НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ (на основание Заповед № ОХ-673/14.08.2018г. на Министъра на отбраната)

Приложение № 1, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28610 – София

Приложение № 2, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 38220 – Плевен

Приложение № 3, Списък на вакантни длъжности за войници в 61-ва механизирана бригада – Карлово

Приложение № 4, Списък на вакантни длъжности за войници в Бригадно командване – Благоевград

Приложение № 5, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 26240 – Сливен

Приложение № 6, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 24620 – Свобода

Приложение № 7, Списък на вакантни длъжности за войници в 55-ти инженерен полк – Белене

Приложение № 8, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28330 – Смолян

Приложение № 9, Списък на вакантни длъжности за войници в гарнизон Пловдив

Приложение № 10, Нормативи за изпита по физическа подготовка

Публикувано на 23 август 2018г.


 ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявени са 3(три) вакантни длъжности за офицери в Централно военно окръжие  за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Документи се приемат до

01.10. 2018г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № ОХ-671/14.08.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 20 август 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 36(тридесет и шест) офицерски длъжности и 8(осем) сержантски  длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Документи се приемат до:

21 септември 2018г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № ОХ-637/03.08.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 15 август 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявена е вакантна длъжност в служба „Военна полиция“  за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

 – Старши на Териториален военнополицейски участък – Белене в РС „Военна полиция“ -Плевен

 

Документи се приемат до

17.08. 2018г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № КВ-339/27.07.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 15 август 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Със заповед №ОХ- 569/06.07.2018г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 09.10.2018г. и 10.10.2018г.  в Националната гвардейска част – гр.София, както следва:

– за Гвардеец – 44 (четиридесет и четири) длъжности;

 • за Номер от разчет – 1 (една) длъжност;
 • за Шофьор кат. „D” – 3 (три) длъжности;
 • за Шофьор кат. „C + E” – 1 (една) длъжност.
 • за Шофьор кат. „C + E” – 1 (една) длъжност.

Документи се приемат до

14 септември 2018г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая 308 на община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № OX-569/06.07.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 30 юли 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс  за 11(единадесет) вакантни длъжности за офицери, 9(девет) вакантни длъжности за сержанти и 2(две) за войници, изпълнявали военна служба(кадрова военна служба) във военни формирования от  състава

на Сухопътните войски

Документи се приемат до:

19 юли 2018г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № OX-503/19.06.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 25 юни 2018г.


 

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 14(четиринадесет) вакантни длъжности за оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътни войски и Военновъздушните сили

Документи се приемат до:

27 юли 2018г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № OX-391/08.05.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 15 юни 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 78(седемдесет и осем) вакантни длъжности във Военновъздушните сили

Документи се приемат до:

  • за в.ф. 44380-Братово; в.ф. 54320 – Божурище; в.ф. 28000-Граф Игнатиево и 32040-Крумово – до 15.06.2018г.
  • за в.ф. 52090-Долна Митрополия; в.ф.34420 – Костинброд; в.ф.34630-Божурище и 36780-Шабла – до 20.06.2018г.
  • за в.ф. 28540-Труд; в.ф.34820 – Батак и в.ф.26720-Черноморец – до 22.06.2018г. 
 • за в.ф. 42520-Щръклево; в.ф.28770 – Балчик; в.ф.26030-Безмер; в.ф.32610-Банкя; 52860-Кичево и 36150-Стара Загора – до 29.06.2018г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

МЗ № ОХ-372 от 02.05.2018.

Публикувано на 28 май 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 27(двадесет и седем) вакантни длъжности в Съвместното командване на силите

Документи се приемат до:

24 август 2018г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № OX-388/08.05.2018г.

С П И С Ъ К   на вакантните длъжности

Публикувано на 25 май 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 253(двеста петдесет и три) вакантни длъжности в Сухопътни войски

Документи се приемат до:

14 август 2018г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 17 май 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 4 (четири) офицерски длъжности в Централно военно окръжие, за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Документи се приемат до:

23 май 2018г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 09117/2211; 0910 / 9 23 56;   0910/5 57 18; 092/62 40 44; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № OX-260/27.03.2018г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 24 април 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 46(четиридесет и шест) войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система

Документи се приемат до:

11 май 2018г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 28 март 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 62(шестдесет и две) вакантни длъжности в Съвместното командване на силите

Документи се приемат до:

09 май 2018г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

Заповед № OX-206/09.03.2018г. на Министъра на отбраната

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Публикувано на 22 март 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 1(една) офицерска длъжност в Съвместното командване на силите

Документи се приемат до:

23 март 2018г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 12 март 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Набира български граждани без военна подготовка за участие в курсове за начална военна подготовка

 • от 12.03. до 05.04.2018г. в Единен център за начална подготовка-Плевен
 • от 10.04. до 04.05.2018г. в НВУ „Васил Левски“- гр.Велико Търново
 • от 23.07. до 17.08.2018г. във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Варна
 • от 01.10. до 26.10.2018г. в Единен център за начална подготовка-Плевен

За  информация и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  /в  стая №309 на община Роман/ или на

 тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18; 09123 23 10;

092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 12 март 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Със заповед №ОХ- 55/18.01.2018г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за  75(седемдесет и пет) вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Документи се приемат до

16 март 2018г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая 308 на община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети

ОБЯВА

КРИТЕРИИ И РЕД

НОРМАТИВИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ

Публикувано на 06 февруари 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс от български граждани освободени от военна служба както следва:

– за Сухопътни войски – 225 длъжности;

– за военноморски сили – 50 длъжности;

– за Централно военно окръжие – 25 длъжности;

Документи се приемат до:

30 септември 2018г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или

на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 10 януари 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 50(петдесет) войнишки длъжности във Националната гвардейска част

Документи се приемат до:

28 февруари 2018г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 10 януари 2018г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 5 (пет) матроски/войнишки/ длъжности във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Варна

Документи се приемат до:

02 февруари 2018г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман /в стая 309 на община Роман/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 10 януари 2018г.


Офис за водене на военен отчет в община Роман - обяви за 2017 година

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 246 (двеста четиридесет и шест) войнишки длъжности във военни формирования от Сухопътните войски както следва:

– Гарнизони Стара Загора, Хасково и Ямбол – 75 длъжности;

– Гарнизони Карлово и Казанлък – 61 длъжности;

– в.ф. 46460-Пловдив – 16 длъжности;

– Гарнизон Белене – 20 длъжности;

– в.ф. 24620-Свобода – 23 длъжности;

– в.ф. 26240-Сливен – 18 длъжности;

– Гарнизон Плевен – 19 длъжности;

– в.ф. 42600-Мусачево – 14 длъжности;

Документи се приемат до:

02 февруари 2018г. включително.

 За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет

в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10;  0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 13 декември 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба:

– Съвместно командване на силите – 1 длъжност за офицер;

– ВВС /в.ф.28000-Граф Игнатиево/ –  5 длъжности за войници;

– ВВС /в.ф.54320-Божурище/ –  9 длъжности за войници.

Документи се приемат до:

– Съвместно командване на силите – до 21.12.2017г. включително;

– ВВС /в.ф.28000-Граф Игнатиево/ –  до 12.01.2018г. включително;

– ВВС /в.ф.54320-Божурище/ до 29.12.2017г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10;

0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242.

Публикувано на 29 ноември 2017г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

ИНФОРМИРА

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за 28 (двадесет и осем) войнишки длъжности  за приемане на военна служба на  лица завършили средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 27.03.2018г. до 29.03.2018г. в 68-ма бригада „Специални сили“

Документи се приемат до:

26.01.2018г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 23 ноември 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в:

– ВВС – 1 длъжност за офицер и 2 длъжности за сержанти;

– Военногеографска служба – 3 длъжности за офицери;

– 68-ма бригада „Специални сили” – 5 длъжности за войници изпълнявали военна служба(КВС) и 28 длъжности за войници

Документи се приемат до:

за ВВС – 22 декември 2017г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242.

Публикувано на 13 ноември 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в:

– Стационарна КИС – 4 длъжности за офицери;

– СКС – 1 длъжност  за сержант;

Документи се приемат до:

за Стационарна КИС – 22 ноември 2017г. включително.

за СКС – 16 ноември 2017г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242.

Публикувано на 06 ноември 2017г.


 ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

ИНФОРМИРА

Обявени са конкурси

за приемане на военна служба в

Националния военен университет

 „Васил Левски”както следва:

4 длъжности за войници, документи се приемат до 24 ноември 2017 включително.

5 длъжности за старшини, документи се приемат до 10 ноември 2017 включително.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 09117/2211; 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 0888 218 242

Публикувано на 26 октомври 2017г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

ИНФОРМИРА

Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в:

– СКС – 2 длъжности за офицери;

– ВВС – 1 длъжност за офицер;

– НГЧ – 1 длъжност за офицер;

– СВ – 3 длъжности за офицери и 2 за сержанти;

Документи се приемат до:

за СКС – 20 октомври 2017г. включително.

за ВВС – 01 ноември 2017г. включително.

за НГЧ – 20 октомври 2017г. включително.

за СВ – 24 октомври 2017г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 16 октомври 2017г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 188 длъжности

за приемане на военна служба в

Сухопътни войски, както следва:

 • за в.ф. 28330 – Смолян       – 73длъжности;
 • за гарнизон Благоевград – 30 длъжности;
 • за в.ф.54990-Враца – 30 длъжности;
 • за в.ф.24490 – Асеновград – 73длъжности;
 • за 54100 – Ямбол – 15 длъжности;
 • за 28610- София – 20 длъжности.

 Документи се приемат до

07 ноември 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №308 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Прочети ЗАПОВЕД №OX-978/12.09.2017г. на Министъра на отбраната

Публикувано на 27 септември 2017г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Със заповед №ОХ- 722/14.08.2017г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

– за Лекар – 36 (тридесет и шест) длъжности;

   – за Медицински сестри и санитарни инструктори – 11 (единадесет) длъжности;

Документи се приемат до

29 септември 2017г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в стая 306 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 09117/2211; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 0888 218 242;

Публикувано на 24 август 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Със заповед №ОХ- 731/31.07.2017г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 10.10.2017г. , 11.10.2017г.  и 12.10.2017г.  в Националната гвардейска част – гр.София, както следва:

– за Гвардеец – 45 (четиридесет и пет) длъжности;

за Номер от разчет – 1 (една) длъжност;

– за Шофьор кат. „D” – 3 (три) длъжности;

– за Шофьор кат. „C + E” – 1 (една) длъжност.

Документи се приемат до 13 септември 2017г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в стая 306 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 09117/2211; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 0888 218 242;

Публикувано на 15 август 2017г.


Кратка обява ВВС офицери – Роман

МЗ ОХ-641 от 05.07.2017 г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за вакантни длъжности изискващи сержантски военни звания за комплектуване на Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

 • за Националната гвардейска част – 4 (четири) длъжности;
 • за Сухопътните войски – 6 (шест) длъжности;
 • за Военноморските сили 1 (една) длъжност.

Документи се приемат до

11 август 2017г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в стая 306 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 09117/2211; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 0888 218 242;

Публикувано на 04 юли 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба във военни формирования на Съхопътните войски, както следва:

–   1(една) офицерска длъжност за в.ф. 24490-Асеновград;

–   2(две) офицерски длъжности за в.ф. 54090-Шумен;

Документи се приемат до

01 август 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10;  0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 27 юни 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната и чужбина във военно формирование 24430-гр.Троян към Военно-картографска служба, както следва:

–   1(една) офицерска длъжност „Проверител във втора секция „Картография” на сектор „Картография””

Документи се приемат до

21 юли 2017г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10;  0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 27 юни 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 3 (три) вакантни длъжности „Младши специалист по физическа подготовка и спорт”

във военно формирование 22980 – София

за приемане на военна служба на лица,

завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Документи се приемат до

14 юли 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в стая 306 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 09117/2211; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44;
0888218242;

Публикувано на 27 юни 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Набира български граждани без военна подготовка за участие в курсове за начална военна подготовка във в.ф. 22160 – Плевен за времето от 20.11. до 15.12.2017г.

За  информация и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18; 09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 26 май 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 2 (две) длъжности за офицери във военни формирования на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища, които са изпълнявали военна служба.

Документи се приемат до

07 юли 2017г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая 306 на община Роман или на тел. 09123 2310; 09117/2211; 0910 /92356;    0910/55718;  092/624044; 0888 218 242;

Публикувано на 26 май 2017г.


ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 5 длъжности за приемане на военна служба в НВУ „Васил Левски” на лица, които са изпълнявали военна служба

 • 2 (две) длъжности за офицери от запаса
 • 3 (три) длъжности за сержанти

Документи се приемат до 09 юни 2017г. включително.

и

Обявен е конкурс за 43 длъжности

за приемане на военна служба във военно формирование 26260 – Сливен на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Документи се приемат до 30 юни 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая 306 на община Роман или на тел. 09123 2310; 09117/2211; 0910 / 9 2356;  0910/55718;  092/62 40 44; 0888 218 242;

Публикувано на 10 май 2017г.


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 32 длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част.

Документи се приемат до 05 май 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая 308  на община Роман или на  тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 09 март2017г.


ОБЯВА

Офис за водене на военен отчет в община Роман

ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 30 длъжности
за приемане на военна служба в
68 бригада Специални сили.

Документи се приемат до
31 март 2017г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №308 на община Роман или

на тел. 09123 23 10;0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 74 01; 092 62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 27 февруари 2017г.


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № OX-109/03.02.2017г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за военни формирования (в.ф.) от Военноморските сили и ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”, както следва:

– за в.ф.34410 – Варна – 8 (осем) длъжности;

– за в.ф.54830 – Варна – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.26870 – Варна – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.26800 – Варна – 12 (дванадесет) длъжности;

– за в.ф.38010 – Варна – 4 (четири) длъжности;

– за в.ф.32300 – Варна – 5 (пет) длъжности;

– за в.ф.28430 – Варна – 2 (две) длъжности;

– за в.ф.22580 – Варна – 2 (две) длъжности;

– за в.ф.36940 – Варна – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.54940 – Варна – 3 (три) длъжности;

– за в.ф.32140 – Варна – 2 (две) длъжности;

– за в.ф.54970 – Варна – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.32020 – Варна – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.54960 – Бургас – 4 (четири) длъжности;

– за в.ф.26420 – Бургас – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.32890 – Бургас – 3 (три) длъжности;

– за в.ф.22480 – Бургас – 14 (четиринадесет) длъжности;

– за в.ф.18360 – Бургас – 4 (четири) длъжности;

– за в.ф.38920 – Варна – 11 (единадесет) длъжности;

– за в.ф.28580 – Варна – 7 (седем) длъжности;

– за в.ф.44320 – Сенокос – 1 (една) длъжност;

– за ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – Варна – 4 (четири) длъжности;

Изтегли приложения:

Приложение № 1

Приложение № 2

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №308 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 14 февруари 2017г.


М О Т И В И

На основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове представяме мотиви за приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на своята интернет страница, Община Роман приема предложения и становища относно този проект, на следния e-mail: roman@roman.bg или в Информационен център в сградата на Общинска администрация гр.Роман

 1. Причини, които налагат приемането Наредбата:

Във връзка с настъпили промени в Закона за общинската собственост и свързаните към него под законови нормативни актове, както и по повод Протест на Окръжна прокуратура гр.Враца се наложи да предприемем действия по отмяна на действащата Наредба и да приемем нова.

 1. Целите, които се поставят:

Да синхронизираме общинската наредба с националното законодателство.

 1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на допълнението в Наредбата:
  За приемането на новата наредба не са необходими финансови средства.
 2. Очаквани резултати от прилагането:

Улесняване на заинтересованите лица и яснота по отношение на общинската политика във връзка с управлението на общинската собственост.

ПРОЧЕТИ НАРЕДБАТА

Публикувано на 03 февруари 2017г.


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-29/11.01.2017г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017г. до 21.06.2017г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово , Казанлък и Пловдив както следва:

– в гарнизон Стара Загора – 150 длъжности;

– за гарнизони Карлово и Казанлък – 300 длъжности;

– за в.ф.44220 –Пловдив    – 36 длъжности;

 Общо 486 (четиристотин осемдесет и шест) длъжности

 Срок за набиране на документи до 06.03.2017г.

  Изтегли приложения:

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №308 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-873/10.11.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина във Военно-географската служба , както следва:

 • за Топограф в секция „Топография” на сектор „Геодезия” във Военно формирование 24430 – гр.Троян – 3 (три) офицерски длъжности;

 Срок за набиране на документи до 16.01.2017г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №308 на община Роман или на тел. 09123 23 10;0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 74 01; 092 62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 03 февруари 2017г.


Офис за водене на военен отчет в община Роман - обяви за 2016 година

ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със Заповед №ОХ-816/25.10.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във Военномедицинска академия, както следва:

– за Лекари – 49 (четиридесет и девет) офицерски длъжности;

– за Медицински сестри и санитарни инструктори – 10 (десет) сержантски длъжности;

Срок за набиране на документи до 02.12.2016г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №308 на община Роман или на тел. 09123 23 10;0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 74 01; 092 62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-735/20.09.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътни войски и Военновъздушните сили, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.11.2016г. и 23.11.2016г. във Национална гвардейска част – София, както следва:

– Гвардейски представителен духов оркестър – 6 (шест) броя;

– Военен духов оркестър на СВ – 16 (шестнадесет) броя;

– Военен духов оркестър на ВВС – 2 (два) броя;

Срок за набиране на документи до 28.10.2016г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №308 на община Роман или

на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-754/29.09.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 15.11.2016г. до 17.11.2016г. във Национална гвардейска част – София, както следва:

– Гвардеец- 29 (двадесет и девет) броя;

– Номер от разчет – 1 (един) брой;

– Шофьор кат. „С+Е” – 1(един) брой;

– Шофьор кат. „D” – 1(един) брой;

Срок за набиране на документи до 28.10.2016г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №308 на община Роман или

на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със Заповед № ОХ-708/08.09.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017г. до 17.02.2017г. във военни формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в Плевен, Асеновград, Пловдив, Свобода, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Шумен, София и Мусачево, както следва:

– за гарнизон Плевен – 44 длъжности;

– за гарнизон Асеновград – 35 длъжности;

– за гарнизон Пловдив – 60 длъжности;

– за в.ф.24620-Свобода – 25 длъжности;

– за в.ф.26400-Благоевград – 26 длъжности;

– за гарнизони Стара Загора, Ямбол и Хасково – 103 длъжности;

– за гарнизон Шумен – 15 длъжности;

– за в.ф.28610-София – 15 длъжности;

– за в.ф.42600-Мусачево – 30 длъжности.

Общо 353 (триста петдесет и три) длъжности

Срок за набиране на документи до 28.10.2016г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Търгове за 2021 година

ЗАПОВЕД № ЗК-1112/30.08.2021г. – отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 69554.10.321 с площ от 43373 кв.м

Публикувано на 30 август 2021г.


ЗАПОВЕД № ЗК-1109/27.08.2021г. – отдаване под наем на общинска земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 22023.84.1, с площ от 3085 кв.м

ЗАПОВЕД № ЗК-1108/27.08.2021г. – отдаване под наем на общинска земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 22023.84.5, с площ от 7995 кв.м

ЗАПОВЕД № ЗК-1107/27.08.2021г. – отдаване под наем на общинска земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 22023.84.11, с площ от 10498 кв.м

ЗАПОВЕД № ЗК-1106/27.08.2021г. – отдаване под наем на общинска земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 22023.84.10, с площ от 5619 кв.м

ЗАПОВЕД № ЗК-1105/27.08.2021г. – отдаване под наем на общинска земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 22023.84.16, с площ от 2431 кв.м

ЗАПОВЕД № ЗК-1104/27.08.2021г. – отдаване под наем на общинска земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 22023.84.14 с площ от 2238 кв.м

ЗАПОВЕД № ЗК-1103/27.08.2021г. – отдаване под наем на общинска земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 22023.84.19, с площ от 4069 кв.м

ЗАПОВЕД № ЗК-1102/27.08.2021г. – отдаване под наем на общинска земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 22023.84.27, с площ от 5413 кв.м

ЗАПОВЕД № ЗК-1101/27.08.2021г. – отдаване под наем на общинска земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 66576.31.1, площ от 40051 кв.м

ЗАПОВЕД № ЗК-1100/27.08.2021г. – отдаване под наем на общинска земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 66576.119.35, с площ от 2245 кв.м

ЗАПОВЕД № ЗК-1099/27.08.2021г. – отдаване под наем на общинска земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 66576.174.29, площ от 1576 кв.м

ЗАПОВЕД № ЗК-1098/27.08.2021г. – отдаване под наем на общинска земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 66576.46.2, площ от 1754 кв.м, трайно предназначение

Публикувано на 27 август 2021г.


ЗАПОВЕД № ЗК-1087/25.08.2021г. – провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на жилищен имот, апартамент № 14

ЗАПОВЕД № ЗК-1086/25.08.2021г. – провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на жилищен имот, апартамент № 21

ЗАПОВЕД № ЗК-1080/24.08.2021г. – провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на новообразуван имот № 207.182, с площ от 891 кв.м

ЗАПОВЕД № ЗК-1054/19.08.2021г. – провеждане на публичен повторен търг с явно наддаване за продажба на новообразуван имот № 207.29, с площ от 258 кв.м

Публикувано на 25 август 2021г.


ЗАПОВЕД № ЗК-938/28.07.2021г. – отдаване под наем на общинска земя

ЗАПОВЕД № ЗК-937/28.07.2021г. – продажба на новообразуван имот

Публикувано на 05 август 2021г.


ЗАПОВЕД № ЗК-904/22.07.2021г.

ЗАПОВЕД № ЗК-905/22.07.2021г.

Заповеди за откриване на процедура за добив на дървесина

Публикувано на 23 юли 2021г.


ЗАПОВЕД № ЗК-662/10.06.2021г.

ЗАПОВЕД № ЗК-661/10.06.2021г.

Заповеди за откриване на процедура за публични повторни търгове за продажба на сгради в стопански двор с.Долна Бешовица на 02.07.2021 г.

Публикувано на 11 юни 2021г.


ЗАПОВЕД № ЗК-551/25.05.2021г. – процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на новообразуван имот № 207.29, с площ от 258 кв.м, вид на територията: Селско стопанство, НТП: Параграф § 4, категория на земята: пета по плана на новообразуваните имоти на местност ПРИСОЕТО, гр. Роман

ЗАПОВЕД № ЗК-550/25.05.2021г. – процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на селскостопанска сграда 22023.21.10.1, със застроена площ от 221 кв.м, върху поземлен имот с идентификатор 22023.21.10 с площ от 704 кв.м – собственост на държавен поземлен фонд-МЗГ в местност КРЪСТИЛИЦА, с. Долна Бешовица, община Роман

ЗАПОВЕД № ЗК-549/25.05.2021г. – процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на селскостопанска сграда 22023.21.5.1, със застроена площ от 183 кв.м, върху поземлен имот с идентификатор 22023.21.5 с площ от 991 кв.м – собственост на държавен поземлен фонд-МЗГ в местност КРЪСТИЛИЦА, с. Долна Бешовица, община Роман

ЗАПОВЕД № ЗК-548/25.05.2021г. – процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на новообразуван имот № 207.184, с площ от 591 кв.м, вид на територията: Селско стопанство, НТП: Параграф § 4, категория на земята: пета по плана на новообразуваните имоти на гр. Роман

Публикувано на 25 май 2021г.


ЗАПОВЕД № ЗК-357 – гр.Роман 31.03.2021г.

ЗАПОВЕД № ЗК-356 = гр.Роман 31.03.2021г.

ЗАПОВЕД № ЗК-359 – гр.Роман 31.03.2021г.

ЗАПОВЕД № ЗК-360 – гр.Роман 31.03.2021г.

ЗАПОВЕД № ЗК-361 – гр.Роман 31.03.2021г.

ЗАПОВЕД № ЗК-362 – гр.Роман 31.03.2021г.

ЗАПОВЕД № ЗК-358 – гр.Роман 31.03.2021г.

Публикувано на 31 март 2021г.

Търгове за 2020 година

Заповед № 1260-провеждане на търг на 12.10.2020 г. за продажба на търг. обект на канала в гр.Роман

Заповед № 1261 – провеждане на търг за продажба на 12.10.2020 г. на жилищен имот в бл.3 вх.Б ап.6, гр.Роман

Заповед № 1266 – провеждане на търг за отдаване под наем на 12.10.2020 г. на нива в Камено поле с идентификатор 35910.109.55

Заповед № 1267 – провеждане на търг за продажба на 12.10.2020 г. на ДМА-Комбиниран багер

Публикувано на 17 септември 2020г.


ЗАПОВЕД №1095 – ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ НА 08.09.2020

Публикувано на 18 август 2020г.


Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен конкурс на 03.08.2020г. за отдаване под наем на част от имот – Публична общинска собственост – помещение от 20кв.м. в северната част от първи етаж от административната сграда на община Роман…

Публикувано на 16 юли 2020г.


Заповед за откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинска земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 69972.19.6, площ от 1543 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта в местност ПОД СЕЛО, с. Струпец, община Роман…

Публикувано на 30 април 2020г.


Заповед за процедура по повторно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, находящ се в УПИ VIII в кв.23 с пл. № 243 с площ от 740 кв.м по Кадастралния и регулационен план на с.Караш, община Роман, идентифициран съгласно АЧОС № 688/15.08.2000 г…

Публикувано на 30 април 2020г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.04.2020г. за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ V от кв.48 с площ от 720кв. м по плана на с. Хубавене, община Роман идентифициран с АОС № 3475/19.08.2019г…

Публикувано на 14 април 2020г.


Търгове за 2019 година


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 18.10.2019г. за отдаване под наем на поземлени имоти с площ от 243829кв.м., 22786кв.м. и 49745кв.м. (ниви – шеста категория на земята при неполивни условия) в местността ХИНКОВ ВРЪХ в гр. Роман…

Публикувано на 03 октомври 2019г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 07.10.2019г. за продажба на земеделска земя с площ 50945кв.м. в местността „КРАЙ ИСКЪРА“ в гр. Роман…

Публикувано на 19 септември 2019г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 08.08.2019г. за продажба на УПИ II в кв.28 с пл. № 264 с площ от 440 кв.м ведно с построената в имота МС със ЗП 60 кв.м по Кадастралния и регулационен план на с. Долна Бешовица, община Роман, идентифициран съгласно АЧОС № 3299 / 16.04.2019г.

Публикувано на 24 юли 2019г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 08.08.2019г. за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 66576.54.12 с площ от 3496 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, при НТП: нива и четвърта категория на земята при неполивни условия, адрес на поземления имот: местност ШУМАКА в с. Синьо бърдо, община Роман, при граници и съседи: 66576.86.230, 66576.168.76, 66576.161.98, 66576.161.46, 66576.54.10, 66576.54.11, 33576.888.9901, идентифициран с АЧОС № 3353/09.05.2019г. за срок от пет стопански години. 

Публикувано на 24 юли 2019г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 08.08.2019г. за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 66576.86.7 с площ от 2533 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, при НТП: изоставена орна земя и четвърта категория на земята при неполивни условия, адрес на поземления имот: местност ТУРЛЬОВЕЦ в с. Синьо бърдо, община Роман, при граници и съседи: 66576.85.77, 66576.86.4, 66576.86.8, 66576.53.34, 66576.53.5, 66576.53.28, 33576.53.24, идентифициран с АЧОС № 3381/10.06.2019г. за срок от пет стопански години. 

Публикувано на 24 юли 2019г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 05.07.2019г. за продажба на жилищен имот, представляващ ап. 27 в бл.4, вх.А с площ от 36,94 кв.м, 0,93% и.ч. от общите и мазе № 27 с площ от 3,40 кв.м, находящ се в гр.Роман

Публикувано на 17 юни 2019г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен повторен търг с явно наддаване на 06.06.2019г. за продажба на строителни материали – гранитни павета, приблизително 2000 /две хиляди/ тона втора употреба демонтирани при строително ремонтните работи на бул. „Христо Ботев“ гр.Роман, до изчерпване на количествата, при начална тръжна цена 60 /шестдесет/ лева/тон без включено ДДС…

Публикувано на 22 май 2019г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.05.2019г. за отдаване под наем на поземлени имоти в местността КРАЙ СЕЛО в с.Камено поле и помещение от 30 кв.м от общински недвижим имот, представляващ, „Автоспирка“ в с.Камено поле…

Публикувано на 13 май 2019г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс на 25.04.2019г. за отдаване под наем на част от имот на втори етаж в сградата на ОУ „Васил Левски“, на помещение в сградата на кметство с.Хубавене, тротоарна площ от 3,22 кв.м в гр. Роман и продажба на жилищен имот – ап.13, вх. В, бл. 3 в гр. Роман…

Публикувано на 09 април 2019г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 26.03.2019г. за продажба на Товарен автомобил – „УРАЛ“ – инв. №10-2059

Публикувано на 07 март 2019г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен повторен търг с явно наддаване на 20.02.2019г. за продажба на строителни материали – гранитни павета, приблизително 3000 /три хиляди/ тона втора употреба демонтирани при строително ремонтните работи на бул. „Христо Ботев“ гр.Роман, до изчерпване на количествата, при начална тръжна цена 80 /осемдесет/ лева/тон без включено ДДС…

Публикувано на 05 февруари 2019г.


Търгове за 2018 година


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен повторен търг с явно наддаване на 08.02.2019г. за: продажба на поземлен имот с идентификатор 35910.660.54 с площ от 1442кв.м в с.Камено поле; продажба на строителни материали – гранитни павета, приблизително 3000 /три хиляди/ тона втора употреба демонтирани при строително ремонтните работи на бул. „Христо Ботев“ гр.Роман, до изчерпване на количествата; продажба на поземлен имот с идентификатор 35910.660.55 с площ от 1442кв.м в с.Камено поле; продажба на поземлен имот с идентификатор 35910.660.53 с площ от 1161кв.м в с.Камено поле; продажба на вещи – частна общинска собственост, представляващи, строителни материали – 27бр. ПВЦ дограма с размери 1,50м/1,50м за брои – втора употреба, до изчерпване на наличните количества, при начална тръжна цена 138,00лв. /сто тридесет и осем/ лева за брои, без включено ДДС…

Публикувано на 21 декември 2018г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен повторен търг с явно наддаване на 07.12.2018г. за продажба на строителни материали – гранитни павета, приблизително 3000 /три хиляди/ тона втора употреба демонтирани при строително ремонтните работи на бул. „Христо Ботев“ гр.Роман, до изчерпване на количествата, при начална тръжна цена 100 /сто/ лева на тон без включено ДДС…

Публикувано на 21 ноември 2018г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 03.12.2018г. за отдаване под наем на помещение от 16,80 кв.м, част от общински недвижим имот, находящ се в приземния етаж в сградата на СУ „Васил Левски“ гр. Роман…

Публикувано на 15 ноември 2018г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 20.11.2018г. за продажба на строителни материали – гранитни павета, приблизително 3000 /три хиляди/ тона втора употреба демонтирани при строително ремонтните работи на бул. „Христо Ботев“ гр.Роман, до изчерпване на количествата, при начална тръжна цена 100 /сто/ лева на тон без включено ДДС…

Публикувано на 05 ноември 2018г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 26.10.2018г. отдаване под наем на помещение от 16,80 кв.м от общински недвижим имот, находящo се в приземния етаж в сградата на СУ „Васил Левски“ гр.Роман и на част от имот, представляващ, помещение с полезна площ от 30.00 кв.м. на първия етаж от административна сграда в с.Кунино…

Публикувано на 10 октомври 2018г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 09.10.2018г. за отдаване под наем на част от имот, представляващ, помещение с полезна площ от 30.00 кв.м. на първия етаж от административна сграда в с.Кунино, продажба на недвижим имот с площ 1024 кв.м., находящ се в местността „ПОД ГАРВАН“ в землището на гр.Роман, отдаване под наем на помещение от 16,80 кв.м от общински недвижим имот, находящo се в приземния етаж в сградата на СУ „Васил Левски“ гр.Роман и продажба на имот с площ 850 кв.м в с.Караш…

Публикувано на 21 септември 2018г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 21.09.2018г. за отдаване под наем на помещение от 16,80 кв.м от общински недвижим имот, находящo се в приземния етаж в сградата на СУ „Васил Левски“ гр.Роман и поземлени имоти в местностите ЕВРЕЙСКАТА БАРА и СМЪРДАН в с.Курново, ЕНИЧОВО в с.Караш и в землището на с.Кунино…

Публикувано на 05 септември 2018г.


Предстояща продажба на ТРИ недвижими имота, представляващи залесени горски територии, находящи се в местност Марково равнище в землището на с.Марково равнище, община Роман на дата 20.09.2018г…

Публикувано на 13 август 2018г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 12.06.2018г. за отдаване под наем на помещение от 88 кв.м от общински недвижим имот, представляващ, търговски обект, находящ се в с.Струпец и продажба на земеделска земя с площ от 7753 кв.м в местност РЪЧЕНЕ в с.Кунино…

Публикувано на 25 май 2018г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 25.05.2018г. за продажба на специализиран автомобил „МАН“ с ДК № ВР 62-69 ВВ за сметоизвозване и товарен автомобил „УРАЛ“ -375 АГЗ…

Публикувано на 08 май 2018г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 09.05.2018г. за отдаване под наем на помещение от 47кв.м., представляващ „Автоспирка“ в с.Камено поле; отдаване под наем на поземлен имот с площ от 10444кв.м – нива, четвърта категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността „Селището“ в землището на с.Стояновци и отдаване под наем на тротоарна площ от 2,8 кв.м. в гр.Роман…

Публикувано на 19 април 2018г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 18.04.2018г. за отдаване под наем на поземлен имот с площ от 10444кв.м – нива, четвърта категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността „Селището“ в землището на с.Стояновци; продажба на специализиран автомобил „МАН“ за сметоизвозване и товарен автомобил „УРАЛ“ – 375 АГЗ…

Публикувано на 29 март 2018г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 07.03.2018г. за продажба на урегулиран поземлен имот с площ от 5 742кв.м в гр.Роман и отдаване под наем на част от имот, представляващ помещение с полезна площ от 17,48кв. м на първи етаж от триетажна комбинирана административна сграда в с.Кунино…

Публикувано на 21 февруари 2018г.


Търгове за 2017 година


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 09.01.2018г. за продажба на урегулиран поземлен имот с площ от 370кв.м, урегулиран поземлен имот с площ от 380кв.м и жилищен имот – ап.26, бл.4, вх.В в гр.Роман; продажба на масивна сграда, краварник, находяща се в местността „Кръстилица“ в землището на с.Долна Бешовица …

Публикувано на 20 декември 2017г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 07.11.2017г. за продажба на жилищен имот – ап.26 със ЗП от 41.27кв.м в бл.4, вх.В; отдаване под наем на имот от 16.110дка, находящ се в местността „Горно еничово“ в землището на с.Курново и имот с площ 48.780дка, находящ се в местността „Гърбовец“ в землишето на с.Долна Бешовица …

Публикувано на 23 октомври 2017г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 18.09.2017г. за отдаване под наем на земеделска земя – пасище, мера с площ от 178,288дка, находящо се в землището на гр.Роман…

Публикувано на 01 септември 2017г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.08.2017г. за отдаване под наем на земеделска земя – пасища, мери с площ от 143,088дка, 56,931дка и 29,0дка в землището на с.Камено поле; 178,288дка в землището на гр,Роман; 145,689дка в землището на с.Кунино и продажба на жилищен имот – ап.18, вх.Б, бл.3, гр.Роман…

Публикувано на 08 август 2017г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг за продажба на жилищен имот – ап.18 във вх. Б, бл. 3 гр. Роман  на 07.08.2017г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 10.05.2017г. за отдаване под наем на помещение от 24кв.м., представляващ „Автоспирка“ в с.Радовене за развиване на търговска дейност и продажба на уреголиран поземлен имот с площ от 6645кв.м. в гр.Роман…

Публикувано на 26 април 2017г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 20.03.2017г. за продажба на жилищен имот – ап.1 със ЗП от 39,33кв.м в бл.3, вх.Б…

Публикувано на 28 февруари 2017г.


Търгове за 2016 година

Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен повторен търг с явно наддаване на 06.01.2017г. за отдаване под наем на земеделска земя в местността „Турльовец“ и местността „Йолова падина“ в землището на с.Синьо бърдо…

Публикувано на 9 декември 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 20.12.2016г. за продажба на жилищни имоти в бл.3 и бл.4, недвижим имот находящ се в местността „Старите лозя“ в землището на гр.Роман, бивше училище в с.Курново и отдаване под наем на „Търговски обект“ в гр.Роман…

Публикувано на 2 декември 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 16.12.2016г. за отдаване под наем на земеделска земя находяща се в местността „Биволарника“ и „Станево усое“ в землището на с.Синьо бърдо…

Публикувано на 25 ноември 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 08.12.2016г. за отдаване под наем на недвижими имоти находящи се в: местността „Филиповец“ с.Долна Бешовица, местностите „Поповишки дол“, „Турльовец“, „Требежа“ и „Йолова падина“ в землището на с.Синьо бърдо…

Публикувано на 18 ноември 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 05.10.2016г. за отдаване под наем на недвижим имот – „Микроязовир“ с.Курново, местност „Регуля“ с площ от 24,428дка в землището на с.Курново

Публикувано на 13 септември 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 04.10.2016г. за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот – помещение от 16,80кв.м, находящо се в приземния етаж от сграда на СУ „Васил Левски“ гр.Роман

Публикувано на 13 септември 2016г.


Търгове и конкурси от 2016 година

ЗАПОВЕД № 918 / 16.07.2020г. – Общинска администрация гр.Роман обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – Публична общинска собственост, актуван с АПОС №367/08.12.1999г.

Публикувано на 16 юли 2020г.


Общинска администрация гр.Роман обявява конкурс за длъжността ДИРЕКТОР НА „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“

Публикувано на 17 април 2018г.


Окончателни резултати от конкурса за длъжността „Финансов контрольор“ в общинска администрация Роман

Публикувано на 16 януари 2018г.


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Финансов контрольор“ в общинска администрация Роман

Публикувано на 04 януари 2018г.


Общинска администрация гр.Роман обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Финансов контрольор“

Публикувано на 13 декември 2017г.


Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Секретар на МКБППМН“

Публикувано на 09 октомври 2017г.


Общинска администрация гр.Роман обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Секретар на МКБППМН“

Публикувано на 20 септември 2017г.


След провеждане на интервю с кандидатите за обществени възпитатели (ПРОТОКОЛ №6), комисията РЕШИ обществени възпитатели към МКБППМН да бъдат:

  1. Цветослава Павлинова Томова – начален учител при НУ „Петко Р. Славейков“ – гр.Роман
 1. Тихомир Цанов Тодоров – учител по география и икономика при СУ „Васил Левски“ – гр.Роман.

Публикувано на 26 октомври 2016г.


Инвестиционни предложения за 2021 година

Уведомление за инвестиционно предложение – Цех за производство и консервиране…

Публикувано на 27 август 2021г.


СЪОБЩЕНИЕ: Община Роман осигурява обществен достъп за изразяване на писмени становища от заинтересовани лица на инвестиционно предложение „Извършване на дейности по предварително третиране на строителни отпадъци…“

Публикувано на 12 юли 2021г.


Община Роман осигурява обществен достъп за изразяване на писмени становища от заинтересовани лица на уведомление за инвестиционно предложение: Обект „Въжен мост над р. Малък Искър“

Публикувано на 05 юли 2021г.


Уведомление за инвестиционно предложение от „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД – Извършване на дейности по предварително третиране на СО…

Публикувано на 02 юни 2021г.


Заявление с вх. № РР-01-57/22.06.2020г. за продължаване срока на действие на Разрешително № 11130057/20.07.2010г. за водовземане от река Малък Искър…

Публикувано на 25 май 2021г.


Уведомление за инвестиционно предложение – наторяване на земеделски земи с вторична биомаса в землището на с.Струпец…

Публикувано на 26 януари 2021г.


Инвестиционни предложения за 2020 година


Издадено е Решение № 3115/10.12.2020г. за продължаване срока на действие и изменение за заустване на отпадъчни води…

Публикувано на 16 декември 2020г.


Решение за преценяване на необходимост от извършване на екологична оценка

Публикувано на 25 юни 2020г.


Обява – Добив и първична преработка на подземни богатства-скалнооблицовъчни материали-пясъчници от находище <<Бешовица>>, в землището на с. Долна Бешовица, Община Роман, Област Враца, с възложител: <<ФНС>> ООД.

Публикувано на 09 юни 2020г.


Община Роман уведомява, че е получено с вх. № 0400-9/4/03.04.2020г. инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали пясъчници от находище Бешовица“.

Публикувано на 03 април 2020г.


Община Роман уведомява, че е получено с вх. № 2600-8/5/31.01.2020г. информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Цех за производство и консервиране на хранителни продукти“…

Публикувано на 04 февруари 2020г.


Община Роман уведомява, че е получено с вх. № 2600-8/15.01.2020г. уведомление за инвестиционно предложение „Цех за производство и консервиране на хранителни продукти“…

Публикувано на 17 януари 2020г.


Инвестиционни предложения за 2019 година


Община Роман уведомява, че е получено съобщение с вх. № 2400-163/05.07.2019г. за водовземане от каптирани извори „ПС Старо село“…

Публикувано на 09 юли 2019г.


Уведомяваме Ви, че в Община Роман е получено разрешение на „Булнед АМД“ ЕООД гр.Враца № 517/13.06.2019г. на Министъра на енергетиката за проучване на скално облицовъчни материали в площ „Пътя“ в землището на с.Камено поле…

Публикувано на 24 юни 2019г.


„БМП ГРУП“ ЕООД има инвестиционно предложение „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ – РОМАНОВА КРЕПОСТ“…

Публикувано на 1 март 2019г.


Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за изграждане на „Зърнобаза“…

Публикувано на 20 февруари 2019г.


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение с вх. №2400-95/83/03.01.2019г. „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман“…

Публикувано на 03 януари 2019г.


Инвестиционни предложения за 2018 година


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2400-95/72/04.12.2018г. „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман“…

Публикувано на 04 декември 2018г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №9400-1529/19.11.2018г. „Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване и подмяна на стара техника в стоматологичен кабинет“, с възложител: ЕТ „Д-р Роза Цветкова“…

Публикувано на 21 ноември 2018г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №2600-183/01.11.2018г. „Изрязване и изкореняване на храсти и дървета, почистване на речното легло от наносни отложения, отложени вследствие на протичащи води, променливият интензитет и количествата през различните периоди от годината, товарене и извозване на дървета, храсти и наносни отложения.“…

Публикувано на 02 ноември 2018г.


Становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на проведените обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение ПОДМЯНА НА ПРЕНОСЕН (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД В УЧАСТЪКА „ОС БЕГЛЕЖ – КВ ДЕРМАНЦИ – КВ БАТУЛЦИ – КВ КАЛУГЕРОВО“ на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД…

Публикувано на 28 септември 2018г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №3200-25/19.06.2018г. „РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДГ „ЗОРА“ ГР.РОМАН И ОБОСОБЕНА ГРУПА С.КАМЕНО ПОЛЕ, ОБЩИНА РОМАН“…

Публикувано на 19 юни 2018г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №3200-24/19.06.2018г. „РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОТКРИТА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА в УПИ I, пл.№991, кв.69 в гр.Роман, ОБЩИНА РОМАН“…

Публикувано на 19 юни 2018г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №3200-23/19.06.2018г. „ИЗГРАЖДАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ГРАД РОМАН, ОБЩИНА РОМАН – ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ДО УЛ. „МАЛЪК ИСКЪР““…

Публикувано на 19 юни 2018г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №3200-22/19.06.2018г. изграждане на православен храм „СВЕТИ РОМАН – СЛАДКОПЕВЕЦ“ в гр.Роман…

Публикувано на 19 юни 2018г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №3200-21/19.06.2018г. „Преустройство на съществуваща сграда за комбинирана сграда – Кметство, Поща и Здравна служба“ в с.Радовене…

Публикувано на 19 юни 2018г.


Уведомление за искане за преценяване необходимостта от ОВОС с вх. №2600-87/7//16.06.2018г., на инвестиционно предложение: „Създаване на ново ябълково насаждение“ в землището на с.Долна Бешовица, община Роман“ с възложител „Домен Сент Жорж“ ООД…

Публикувано на 18 май 2018г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №2600-94/02.05.2018г. „Промяна на две от точките в първи и втори участък в инвестиционно предложение: Напояване на земеделски площи с царевица, картофи, пипер и малини – с обща площ 1258,91 дка, с води от р. Искър посредством моторни помпи /разположени на четири места/ и поливни инсталации в землището на с.Кунино, община Роман“ с възложител „Зърнохран“ ЕООД…

Публикувано на 04 май 2018г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №2600-87/27.04.2018г. „Ябълкова градина Домен Сент Жорж“ – създаване на ново ябълково насаждение с площ 57,53дка в землището на с.Долна Бешовица, община Роман с възложител „ДОМЕН СЕНТ ЖОРЖ“, с управител Цветанка Томова Йотова…

Публикувано на 30 април 2018г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № 2600-68 / 02.04.2018г. За извършване на основен ремонт на сгради в имот УПИ V,пл. № 987, кв. 68 по регулационния план на гр. Роман „с възложител “ КАЛЕМ АГРО „ЕООД, адрес: гр. София, р-н „Слатина“, ж.к.“ Христо Смирненски“, вх. А, ет.6, ап.18 и лице за контакти Иван Георгиев Генов.

Публикувано на 04 април 2018г.


С входящ №2600-40/14.02.2018г. в община Роман е получено уведомление за инвестиционно предложение: „Пристройка към краварник торова площадка и торова шахта“…

Публикувано на 15 февруари 2018г.


С входящ №2600-23/30.01.2018г. в община Роман е получено уведомление за инвестиционно предложение: „Възстановяване на шахтов кладенец“…

Публикувано на 01 февруари 2018г.


С входящ №0400-9/25.01.2018г. в община Роман е получено Разрешение №469/06.04.2017г. на министъра на енергетиката за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ „Бешовица“, община Роман…

Публикувано на 26 януари 2018г.


Инвестиционни предложения за 2017 година


Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за ФСМП /филиал за спешна медицинска помощ/“ в гр.Роман с възложител: д-р Орлин Цветанов Димитров – Директор на РЗИ – Враца…

Публикувано на 13 декември 2017г.


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Цех за производство на здравословни продукти, хранителни добавки и добавки към храни“ с възложител „Биохерба Р“ ООД…

Публикувано на 14 септември 2017г.


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Предприятие за производство и преработка на растителни екстракти, етерични и студено пресовани масла“ с възложител „Бългериан херб“ ООД…

Публикувано на 05 септември 2017г.


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Напояване на земеделски площи с царевица, картофи, пипер, и малини – с обща площ 1258,91 дка, с води от р.Искър посредством моторни помпи /разположени на четири места/ и поливни инсталации в землището на с.Кунино, община Роман“ с възложител „ЗЪРНОХРАН“ ООД…

Публикувано на 29 август 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на къща за гости на територията на с.Хубавене“ с възложител: „ВЯГ“ ЕООД представлявано от Валентин Янков Георгиев…

Публикувано на 07 август 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение „Цех за производство на здравословни продукти, хранителни добавки и добавки за храна“ с възложител „Биохерба Р“ ООД…

Публикувано на 01 август 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за производство и преработка на растителни екстракти, етерични и студено пресовани масла“ с възложител „Бългериан херб“ ООД…

Публикувано на 01 август 2017г.


ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“

Публикувано на 07 юли 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“…

Публикувано на 27 юни 2017г.


Община Роман уведомява, че в общината е получено с вх. №2600-189/17/15.05.2017г. съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за продължаване и изменение на разрешително №11140025/19.11.2007г. за водовземане от повърхностен воден обект р.Искър, с цел производство на електроенергия…

Публикувано на 17 май 2017г.


Община Роман уведомява, че в общината е получено с вх. №9400-410/7/25.04.2017г. информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Напояване на земеделски площи с царевица-120 дка, с води от р.Искър посредством моторна помпа /прикачена на трактор/“ в землището на с.Струпец от ЗП Мария Ангелова Йолова…

Публикувано на 26 април 2017г.


Община Роман уведомява, че в общината е получено с вх. №9400-274/14/12.04.2017г. съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Косматица, по поречието на р. Искър, с място на потребление местността „Млаката“, с.Долна Бешовица…

Публикувано на 13 април 2017г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №2600-43/03.04.2017г. „Напояване на земеделски площи с царевица, картофи, пипер и малини – с обща площ 1258,91 дка с води от р.Искър посредством моторни помпи /разположени на четири места/ и поливни инсталации“ в землището на с.Кунино с възложител „ЗЪРНОХРАН“ ЕООД…

Публикувано на 05 април 2017г.


