Парламентарни избори за избиране на народни представители в

45 Обикновено народно събрание на Република България на

4 април 2021 година.


З А П О В Е Д № ЗК – 353 за образуване на СИК в СБПЛББ – Роман ЕООД / 31.03.2021г.

Публикувана на 01 април 2021г.


Образци на удостоверения по чл.263, ал.1 от ИК.

Публикувана на 29 март 2021г.


ГРАФИК
За получаване на изборни книжа и материали от СИК на 03.04.2021 г.
в Община Роман

Избирателна

секция №

Населено място

Час 

Превоз

001 гр. Роман 18,00 часа  
002 гр. Роман 18,20 часа  
003 гр. Роман 18,40 часа  
004 гр. Роман 19,00 часа  
005 с. Долна Бешовица 16,30 часа Автобус „ Мерцедес”, Вр 1326 СС, с шофьор Бойко Лазаров
006 с. Камено поле 16,30 часа Автобус „ Мерцедес”, Вр 1326 СС, с шофьор Бойко Лазаров
007 с. Кунино 16,30 часа Автобус „ Мерцедес”, Вр 1326 СС, с шофьор Бойко Лазаров
008 с. Курново 16,00 часа Автобус „ Исузу” Вр 9327 СВ с шофьор Иван Иванов Петков
009 с. Радовене 16,30 часа Автобус „ Мерцедес”, Вр 1326 СС, с шофьор Бойко Лазаров
010 с. Синьо бърдо 16,00 часа Автобус „ Исузу” Вр 9327 СВ с шофьор Иван Иванов Петков
011 с. Караш 17,00 часа Автобус „ Ситроен” Вр9333 СВ, с шофьор Гроздан Борисов
011 с. Марково равнище 17,00 часа Автобус „ Ситроен” Вр 93 33 СВ с шофьор Гроздан Борисов
011 с. Средни рът 17,00 часа Автобус „ Ситроен” Вр9333СВ с шофьор Гроздан Борисов
012 с. Стояновци 17,00 часа Автобус „ Ситроен” Вр9333СВ, с шофьор Гроздан Борисов
013 с. Струпец 16,00 часа Автобус „ Исузу” Вр 9327 СВ, с шофьор Иван Иванов Петков
014 с. Струпец 16,00 часа Автобус „ Исузу” Вр 9327 СВ с шофьор Иван Иванов Петков
015 с. Хубавене 17,00 часа Автобус „ Ситроен” Вр9333 СВ, с шофьор Гроздан Борисов
016 ПСИК /гр. Роман/ – с. Синьо бърдо – с. Хубавене –  гр. Роман 17,30 часа  
017 ПСИК /гр. Роман/ –  с. Курново – с. Радовене – с. Кунино – с. Камено поле – с. Долна Бешовица 17,30 часа  

018 *,

019 …..

(при

сформирана

такива

)

СИК в СБДПЛББ / ковид секция 17,30 часа лек автомобил Опел «Вектра» Вр 6464,  с шофьор Иво Ангелов /за секция в СБДПЛББ/

 

Кметът на общината образува секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. се извършва не покъсно от 01.04.2021 г. при подадени не по-малко от 10 броя заявления, подадени до 31.03.2021г.

Избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и на плавателни съдове под българско знаме и изготвяне на избирателни списъци се образуват  в срок от 48 часа преди изборния ден – до 17.00 часа на 1 април  2021 г., незабавно уведомяват писмено за образуването на секция кмета на общината, на чиято територия се намира заведението или домът.


З А П О В Е Д № ЗК- 301/ 20.03.2021 г.

Публикувана на 21 март 2021г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021г. Централната избирателна комисия  е изработила 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

В тази връзка ЦИК се обърна към НСОРБ с молба за съдействие за разпространение на видеоклиповете.

 

Видеоклиповете могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания“: https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video

При необходимост могат да бъдат предоставени и в друг формат.

 

С уважение,

Екип НСОРБ

 

Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

София, ул. Голаш, 23

тел.: (02) 943 44 67, 943 44 68

e-mail:  namrb@namrb.org

site: www.namrb.org

facebook: www.facebook.com/NAMRB.1996


 Електронни услуги


П О К А Н А за провеждане на консултации за определяне на съставите на СИК за изборите за народни представители, насрочени за 04 април 2021 г. (публикувана на 17.02.2021г.)

 

Предложение за състав на СИК в електронен вариант.

 

Решение №14-НС/17.02.2021 г. на РИК-Враца за определяне общия брой на членовете на секционни избирателни комисии и разпределяне на местата в ръководствата на комисиите и местата за членовете в секционните избирателни комисии в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.


Линк към сайта на ГД „ГРАО“ за избирателните списъци за Избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (публикуван на 23.03.2021г.)pdf

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) (публикуван на 19.02.2021г.)pdf


ЗАПОВЕДИ:

Заповед №ЗК-321/23.03.2021г. – промяна адресите на ПСИК 016 и 017(публикувано на 23.03.2021г.)

Заповед №ЗК-301/20.03.2021г. – секция за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК) – 2 броя – ПСИК 16 и ПСИК 17(публикувано на 20.03.2021г.)

Заповед №ЗК-248/05.03.2021г. – избирателните секции на територията на община Роман за гласуване на избиратели с увредено зрение, с увреден слух, затруднения в придвижването или с друго увреждане, което не им позволява да упражнят правото си на глас (публикувано на 05.03.2021г.)

Заповед №ЗК-240/02.03.2021г. – определям местата за поставяне на агитационни материали от кандидатите, партиите и коалициите по време на предизборна кампания в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (публикувано на 04.03.2021г.)

Заповед №ЗК-158 / 15.02. 2021г. – Заповед за обявяване на местата на предварителните избирателни списъци (публикувано на 15.02.2021г.)

Заповед №ЗК-118/04.02.2021г. – Oбразуване на избирателни секции на територията на община Роман, утвърждаване на номерацията им и обхват на адреси (публикувано на 04.02.2021г.)