СЪОБЩЕНИЕ

   Уведомяваме  Ви, че поради намаляване дебита на каптажите, които захранват помпената станция, ВиК – Роман въвежда режим на водоподаването в с. Синьо бърдо и в с. Курново, общ. Роман, считано от 03 юли 2020год.

   Всеки нечетен ден от месеца ще се подава за горния клон на водопровода, а всеки четен ден – за долния.

Валери Ролански

Кмет на Община Роман

About the author