Информация за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на инвестиционно предложение с вх. №9400-247/8/23.03.2017г., „Изграждане на предприятие за преработка на ябълки и производство на ябълков айс- сайдер“ в землището на с.Долна Бешовица, община Роман с възложител „ДОМЕН СЕН ЖОРЖ“ ООД, с управител Цветанка Томова Йотова…

Публикувано на 28 март 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №9400-352/09.03.2017г. „Напояване на земеделски култури с вода от р.Искър“ с възложител Ивайло Вутов Йолов…

Публикувано на 13 март 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-23/02.03.2017г. „Подмяна на преносен /магистрален/ газопровод в участъка ОС БЕГЛЕЖ – КВ ДЕРМАНЦИ – КВ БАТУЛЦИ – КВ КАЛУГЕРОВО“ с възложител „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД, лице за контакти…

Публикувано на 06 март 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №9400-274(1)/01.03.2017г. „Предприятие за преработка на ябълки и производство на ябълков айс- сайдер“ в землището на с.Долна Бешовица, община Роман с възложител „ДОМЕН СЕН ЖОРЖ“ ООД, лице за контакти Цветанка Томова Йотова…

Публикувано на 01 март 2017г.


Информация за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка с вх. №2600-189/8/23.01.2017г. на инвестиционно предложение „Електропроизводство посредством деривационна МВЕЦ „Поповица“ на река Искър в землището на…

Публикувано на 25 януари 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №9400-68/23.01.2017г.
„Трафопост, подземна кабелна линия 20kV и въздушна линия 0,4kV /НН/“ с възложител…

Публикувано на 25 януари 2017г.

Инвестиционни предложения за 2016 година


Информация за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка с вх. №3200-36/6/09.12.2016г. на Актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Роман за периода 2016-2020г…

Публикувано на 09 декември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-188/01.12.2016г.
„Закупуване на селскостопанска техника и инвентар за нуждите на животновъден обект“…

Публикувано на 5 декември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-187/01.12.2016г.
„Създаване на насаждение от черен бъз върху 12,099 декара и пчелин от 150 броя пчелни семейства“ с възложител Дикатто ЕООД…

Публикувано на 5 декември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-186/01.12.2016г.
„Създаване на насаждение от едроплоден дрян върху 50,20 декара и пчелин от 250 броя пчелни семейства“ с възложител Дикатто ЕООД…

Публикувано на 5 декември 2016г.


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС с вх. №2600-156/8/28.11.2016г. на инвестиционно предложение „Създаване на ново ябълково насаждение с площ 57,53дка в имот 039032, закупуване на земеделска техника и оборудване, както и изграждане на система за капково напояване и автоматизация“ в землището на с.Долна Бешовица, община Роман…

Публикувано на 29 ноември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-177/1/25.11.2016г.
„Създаване на трайни насаждения от сливи /160 дка/ и череши /150дка/ и построяване на лека ограда“ в землището на с.Кунино, община Роман…

Публикувано на 25 ноември 2016г.


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС с вх. №7000-36/5/22.11.2016г.
„Изграждане на жилищна сграда“ в землището на с.Хубавене, община Роман…

Публикувано на 25 ноември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №7000-36(1)/11.11.2016г.
„Изграждане на жилищна сграда“ в землището на с.Хубавене, община Роман…

Публикувано на 11 ноември 2016г.


Информация за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/ с вх. №2600-140(9)/04.11.2016г. на инвестиционно предложение: „Ново строителство на пристройка към съществуващ обор за отглеждане на крави – майки месно направление“, в имот в землището на с.Камено поле, община Роман с възложител „МИТ-СЕКЮРИТИ-85″…

Публикувано на 04 ноември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №9400-1400(1)/02.11.2016г.
„Построяване на едноетажна жилищна сграда от 59кв.м“ с местонахождение с.Караш, община Роман…

Публикувано на 02 ноември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-156(1)/28.10.2016г.
„Ябълкова градина ДОМЕН СЕНТ ЖОРЖ“ с местонахождение с.Долна Бешовица, община Роман…

Публикувано на 28 октомври 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №3200-35/28.09.2016г.
„Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Васил Левски“ гр.Роман“…

Публикувано на 28 септември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №0400-99(16)/21.09.2016г.
„Рехабилитация и реконструкция на бул. „Христо Ботев“ и тротоари и съоръжения и принадлежностите към него“ във връзка с подготовката на община Роман за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“…

Публикувано на 21 септември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-140/14.09.2016г.
„Ново строителство на пристройка към съществуващ обор за отглеждане на крави – майки, месно направление“…

Публикувано на 16 септември 2016г.


СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Заповеди и други публикации от 2021 година


Съобщение по чл.18а, ал.10 от АПК за получаване на наказателни постановления до: Милчо Мишев, Николай Маринов и Станчо Стоянов.

Публикувано на 08 септември 2021г.


Съобщения по реда на чл.18а, ал.10 от АПК за получаване на Заповед №ЗК-1069/23.08.2021 г. и Заповед №ЗК-1085/25.08.2021 г. за заличаване на адресни регистрации на лица, регистрирани на адрес: гр. Роман, бул. „Хр. Ботев“ №60.
Съобщения по реда на чл.18а, ал.10 от АПК за получаване на Заповед №ЗК-1069/23.08.2021 г. и Заповед №ЗК-1085/25.08.2021 г. за заличаване на адресни регистрации на лица, регистрирани на адрес: гр. Роман, бул. „Хр. Ботев“ №60.
Съобщения по реда на чл.18а, ал.10 от АПК за получаване на Заповед №ЗК-1069/23.08.2021 г. и Заповед №ЗК-1085/25.08.2021 г. за заличаване на адресни регистрации на лица, регистрирани на адрес: гр. Роман, бул. „Хр. Ботев“ №60.
Съобщения по реда на чл.18а, ал.10 от АПК за получаване на Заповед №ЗК-1069/23.08.2021 г. и Заповед №ЗК-1085/25.08.2021 г. за заличаване на адресни регистрации на лица, регистрирани на адрес: гр. Роман, бул. „Хр. Ботев“ №60.

Публикувано на 26 август 2021г.


Съобщения по реда на чл.18а от АПК за неполучени наказателни постановления от СЛАВКА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА и ГЕНАДИ ЛЮБОМИРОВ ВАСИЛЕВ

Публикувано на 18 август 2021г.


Съобщения по реда на ал.18а, ал.10 от АПК за заличаване на адресни регистрации по реда на чл.99б от ЗГР

Публикувано на 13 август 2021г.


Съобщение до Красимир Ленков по чл.18а, ал.10 от АПК за получаване на писмо, с изх.№9400-1276/ 28.07.2021 г. на Кмета на Община Роман за представяне на обяснение за неявяване на работа

Публикувано на 12 август 2021г.


Съобщения за получаване на документи по чл. 18а, ал.10 от АПК за заличаване на адресни регистрации
Съобщения за получаване на документи по чл. 18а, ал.10 от АПК за заличаване на адресни регистрации
Съобщения за получаване на документи по чл. 18а, ал.10 от АПК за заличаване на адресни регистрации
Съобщения за получаване на документи по чл. 18а, ал.10 от АПК за заличаване на адресни регистрации

Публикувано на 10 август 2021г.Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. юли 2021г.

Публикувано на 09 август 2021г.


Заповед ЗК-869/19.07.2021 г. за комисия по чл.99б от ЗГР

Публикувано на 20 юли 2021г.


З А П О В Е Д № ЗК-536/20.05.2021г.

З А П О В Е Д № ЗК-535/20.05.2021г.

Публикувано на 19 юли 2021г.


Съобщение до Пепа Нанова за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес

Публикувано на 15 юли 2021г.


СЪОБЩЕНИЕ за ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ срещу кърлежи на 15.07.2021г.

Публикувано на 13 юли 2021г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. юни 2021г.

Публикувано на 07 юли 2021г.


Заповед №ЗК-785/01.07.2021 г. за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР

Публикувано на 01 юли 2021г.


Уведомление до Владислав Лилов за неполучено наказателно постановление

Публикувано на 01 юли 2021г.


Заповед за определяне на комисия по реда чл.99б от ЗГР

Публикувано на 22 юни 2021г.Уведомление до Тодор Цв. Бонов за неполучено наказателно постановление

Публикувано на 21 юни 2021г.


Уведомление до Емил Фиков за неполучено наказателно постановление

Публикувано на 15 юни 2021г.


Публикувано на 10 юни 2021г.


 

„ДДД – ИНСЕКТА КОНТРОЛ” ЕООД

гр. Враца 3000, ж.к. „Дъбника“, бл. 125, вх.Б, е-mail: insecta_control@abv.bg, , gsm: +359 899 120 789; +359 877 888 189

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНА РОМАН

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че при благоприятни метеорологични условия от залез слънце – 21:30часа, ще се извърши наземно пръскане против комари с препарат ФОВАЛ  ЕК на 14.06.2021г. /понеделник/ на територията на с. Камено поле, с. Кунино, с. Радовене, с. Курново, с.Синьо бърдо, с. Струпец и на 15.06.2021г.  /вторник/ на гр. Роман, с. Караш, с. Хубавене, с. Стояновци и с. Долна Бешовица, съобразно изискванията на Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

 

При неблагоприятни метеорологични условия обработките ще бъдат отложени!

 

 

гр. Враца                                                                                      С уважение: Искра Рашева

09.06.2021г.                                                                                                           /Управител/

 

Публикувано на 09 юни 2021г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. май 2021г.

Публикувано на 04 юни 2021г.


Публикувано на 02 юни 2021г.


ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по реда на чл.37и ал.7 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.100, ал.5 от ППЗСПЗЗ за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на животновъдни обекти подали заявление до Кмета на община Роман в срок до 10 март, съгласно разпоредбата на чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2021/2022 г.

Публикувано на 01 юни 2021г.


Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-375/27.05.2021 г. – въвеждат се следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г.:

Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-373/27.05.2021 г. – въвеждат се следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г.:

Публикувано на 28 май 2021г.


Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-355/18.05.2021 г. за изменение на Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-285 от 5.05.2021 г.

Публикувано на 19 май 2021г.


Публикувано на 17 май 2021г.


Уведомление до Николай Борисов Илиев за получаване на наказателно постановление

Публикувано на 14 май 2021г.


З А П О В Е Д   № ЗК – 518 / 13. 05. 2021г.

Публикувано на 14 май 2021г.


Публикувано на 11 май 2021г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на Наредба 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дейности и на основание получено с вх. №2600-127/05.05.2021 г. в Община Роман уведомително писмо от Железопътна Секция Враца/ЖПС/,уведомявам населението и всички пчелари, че на 14.05.2021 г. и на 17.05.2021 г. ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия Червен бряг – Мездра и Мездра – Червен бряг на разстояние шест метра от главна релса от двете страни на железопътната линия.Третирането ще се извърши с препарат Клиник 36 СЛ.

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА , ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!

ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ: /п/
Кмет на Община Роман

Съгласувал : инж. Хр. Йонкинска- Секретар на Община Роман
Изготвил : инж. В.Иванова

Публикувано на 10 май 2021г.


Решение: ПИРО

Публикувано на 29 април 2021г.


 

 

 


Публикувано на 26 април 2021г.


Уведомление за заличаване на адресни регистрации до Стойка Николова

Публикувано на 22 април 2021г.


Уведомление за заличаване на адресни регистрации до Виктор Цеков

Публикувано на 22 април 2021г.


Уведомление за заличаване на адресни регистрации до Стефан Стефанов

Публикувано на 22 април 2021г.


Уведомление за заличаване на адресни регистрации до Георги Георгиев

Публикувано на 22 април 2021г.


Уведомление за заличаване на адресни регистрации до Дария Горанова

Публикувано на 22 април 2021г.


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади по реда на чл.37и, ал.4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за 2021 год.

Публикувано на 22 април 2021г.Публикувано на 20 април 2021г.


Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-240/16.04.2021 г. за изменение на Заповед № РД-01-220 от 8.04.2021 г.

Публикувано на 19 април 2021г.


Заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки

Публикувано на 09 април 2021г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. март 2021г.

Публикувано на 09 април 2021г.


Уведомително писмо до Стойка Николова

Публикувано на 06 април 2021г.


Уведомително писмо до Виктор Цеков

Публикувано на 29 март 2021г.


Уведомително писмо до Стефан Стефанов

Публикувано на 29 март 2021г.


Уведомително писмо до Георги Георгиев

Публикувано на 29 март 2021г.


Уведомително писмо до Дария Горанова

Публикувано на 29 март 2021г.


Списък на одобрените кандидати за социални асистентив социална услуга „Асистентска подкрепа“

Публикувано на 25 Март 2021г.


ЗАПОВЕД № ЗК – 302 /22.03.2021г.

Публикувано на 22 Март 2021г.


 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (3200/35.25.03.2021г.)

ПАРКОУСТРОЙСТВО

Публикувано на 25 Март 2021г.


 


Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България


Уведомително писмо до Асен Асенов

Публикувано на 18 март 2021г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. февруари 2021г.

Публикувано на 12 март 2021г.


З А П О В Е Д № ЗК – 240 / 02. 03. 2021г.

Публикувано на 05 март 2021г.


Уведомително писмо до Ася Симеонова

Публикувано на 05 март 2021г.


Изх. №9400-324/05.03.2021 г.

Публикувано на 05 март 2021г.


ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.420 „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ – МЯРКА 19-4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: BG06RNDP001-19.423 – МЯРКА 19-4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН“.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: BG06RNDP001-19.421 МИГ ЛУКОВИТ- РОМАН: МЯРКА 19-6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗАМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ- РОМАН“.


Списък на имотите от ОПФ, представляващи пасища, мери и ливади предназначени за индивидуално и общо ползване по землища на територията на община Роман (Приложение № 2). Прием на заявления по чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ от 01 до 10 март включително:

Долна Бешовица, Камено поле, Караш, Курново, Кунино, Радовене, Марково равнище, Роман, Синьо бърдо, Стояновци, Струпец, Хубавене, и Средни рът,

Правила за ползване на мерите и пасищата и Годишен план за разпределение на мерите и пасищата

Публикувано на 01 март 2021г.


1. Декларация

2. Декларация – Социален асистент

3. Заявление – Потребител

4. Заявление – СА

Публикувано на 26 февруари 2021г.


Протокол по чл. 37м от ЗСПЗЗ, за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади

Публикувано на 22 февруари 2021г.


ЗАПОВЕД № ЗК -191 / 22.02.2021г. гр. Роман

Публикувано на 22 февруари 2021г.


Обявление – за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна…

Публикувано на 16 февруари 2021г.


Протокол/ справка от проведено неприсъствено публично обсъжда на Проекта на Бюджет 2021.

Публикувано на 16 февруари 2021г.


Изх. № 9400 -165 (1.1) /08.02.2021г.

Публикувано на 09 февруари 2021г.


ЗАПОВЕД № ЗК -138 / 08.02. 2021г. гр. Роман

Публикувано на 08 февруари 2021г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. януари 2021г.

Публикувано на 04 февруари 2021г.


Покана към местната общност за участие в неприсъствено публично обсъждане на Проекта за Бюджет 2021 година

Приложение:

1. Формуляр за неприсъствено обсъждане, в електронен вариант;

2. Проект на Бюджет 2021;

3. Помощен разяснителен материал.

Публикувано на 04 февруари 2021г.Изх. №9400-1769(9)/13.01.2021 г.

Публикувано на 13 Януари 2021г.


Изх. №9400-1769(8)/13.01.2021 г.

Публикувано на 13 Януари 2021г.


ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г.операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19“. Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за разкриване на данъчнаи осигурителна информация.

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ – ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА. Операция BG05FMOP001-5.001„3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19“.

Публикувано на 12 януари 2021г.


Заповеди за одобряване на споразуменията за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в следните землища на Община Роман:
Долна Бешовица, Камено поле, Караш, Курново, Радовене, Роман, Синьо бърдо, Средни рът, Стояновци, Струпец и Хубавене.

Публикувано на 11 януари 2021г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. декември 2020г.

Публикувано на 07 януари 2021г.


ПОКАНА – ПРОЕКТ: Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман“ДОГОВОР № АДБФП № BG16M1OP002-2.010-0019-C01/ 18.06.2020

Публикувано на 06 Януари 2021г.


Заповеди и други публикации от 2020 годинаПоздравление от кмета на Община Роман Валери Ролански по случай Нова година.

Публикувано на 31 Декември 2020г.


Заповед № РД09 – 3610/31.12.2020г.

Публикувано на 31 Декември 2020г.


С влак „Янтра” до бреговете на Марица

Публикувано на 17 Декември 2020г.


Заповеди (1745 и 1746) за предоставяне за ползване на заявителите на поземлени имоти по реда на чл. 37в, ал. 10 и ал. 16 от ЗСПЗЗ

Публикувано на 15 Декември 2020г.


Решение №3115 от 16.12.2020г.

Публикувано на 16 декември 2020г.


Планове за дейността на читалищата от Община Роман за 2021г.

Публикувано на 09 декември 2020г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. ноември

Публикувано на 07 декември 2020г.


Заповед №1691/03.12.2020г. – проверка, съгласно изискванията на чл.99б от Закона за гражданската регистрация

Публикувано на 04 Декември 2020г.


Уведомление за инвестиционно предложение – №3200-128/01/03.12.2020г.

Публикувано на 04 Декември 2020г.


Уведомление за инвестиционно предложение – №3200-127/03/03.12.2020г.

Публикувано на 04 Декември 2020г.


Изх. №9400-1659(5)/03.11.2020г.

Публикувано на 04 Декември 2020г.


Изх. №9400-1659(4.1)/25.11.2020г.

Публикувано на 25 Ноември 2020г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. октомври

Публикувано на 12 ноември 2020г.


Изх. №9400-88415/06.11.2020г.

Публикувано на 06 Ноември 2020г.


Заповед №1540 /04.11.2020г.

Публикувано на 04 Ноември 2020г.


Заповед №1501 /29.10.2020г.

Публикувано на 29 Октомври 2020г.


Заповед №1278 /21.09.2020г. – относно изготвяне на нов ПУП-ПР

Публикувано на 19 Октомври 2020г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. септември

Публикувано на 12 октомври 2020г.


Заповеди за одобряване масивите за ползване между собственици и ползватели, по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска 2020-2021г.

Публикувано на 09 Октомври 2020г.


Заповед №1321 /02.10.2020г.

Публикувано на 02 Октомври 2020г.


Защитена зона – BG0000374 „Бебреш ”.

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА – Защитена зона BG0000374 „Бебреш“.

Обявление

Заповед – Защитена зона – BG0000374 „Бебреш ”.

BG0000374

BG0000374

Публикувано на 30 Септември 2020г.


Заповед №937 /17.07.2020г.

Публикувано на 17 Септември 2020г.


Заповед №919 /16.07.2020г.

Публикувано на 12 Август 2020г.


Заповед №1199 /04.09.2020г.

Публикувано на 04 Септември 2020г.


Изх. №9400-1063(5)1/25.08.2020г.

Публикувано на 26 Август 2020г.


Изх. №9400-987/(6)24.08.2020г.

Публикувано на 25 Август 2020г.


Изх. №9400-1009/(9)24.08.2020г.

Публикувано на 25 Август 2020г.


Изх. №9400-1063/(4)25.08.2020г.

Публикувано на 25 Август 2020г.


Изх. №9400-1009/(9)24.08.2020г.

Публикувано на 25 Август 2020г.


Изх. №9400-987/(6)24.08.2020г.

Публикувано на 25 Август 2020г.


Изх. №9400-1063/(4)25.08.2020г.

Публикувано на 25 Август 2020г.


Заповед №9400-1009/(8)13.08.2020г.

Публикувано на 18 Август 2020г.


Изх. №9400-1009(7)/13.08.2020г.

Публикувано на 18 Август 2020г.


Заповед №9400-1009/(8)13.08.2020г.

Публикувано на 13 Август 2020г.


Изх. №9400-1009(7)/13.08.2020г.

Публикувано на 13 Август 2020г.


Изх. №1083 /13.08.2020г.

Приложение 1 – Заявление

Приложение 2 – Декларация

Приложение 3 – Декларация

Публикувано на 13 Август 2020г.


Изх. №9400-987-(5)/05.08.2020г.

Публикувано на 05 Август 2020г.


Заповед №1029/04.08.2020г.

Публикувано на 04 Август 2020г.


Заповед № 1024/03.08.2020 г.-Общинска администрация обявява повторен конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, актуван с АПОС № 367/08.12.1999 г.

Публикувано на 04 Август 2020г.


Регистър 72 за стопанската 2020/2021 съгласно чл.37в, от ЗСПЗЗ за землища на община Роман.

Долна Бешовица,Камено поле,Караш,Курново,Кунино,Радовене,Марково равнище,Роман,Синьо бърдо,Стояновци,Струпец,Хубавене, и Средни рът

График за срещи между ползватели на земеделска земя по землища на територията на Община Роман, във връзка с процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ.

Публикувано на 04 Август 2020г.


Заповед №994/28.07.2020г.

Публикувано на 28 Юли 2020г.


Заповед №975/24.07.2020г.

Публикувано на 24 Юли 2020г.


Заповед №976/24.07.2020г.

Публикувано на 24 Юли 2020г.


Заповед №860/03.07.2020г. – изземване на беседка от неизвестно лице и освобождаване на терена

Публикувано на 03 Юли 2020г.


Заповед №711/03.06.2020г. – възстановяване право на собственост на Нена Минчева Мишева

Публикувано на 03 Юли 2020г.


Заповед №633/22.05.2020г. – възстановяване право на собственост на Йоло Велчев Йотов

Публикувано на 03 Юли 2020г.


Заповед №635/22.05.2020г. – възстановяване право на собственост на Велчо Тошев Йотов

Публикувано на 03 Юли 2020г.


Допълнително разпределение по реда на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ

Публикувано на 01 Юни 2020г.


Заповед за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.05.2020 г. за отдаване под наем на помещение от 40 кв., в общински недвижим имот, представляващ „Автоспирка”, в урегулиран поземлен имот IX, с пл.№ 174 от квартал 18 по Кадастралния и регулационен план на с. Хубавене, община Роман, идентифициран с АЧОС № 1298/20.02.2007 г. за срок от пет години.

Публикувано на 08 Май 2020г.


Заповед за откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинска земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 69972.19.6, площ от 1543 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта в местност ПОД СЕЛО, с. Струпец, община Роман.

Публикувано на 04 Май 2020г.


Заповед за процедура по повторно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, находящ се в УПИ VIII в кв.23 с пл. № 243 с площ от 740 кв.м по Кадастралния и регулационен план на с.Караш, община Роман, идентифициран съгласно АЧОС № 688/15.08.2000 г.

Публикувано на 04 Май 2020г.


Протокол от 30.04.2020 г. за разпределение на пасища, мери и ливади по реда на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2020/2021 г.

Публикувано на 30 Април 2020г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. февруари

Публикувано на 20 март 2020г.


Протокол по чл.37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади.

Публикувано на 09 Март 2020г.


Информация за стопанската 2020/2021 съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землища:

Долна Бешовица, Камено поле, Караш, Курново, Кунино, Радовене, Марково равнище, Роман, Синьо бърдо, Стояновци, Струпец, Хубавене, и Средни рът

Годишен план за паша за стопанската 2020-2021 година на територията на Община Роман

Правила за ползване на мерите и пасищата от общински поземлен фонд на територията на Община Роман за 2020/2021 стопанска година

Публикувано на 28 февруари 2020г.


Изх. №2600-23(63)/30.01.2020 г. – относно изпълнение разпоредбите на чл. 34б, ал. 2 от Закона за държавната собственост

Публикувано на 27 февруари 2020г.


Изх. №9400-99(9)/17.02.2020 г. – заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на Г-Н ВЛАДИМИР Р. РАЙЧЕВ

Публикувано на 17 февруари 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 27.02.2020 г.

Публикувано на 17 февруари 2020г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. януари

Публикувано на 05 февруари 2020г.


Заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на Г-Н ВЛАДИМИР Р. РАЙЧЕВ

Публикувано на 03 февруари 2020г.


ЗАПОВЕД № 131/29.01.2020г. – относно предоставяне за ползване на заявителите на поземлени имоти от ОПФ на община Роман, както следва…
ЗАПОВЕД № 132/29.01.2020г. – относно предоставяне за ползване на заявителите на поземлени имоти – полски пътища попадащи в масивите за ползване, както следва…

Публикувано на 29 януари 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 06.02.2020 г.

Публикувано на 28 януари 2020г.


ЗАПОВЕД № 106/23.01.2020г. – относно подаденa Молба с вх. № 9400-99(1)/22.01.2020г., за заличаване на адресни регистрации.

Публикувано на 23 януари 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 28.01.2020 г.

Публикувано на 17 януари 2020г.


Заповед №1199 /04.09.2020г.

Публикувано на 04 Септември 2020г.


Изх. №9400-987/(6)24.08.2020г.

Публикувано на 25 Август 2020г.

 

Изх. №9400-1009/(9)24.08.2020г.

Публикувано на 25 Август 2020г.

 

Изх. №9400-1063/(4)25.08.2020г.

Публикувано на 25 Август 2020г.

 

Изх. №9400-1009/(9)24.08.2020г.

Публикувано на 25 Август 2020г.


Изх. №9400-987/(6)24.08.2020г.

Публикувано на 25 Август 2020г.


Изх. №9400-1063/(4)25.08.2020г.

Публикувано на 25 Август 2020г.


Заповед №9400-1009/(8)13.08.2020г.

Публикувано на 18 Август 2020г.


Изх. №9400-1009(7)/13.08.2020г.

Публикувано на 18 Август 2020г.


Заповед №9400-1009/(8)13.08.2020г.

Публикувано на 13 Август 2020г.


Изх. №9400-1009(7)/13.08.2020г.

Публикувано на 13 Август 2020г.


Изх. №1083 /13.08.2020г.

Приложение 1 – Заявление

Приложение 2 – Декларация

Приложение 3 – Декларация

Публикувано на 13 Август 2020г.


Изх. №9400-987-(5)/05.08.2020г.

Публикувано на 05 Август 2020г.


Заповед №1029/04.08.2020г.

Публикувано на 04 Август 2020г.


Заповед № 1024/03.08.2020 г.-Общинска администрация обявява повторен конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, актуван с АПОС № 367/08.12.1999 г.

Публикувано на 04 Август 2020г.


Регистър 72 за стопанската 2020/2021 съгласно чл.37в, от ЗСПЗЗ за землища на община Роман.

Долна Бешовица,Камено поле,Караш,Курново,Кунино,Радовене,Марково равнище,Роман,Синьо бърдо,Стояновци,Струпец,Хубавене, и Средни рът

График за срещи между ползватели на земеделска земя по землища на територията на Община Роман, във връзка с процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ.

Публикувано на 04 Август 2020г.


Заповед №994/28.07.2020г.

Публикувано на 28 Юли 2020г.


Заповед №975/24.07.2020г.

Публикувано на 24 Юли 2020г.


Заповед №976/24.07.2020г.

Публикувано на 24 Юли 2020г.


Заповед №860/03.07.2020г. – изземване на беседка от неизвестно лице и освобождаване на терена

Публикувано на 03 Юли 2020г.


Заповед №711/03.06.2020г. – възстановяване право на собственост на Нена Минчева Мишева

Публикувано на 03 Юли 2020г.


Заповед №633/22.05.2020г. – възстановяване право на собственост на Йоло Велчев Йотов

Публикувано на 03 Юли 2020г.


Заповед №635/22.05.2020г. – възстановяване право на собственост на Велчо Тошев Йотов

Публикувано на 03 Юли 2020г.


Допълнително разпределение по реда на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ

Публикувано на 01 Юни 2020г.


Заповед за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.05.2020 г. за отдаване под наем на помещение от 40 кв., в общински недвижим имот, представляващ „Автоспирка”, в урегулиран поземлен имот IX, с пл.№ 174 от квартал 18 по Кадастралния и регулационен план на с. Хубавене, община Роман, идентифициран с АЧОС № 1298/20.02.2007 г. за срок от пет години.

Публикувано на 08 Май 2020г.


Заповед за откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинска земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 69972.19.6, площ от 1543 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта в местност ПОД СЕЛО, с. Струпец, община Роман.

Публикувано на 04 Май 2020г.


Заповед за процедура по повторно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, находящ се в УПИ VIII в кв.23 с пл. № 243 с площ от 740 кв.м по Кадастралния и регулационен план на с.Караш, община Роман, идентифициран съгласно АЧОС № 688/15.08.2000 г.

Публикувано на 04 Май 2020г.


Протокол от 30.04.2020 г. за разпределение на пасища, мери и ливади по реда на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2020/2021 г.

Публикувано на 30 Април 2020г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. февруари

Публикувано на 20 март 2020г.


Протокол по чл.37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади.

Публикувано на 09 Март 2020г.


Информация за стопанската 2020/2021 съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землища:

Долна Бешовица, Камено поле, Караш, Курново, Кунино, Радовене, Марково равнище, Роман, Синьо бърдо, Стояновци, Струпец, Хубавене, и Средни рът

Публикувано на 28 февруари 2020г.


Изх. №2600-23(63)/30.01.2020 г. – относно изпълнение разпоредбите на чл. 34б, ал. 2 от Закона за държавната собственост

Публикувано на 27 февруари 2020г.


Изх. №9400-99(9)/17.02.2020 г. – заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на Г-Н ВЛАДИМИР Р. РАЙЧЕВ

Публикувано на 17 февруари 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 27.02.2020 г.

Публикувано на 17 февруари 2020г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. януари

Публикувано на 05 февруари 2020г.


Заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на Г-Н ВЛАДИМИР Р. РАЙЧЕВ

Публикувано на 03 февруари 2020г.


ЗАПОВЕД № 131/29.01.2020г. – относно предоставяне за ползване на заявителите на поземлени имоти от ОПФ на община Роман, както следва…
ЗАПОВЕД № 132/29.01.2020г. – относно предоставяне за ползване на заявителите на поземлени имоти – полски пътища попадащи в масивите за ползване, както следва…

Публикувано на 29 януари 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 06.02.2020 г.

Публикувано на 28 януари 2020г.


ЗАПОВЕД № 106/23.01.2020г. – относно подаденa Молба с вх. № 9400-99(1)/22.01.2020г., за заличаване на адресни регистрации.

Публикувано на 23 януари 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 28.01.2020 г.

Публикувано на 17 януари 2020г.


Заповеди и други публикации от 2019 година


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 10.01.2020 г.

Докладна записка относно учредяване на сервитутно право

Докладна записка относно планове за дейност на читалищата

Докладна записка относно отдаване под наем на имоти

Публикувано на 31 декември 2019г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. ноември 2019

Публикувано на 19 декември 2019г.


Информация за стопанската 2019/2020 съгласно чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землища:
Долна Бешовица, Камено поле, Караш, Курново, Радовене, Роман, Синьо бърдо, Стояновци, Струпец, Хубавене, и Кунино

Публикувано на 11 декември 2019г.


Информация за стопанската 2019/2020 съгласно чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за землища:
Долна Бешовица, Камено поле, Караш, Курново, Радовене, Роман, Синьо бърдо, Стояновци, Струпец, Хубавене, и Средни рът

Публикувано на 11 декември 2019г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. октомври

Публикувано на 18 ноември 2019г.


График за срещи между ползватели на земеделска земя по землища на територията на Община Роман, във връзка с процедура по чл.37ж от ЗСПЗЗ по дати…

Публикувано на 13 ноември 2019г.


ЗАПОВЕД 1740/30.10.2019 – относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозване.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. септември

Публикувано на 21 октомври 2019г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. август

Публикувано на 02 октомври 2019г.


ЗАПОВЕД № 964/12.08.2019г. – относно възстановяване правото на собственост на наследници на ТОШО ЙОТОВ ДАНОВ… (публикувана на 13.09.2019г.)


ЗАПОВЕД № 901/01.08.2019г. – относно изземване на поземлен имот намиращ се в местността „Гергова лъка“ от землището на с.Средни рът от неправомерни ползватели… (публикувана на 29.08.2019г.)


График за срещи между ползватели на земеделска земя по землища на територията на Община Роман по дати… (публикувана на 06.08.2019г.)


ОСЗ – Роман уведомява заинтересованите лица, че са изготвени предварителните регистри на имотите за землища на територията на Община Роман, за стопанската 2019/2020г. Същите са на разположение за разглеждане в ОСЗ-Роман. Промени могат да се правят до 15 август 2019г. (публикувана на 06.08.2019г.)


ЗАПОВЕД № 864/25.07.2019г. – относно заличаване адресните регистрации по настоящ адрес на следните лица:… (публикувана на 29.07.2019г.)


ЗАПОВЕД № 772/08.07.2019г. – относно заличаване адресните регистрации по настоящ адрес на следните лица:… (публикувана на 08.07.2019г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. юни

Публикувано на 04 юли 2019г.


ЗАПОВЕД № 508/16.05.2019г. – относно възстановяване правото на собственост на наследници на Иван Кръстев Йотов Манчовски… (публикувана на 20.06.2019г.)


ЗАПОВЕД № 343/29.03.2019г. – относно възстановяване правото на собственост на Йото Нинов Йото Христов… (публикувана на 11.06.2019г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. май

Публикувано на 11 юни 2019г.


Протокол за разпределение на пасища мери и ливади от ОПФ на Община Роман по реда на чл.37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2019/2020… (публикувана на 31.05.2019г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. април 

Публикувано на 20 май 2019г.


ЗАПОВЕД № 342/29.03.2019г. – относно възстановяване правото на собственост на наследници Гано Нешков Манчев… (публикувана на 02.05.2019г.)


Протокол за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, на територията на община Роман изготвен на основание чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2019/2020… (публикувана на 30.04.2019г.)


ЗАПОВЕД № 146 от 04.02.2019г. – относно изземване на поземлен имот, намиращ се в местността „Тържище“ от землището на с.Струпец, от г-н Илия Тодоров Илчов, който неправомерно го ползва и предоставянето му на г-жа Евденка Вълкова Кръстева… (публикувана на 12 април 2019г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. март

Публикувано на 04 април 2019г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. февруари

Публикувано на 04 април 2019г.


ЗАПОВЕД № 1563, 1564 и 1565 от 20.12.2018г. – относно възстановяване правото на собственост на Цоло Боев Милов… (публикувана на 11 март 2019г.)


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Роман обявява за проучване виза №3/08.02.2019г. на главния архитект на Община Роман за „Селскостопанска аптека“ находяща се в УПИ IV-382,1122, кв. 26 – гр.Роман. Възложители: Десислав Петков Дончев, Цветелин Иванов Георгиев, н-ци на Петко Дончев Дончев. Визата подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявлението и по реда на ГПК…

Публикувано на 11 март 2019г.


ЗАПОВЕД № 147/04.02.2019г. – относно изземване на поземлен имот от неправомерни ползватели… (публикувана на 05.03.2019г.)


Общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване по землища в община Роман за стопанска 2019/2020 година… (публикувана на 01.03.2019г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. януари

Публикувано на 20 февруари 2019г.


ЗАПОВЕД № 65/18.01.2019г. – относно възстановяване правото на собственост на наследници Цано Вътов Стефанов… (публикувана на 19.02.2019г.)


ЗАПОВЕД № 1566/20.12.2018г. – относно възстановяване правото на собственост на Никола Цолов Маринов… (качена на 23.01.2019г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. декември

Публикувано на 04 януари 2019г.


Заповеди и други публикации от 2018 година


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Роман уведомява, че е изготвен ПУП-ПП за обект: „Подмяна на Преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“…

Публикувано на 10 декември 2018г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. ноември

Публикувано на 06 декември 2018г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 30.11.2018г. от 14,00часа

Публикувано на 22 ноември 2018г.


График за срещи между ползватели на земеделска земя по землища на територията на Община Роман, във връзка с процедура по чл.37ж от ЗСПЗЗ по дати…

Публикувано на 15 ноември 2018г.


ЗАПОВЕД 1232/12.10.2018 – относно план за застрояване и промяна на предназначението на УПИ IX – 190, кв. 13 по плана на с. Синьо бърдо…

Публикувано на 12 ноември 2018г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. октомври

Публикувано на 08 ноември 2018г.


На 09.11.2018г. от 10.30 часа в залата на Община Криводол ще се проведе среща на представители на ръководството и експерти от Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Враца… (публикувано на 07.11.2018г.)


ЗАПОВЕД 1294/30.10.2018 – относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозване.


ЗАПОВЕД № 1184/04.10.2018г. – налагам дисциплинарно уволнение на Росица Георгиева Бибешкова (публикувана на 30.10.2018г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. септември

Публикувано на 08 октомври 2018г.


Информация за стопанската 2018/2019 съгласно чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землища:
Долна Бешовица, Камено поле, Караш, Курново, Радовене, Роман, Синьо бърдо, Стояновци, Струпец, Хубавене, и Кунино

Публикувано на 21 септември 2018г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 28.09.2018г. от 14,00часа

Публикувано на 19 септември 2018г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. август

Публикувано на 17 септември 2018г.


НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ – програма за насърчаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство от земеделските стопани(публикувана на 12.09.2018г.)


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 30.08.2018г. от 14,00часа

Публикувано на 24 август 2018г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. юли

Публикувано на 13 август 2018г.


ЗАПОВЕД № 807/09.07.2018г. – изготвяне на план за регулация и застрояване – I-64, кв.81 по плана на с.Синьо бърдо (публикувана на 06.08.2018г.)


