СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ ДО 30.04.2018г. СЕ ПРИЕМАТ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С ОТСТЪПКА 5 НА СТО ЗА ПЛАТИЛИТЕ ЦЕЛИЯ РАЗМЕР НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО. НА 30.04.2018г. ИЗТИЧА  СРОКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ. Начини на плащане: – Касово в  Община Роман , гр.Роман…

Заседание на ОбС Роман 2018.03.29

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА                                                                                            ДО……………………………………                                                                                         Г-Н/Г-ЖА……………………………..   Уведомявам Ви, че на 29.03.2018г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:   1.Докладна   записка     от     Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев – относно: Субсидиране дейностите на спортните организации…