ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА 2019 ГОДИНА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, Извънбюджетните сметки и фондове  НА ОБЩИНА РОМАН ЗА 2019 ГОДИНА сряда, 7 юли 2020   П О К А Н А Уважаеми съграждани,  През месец Юли 2020 г. предстои приемането на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове …