Бюджети, справки и отчети

за 2021г.

Ежемесечни отчети на община Роман за 2021г.
съгласно чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФБюджет на община Роман за 2021 година

Бюджет на община Роман за 2021 година(публикуван на 10.03.2021г.)

Приложения №1,1a,2,3,4,5,6,14,7,7a,8,9 към ПРОТОКОЛ № 21 от 26.02.2021г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи по обекти. Първоначален план. (публикуван на 10.03.2021г.)

Протокол/ справка от проведено неприсъствено публично обсъжда на Проекта на Бюджет 2021.(Публикуван на 16 февруари 2021г.)


за 2020г.

Ежемесечни отчети на община Роман за 2020г.
съгласно чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФ


Бюджет на община Роман за 2020 година

Бюджет на община Роман за 2020 година(публикуван на 28.02.2020г.

Покана за обществено обсъждане на бюджета за 2020г.(публикуван на 10.01.2020г.)


Отчет на търговско дружество „Автотранспорт“ ЕООД, гр.Роман за 2020 година.

Отчет на търговско дружество „Автотранспорт“ ЕООД, гр.Роман за 2021 година.(публикуван на 23.03.2020г.


за 2019

Ежемесечни отчети на община Роман за 2019г.
съгласно чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФБюджет на община Роман за 2019 година

Бюджет на община Роман за 2019 година

Бюджет на община Роман за 2019 година – агрегирани показатели

Разчет на капиталовите разходи на община Роман за 2019 година

Натурални показатели на община Роман за 2019 година


Формули за функция образовани за 2019 година


Отчет на търговско дружество „Автотранспорт“ ЕООД, гр.Роман за 2020 година.

Отчет на търговско дружество „Автотранспорт“ ЕООД, гр.Роман за 2019 година.(публикуван на 20.03.2019г.


за 2018

Ежемесечни отчети на община Роман за 2018г.
съгласно чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФ


Бюджет на община Роман за 2018 година

Бюджет на община Роман за 2018 година

Бюджет на община Роман за 2018 година – агрегирани показатели

ПРОТОКОЛ № 34 от 31.01.2018г. (качен на 06.02.2018г.)

Приложения №1,1a,2,3,4,5,6,7,7a,8,9 към ПРОТОКОЛ № 34 от 31.01.2018г.

за 2017г.

Ежемесечни отчети на община Роман за 2017г.
съгласно чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФ


Бюджет на община Роман за 2017 година

Бюджет на община Роман за 2017 година

Бюджет на община Роман за 2017 година – агрегирани показатели

ПРОТОКОЛ № 19 от 27.01.2017г. (качен на 01.02.2017г.)

Приложения №1,2,3,4,5,7,8,9 към ПРОТОКОЛ № 19 от 27.01.2017г.

Приложениe №6 към ПРОТОКОЛ № 19 от 27.01.2017г.

за 2016г.

Ежемесечни отчети на община Роман за 2016г.
съгласно чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФ


Справки

Справка за предоставените на всеки един
от превозвачите средства за компенсиране и субсидиране на извършените безплатни и по намалени цени превози…


Бюджет на община Роман за 2016 година

Решение №287 на Общински съвет Роман за приемане на годишния отчет по бюджета и отчетът за сметките за средства от ЕС на община Роман за 2016г.


ПРОТОКОЛ № 6 от 27.01.2016г. (качен на 03.02.2016г.)

Приложения №1,2,3,4,5,7,8,9 към ПРОТОКОЛ № 6 от 27.01.2016г.
Приложениe №6 към ПРОТОКОЛ № 6 от 27.01.2016г.

през годините

Бюджет на община Роман за 2015 година

ПРОТОКОЛ № 47 от 17.02.2015г.
(качен на 25.02.2015г.)

Приложения към ПРОТОКОЛ № 47 от 17.02.2015г. (качени на 25.02.2015г.)


Бюджет на община Роман за 2014 година

ПРОТОКОЛ № 34 от 11.02.2014г.

Приложения към ПРОТОКОЛ № 34 от 11.02.2014г.


Бюджет на община Роман за 2013 година

Обяснителна записка по приходите и разходите на община Роман към 31.12.2013 г.
(качено на 14.07.2014г.)

ПРОТОКОЛ № 19 от 27.02.2013г.

Приложения към ПРОТОКОЛ № 19 от 27.02.2013г.


Бюджет на община Роман за 2012 година


ПРОТОКОЛ № 6 от 16.02.2012 г.

Приложения към ПРОТОКОЛ № 6 от 16.02.2012 г.


Бюджет на община Роман за 2011 година

ПРОТОКОЛ № 48 от 18.02.2011 г.


Бюджет на община Роман за 2010 година

ПРОТОКОЛ № 35 от 29.01.2010 г.


Бюджет на община Роман за 2009 година

Бюджет 2009
Приложения с номера 1,1А,2,3,4,5,7,7А,8 и 9 от Протокол № 25

Капиталови разходи по обекти
в община Роман през 2009 година

Приложение № 6 от Протокол № 25

Обяснителна записка към
бюджета на община Роман за 2009 година