ЗАПОВЕД № 790/02.07.2018г. – за допускане на ПУП-ПЗ – с. Синьо бърдо (публикувана на 20.07.2018г.)


ЗАПОВЕД № 726-18.06.2018г. – за одобряване на ЧИПУП-ПР (публикувана на 17.07.2018г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. юни

Публикувано на 09 юли 2018г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. май

Публикувано на 02 юли 2018г.


Община Роман обявява прием на документи за 1 работно място за „Специалист активиране“ по проект BG05M9OP001-1.028-0001 „Работа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020 в Община Роман, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, на пълен работен ден, за срок не по-късно от 3 (три) месеца преди крайния срок за изпълнение на проекта – 30.09.2019 г., или изчерпване на средствата по проекта.

З А Я В Л Е Н И Е за участие в подбор за длъжността „Специалист активиране“

Публикувано на 19 юни 2018г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 29.06.2018г. от 14,00часа

Публикувано на 19 юни 2018г.


Допълнително разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, на територията на община Роман изготвен на основание чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019… (публикувана на 12.06.2018г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. април

Публикувано на 04 юни 2018г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 30.05.2018г. от 14,00часа

Публикувано на 23 май 2018г.


ЗАПОВЕД № 354/02.04.2018г. – за премахване на втория етаж от жилищна сграда в с.Кунино… (публикувана на 02.05.2018г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. март

Публикувано на 30 април 2018г.


Протокол за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, на територията на община Роман изготвен на основание чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019… (публикувана на 30.04.2018г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. февруари

Публикувано на 23 март 2018г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 29.03.2018г. от 14,00часа

Публикувано на 20 март 2018г.


Пасища, мери и ливади по землища в община Роман за стопанска 2018/2019 по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ… (публикувана на 01.03.2018г.)


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 27.02.2018г. от 13,00часа

Публикувано на 20 февруари 2018г.


ЗАПОВЕД № 182/13.02.2018г. за назначаване на комисия и изменение на ЗАПОВЕД № 90/15.01.2018г…. (публикувана на 15.02.2018г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. януари

Публикувано на 12 февруари 2018г.


ЗАПОВЕД № 58/10.01.2018г. – съобщение по реда на чл.61, ал.3 от АПК… (публикувана на 01.02.2018г.)


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 31.01.2018г. от 13,00часа

Публикувано на 17 януари 2018г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. декември

Публикувано на 16 януари 2018г.


ЗАПОВЕД № 1480/08.12.2017г. – относно възстановяване правото на собственост на Цано Вътов Стефанов… (качена на 12.01.2018г.)


ЗАПОВЕД № 1479/08.12.2017г. – относно възстановяване правото на собственост на Цано Вътов Стефанов… (качена на 12.01.2018г.)


ЗАПОВЕД № 1478/08.12.2017г. – относно възстановяване правото на собственост на Цано Вътов Стефанов… (качена на 12.01.2018г.)


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. ноември

Публикувано на 04 януари 2018г.


Заповеди и други публикации от 2017 година

ЗАПОВЕД № 1418/20.11.2017г. – относно изработване на ПУП-ПР с предложение за промяна на регулацията по плана на с.Камено поле, Община Роман… (качена на 19.12.2017г.)


ЗАПОВЕД № 1431/24.11.2017г. – прекратява се административното производство по констативен акт №1/29.08.2017г… (качена на 29.11.2017г.)


ОБЯВЛЕНИЕ по реда на чл.61, ал.3 от АПК, на заповед №1351 от 03.11.2017г. на кмета на Община Роман.

Публикувано на 17 ноември 2017г.


Протокол на Общинска комисия по картотекиране за включване в картотека за настаняване под наем в свободно общинско жилище

Публикувано на 17 ноември 2017г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. октомври

Публикувано на 15 ноември 2017г.


ОБЯВЛЕНИЕ по реда на чл.61, ал.3 от АПК, на заповед №994 от 17.08.2017г. на кмета на Община Роман.

Публикувано на 14 ноември 2017г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. септември

Публикувано на 13 октомври 2017г.


ЗАПОВЕД № 1214/04.10.2017г. – списък на категориите информация създавана, обработвана и съхранявана в Община Роман, подлежаща на класификация като „Служебна тайна“… (качена на 06.10.2017г.)


Маршрут за движение на животните в гр.Роман


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. август

Публикувано на 11 септември 2017г.


ЗАПОВЕД № 958/14.08.2017г. – за назначаване на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92 или 99б от ЗГР… (качена на 16.08.2017г.)Съобщение по реда на чл.61, ал.3 от АПК – Заповед №773/29.06.2017г. на Кмета на Община Роман за одобряване Частично Изменение на Подробния Устройствен План (ЧИПУП)
прочети

Публикувано на 07 август 2017г.


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. юли

Публикувано на 04 август 2017г.


ОБЯВЛЕНИЕ по реда на чл.61, ал.3 от АПК на заповед №478 от 21.04.2017г. на кмета на Община Роман.

Публикувано на 01 август 2017г.


ЗАПОВЕД № 875 24.07.2017г. (качена на 26.07.2017г.)


ЗАПОВЕД № 753-A 26.06.2017г. (качена на 27.06.2017г.)


ЗАПОВЕД № 774-A 29.06.2017г. (качена на 30.06.2017г.)


ЗАПОВЕД № РД-02-15-62 – 05.07.2017г. 


ЗАПОВЕД  668 – гр. Роман – 07.06.2017г. 


Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. юни

Публикувано на 06 юли 2017г.Заповед №792/04.07.2017г. на Кмета на Община Роман за недопускане на затруднения при подаване на вода за питейно – битови нужди на населението е необходимо:

Питейно – битовата вода на територията на община Роман използвана за питейно – битови нужди на населението да не се използва за други цели, като напояване, поливане на зелени площи, селскостопански насаждения, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и други.

Публикувано на 04 юли 2017г.Заповед №РД-18-К-10/03.07.2017г. на Областен управител на област Враца за вземане на превантивни мерки за недопускане на наводнения
прочети

Публикувано на 03 юли 2017г.Заповед №773/29.06.2017г. на Кмета на Община Роман за одобряване Частично Изменение на Подробния Устройствен План (ЧИПУП)
прочети

Публикувано на 30 юни 2017г.


ЗАПОВЕД №555/15.05.2017г.


При извършена проверка от служители на Общинска администрация гр.Роман назначени със Заповед №534/09.05.2017г. на Кмета на Община Роман, по повод жалба от Христина Асенова Микова с вх. №9400-635/04.05.2017г. е съставен констативен протокол №5/12.05.2017г., с които е установено извършването на неподходящ по местонахождение и вреден в санитарно-хигиенно отношение строеж шеста категория, а именно – септична яма. Собственик на имота е Янка Петкова Филипова…прочети

Публикувано на 16 юни 2017г.Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. май

Публикувано на 08 юни 2017г.


ПРОТОКОЛ № 2 от 31.05.2017г за разпределение на пасища мери и ливади

Публикувано на 31 май 2017г.Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. април

Публикувано на 19 май 2017г.


Протокол за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи на територията на община Роман изготвен на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2017/2018

Публикувано на 28 април 2017г.Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. март

Публикувано на 24 април 2017г.


СЪОБЩЕНИЕ


Община Роман съобщава, че е изготвен ЧИПУП, който е изложен в стая №224 в сградата на Общината.
В 14-дневен срок от съобщението, заинтересованите лица, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Общинска администрация – гр.Роман.
прочети

Публикувано на 10 април 2017г.На 19.04.2017г. от 16.00 часа в зала №222 в сградата на общинска администрация Роман ще се проведе организирано публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Роман за 2016г.

Публикувано на 06 април 2017г.Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. февруари

Публикувано на 04 април 2017г.Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 31.03.2017г. от 14,30часа

Публикувано на 24 март 2017г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 27.02.2017г. от 14,00часа

Публикувано на 20 февруари 2017г.


Във връзка с регистрирането на правно основание за ползване на земеделските земи, за което краен срок е 15.02.2017г., ОСЗ – Роман Ви предоставя обява…прочети

Публикувано на 10 февруари 2017г.Заповед №102/16.01.2017г. на Кмета на община Роман за вземане на необходимите мерки за предпазване от болестта инфлуенца /грип/ по птиците.

Публикувано на 18 януари 2017г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 27.01.2017г. от 14,00часа

Публикувано на 16 януари 2017г.


Протокол за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2016/2017 за землището на с.Камено поле, ЕКАТТЕ 35910, и землище с.Кунино, ЕКАТТЕ 40645 община Роман, област Враца


Длъжници към местния бюджет

Физически лица – длъжници
Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък, глоби.
Задълженията са публикувани на основание чл.182,ал.3,т.1 и т.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

Изтегли списък на длъжниците.


Длъжници към местния бюджет

 

Юридически лица – длъжници

Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства.

Задължения над 5000 лева, публикувани на основание чл.182, ал.3, т.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

Данъчно задължено лице

Дължима главница

/лева/

БАЛКАНСКИ ДЕЛИКАТЕС –ЕООД 37 862,02
ВАРИЯ –ЕООД 10 250,03
СИТ БЪЛГАРИЯ –АД 5 464,89
ЦАРЕВИЧНИ ПРОДУКТИ 5 197,50

Заповеди и други публикации от 2016 година


Община Роман получи парично дарение в размер на шест хиляди лева.Заповед №1443/22.11.2016г. на Кмета на Община Роман за възстановяване правото на собственост на Петър Томов Попечков
прочети

Публикувано на 22 декември 2016г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 23.12.2016г. от 14,30часа

Публикувано на 15 декември 2016г.


ЗАПОВЕД №1552/15.12.2016г.

на кмета на община Роман за предоставяне имоти на ползвателите на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, посочени в съответното заявление от ползвателя и сключване на договор за наем за срок от една стопанска година 2016/2017г., след заплащане на размера на средното годишно рентно плащане в размер на 14,00лв./дка.

Публикувано на 15 декември 2016г.


ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД уведомява гражданите, че на 23.11.2016г.ще бъде извършена планирана профилактика на електроенергийни съоръжения, поради което електрозахранването Ви ще бъде временно прекъснато от 12.30ч. до 16.00ч.

Публикувано на 21.11.2016г.

20161106


Заповед №1129/07.09.2016г. на Кмета на Община Роман за възстановяване правото на собственост на наследниците на Йордан и Христана Янински
прочети

Публикувано на 04 ноември 2016г.


ЗАПОВЕД №1347/27.10.2016г.

на кмета на община Роман за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване.

Публикувано на 27 октомври 2016г.


ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД уведомява гражданите, че на 25 и 26.10.2016г.ще бъде извършена планирана ремонтна работа на електроенергийни съоръжения, поради което електрозахранването Ви ще бъде временно прекъснато: от 08.00часа до 08.30часа и от 16.00часа до 16.30часа ВЛ 20кВ Кунино.

Публикувано на 20.10.2016г.


СЪОБЩЕНИЕ
Община Роман представя актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Роман за периода 2016-2020г. /предварителен вариант/ за мнения, сигнали, възражения и допълнения.

Изтегли програмата от тук

Лице за контакти: инж. Виолета Иванова Иванова – главен експерт „ООС“-ОбА Роман
тел. 091232064, в.455, стая 225

Публикувано на 13 октомври 2016г.


ПРОТОКОЛ от извършена проверка от комисия назначена със ЗАПОВЕД №1203/26.09.2016г. на Кмета на Община Роман, за спазване изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР на адресни регистрации на адрес…

Публикувано на 07 октомври 2016г.


ПРОТОКОЛ от комисия назначена със ЗАПОВЕД №1203/26.09.2016г. на Кмета на Община Роман…

Публикувано на 07 октомври 2016г.

ПРОТОКОЛ от извършена проверка от комисия назначена със ЗАПОВЕД №1203/26.09.2016г. на Кмета на Община Роман, за спазване изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР на адресни регистрации на адрес…

Публикувано на 07 октомври 2016г.


sbardo

ПРИЕМНА

НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА

 ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

на 07.10.2016г.

от 10.30ч. до 12.00ч.

МЯСТО: в общинска администрация Роман – стая 306


ЗАПОВЕД №1203/26.09.2016г.

На 03.10.2016г. от 14.00часа комисия да извърши проверка за спазване изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР на адресни регистрации на адрес…

Публикувано на 28 септември 2016г.


ЗАПОВЕД №1096/25.08.2016г.

Да се заличат адресните регистрации по настоящ адрес в с.Синьо бърдо, общ.Роман на следните лица…