Читалище "Христо Ботев" – гр. Роман

На 1 януари 1897 г. в Роман е осъществено първото театрално представление. Представени са драмата Богдан войвода и комедията Чорбаджи Михалаки.

През 1907 г. се полагат основите на читалището. В летописната му книга, започната на 26 декември 1927 г. и съхранена от предшествениците ни до днес е записано: “Стремежът на човека към съвършенство е родил културно-просветните сдружения. Колкото по-будни, по-живи творци има в това сдружение, толкова по-силен е неговият пулс. И в 1907 г. при съвсем неблагоприятни условия Димитър Андреев – учител в село Роман успява да събере около 20 души селяни и ги увещава да положат основите на читалището ни с име Христо Ботев – името на свръхчовека на нашето племе.”

В навечерието на Балканската война читалището прекратява дейността си. Архивът, сцената и декорите са унищожени. Читалищната дейност е възстановена през 1914 г. от учители в откритата през същата година прогимназия. Дейността му е по-активна, по-голям брой са и неговите членове, но участието ни в Първата световна война води до прекратяване на читалищната дейност, която е възстановена едва на 26 декември 1927 г. Материалната му база непрекъснато се разширява благодарение на дарения от местната банка, общинското управление, въздържателното дружество, частни лица, а и от приходите от представленията на театралната трупа. Разнообразява се дейността – представления на театралната трупа, коледуване, изложби на книги, изнасяне на сказки на разнообразна тематика, посещения на театри от цялата страна.

На 21 октомври 1928 г. членовете на театралната трупа полагат основите на фонд за набиране на средства за построяване на театрален салон в Роман с парите събрани от техни представления.

През 1935 г. читалището се премества в училището, където се пригажда помещение за театрален салон.

През 1951 г. се създава четиригласен хор към читалището с ръководител Иван Бенчев, а от 1960 г. Митка Станева. Той открива събрания и чествания, явява се на прегледи на художествената самодейност на местно и окръжно ниво и неизменно печели първите места. По същото време се поставят и основите на танцовия състав с много активна дейност и много получени награди. Негови ръководители през годините са били Христо Кръстев, Лашко Тоновски, Йоло Иванов, а понастоящем Ивайло Георгиев.

На 27 октомври 1963 г. в центъра е открита новата красива и удобна двуетажна сграда на читалището с обща застроена площ от 900 кв.м, изградена изключително с доброволния труд на романските граждани, с доброволно давани от тях парични средства във фонда за построяване на читалищна сграда. Парични средства и материали даряват и различни предприятия и институции. С дарения от специално създаден за целта фонд се закупува радио и кино апарат.

През различни периоди към читалището са съществували: естрадно-сатиричен състав с ръководители Петко Павлов и Тодор Вутов, мъжка вокална група с ръководител Камен Ценов, битов женски хор, битова група на детските учителки с ръководител Иван Маринов, детска група Знаме на мира с ръководител Венета Петрова, детска музикална школа по пиано и акордеон с ръководители Жекова и Светла Аврамова, група за политически песни с ръководител Цветолюб Иванов, група за руски песни, школа по спортни танци с ръководител Анелия Димитрова, краеведческа група с ръководители Иван Тошев, Павлина Станева.

Ръководители на театрални състави през годините са: Петко Цветков, Елена Мицева, Цеца Бончева, Димитър Кръстев, Иван Тошев, Евгения Миковска. Представленията се радват на много публика и топъл прием.

От 2000 г. към читалището работи и Литературен клуб с председател Цветан Лалов.

През последните години, създадени в съответствие с новите потребности на гражданите се създадоха и работят много успешно школа по спортни танци, школа за изучаване на английски език, музикална школа, група за краеведчески проучвания. Читалището издава свой бюлетин Читалищен живот с редактор Маргарита Станева три пъти годишно. Този бюлетин е поле за изява и на членовете на клуб Млад журналист.

Председатели на читалището през годините са били Тодор Малчев, Иван Йотов, Йорданка Тасева, Пешко Павлов, Емил Сеферинов, Димитър Кръстев, Цеца Йончева, Иван Тошев и Евгения Миковска. Понастоящем Председател е Веска Иванова.

Днес читалището разполага с добре уредена библиотека с 20 хил. тома литература, постоянен интернет достъп за читателите и редица други информационни услуги.

Читалището е обявено за образцово и е два пъти носител на орден Кирил и Методий – през 1963 и 1977 г.

Театрална група от карашки гимназисти, които през ваканциите подготвят и изнасят представления

Читалище „Пчелин“ – с. Караш

Началото му е поставено от младият учител Тодор Лашков, избран за делегат от Тетевенска околия на първия конгрес на учителския съюз 1893г. Там се вземат решения да се призове учителството и към обществена дейност, за да се повдигне социално-просветно нашия народ, останал твърде назад през турското робство. Една от най-полезните форми за тази работа се оказват читалищата, създадени още в епохата на Възраждането.

Тодор Лашков и неговите колеги Михал Цоков и Неко Цоков, подкрепени от други будни карашени, създават през 1895г. читалище, единодушно кръстено Пчелин.

Карашени даряват материали, труд, книги и имоти за своето читалище. И така се построява нова сграда с голям салон. За времето си това е една от най-внушителните зали и затова на организираните тържества присъстват много хора от съседните села.

В читалището са организирани театрални представления, борба за трезвеност, културно-просветна дейност, сказки за нововъведения в земеделието, утра и вечеринки, народни обичаи – коледуване, лазаруване. Издават се книжки като възможност за собствени приходи. Художествените състави на читалището многократно са награждавани на окръжни и национални прегледи.

Танцов състав към читалище „Пчелин“ – 1934г.

Читалище „Просвета“ – с. Камено поле

Основано на 31 март 1925 г. Разполага с 10 012 тома.

Читалище „Цветан Гановски“ – с. Кунино

Основано е през 1891 г. от група учители и представители на тогавашната интелигенция – Цветан Т. Гановски, Лало Петков, Трифон Стоянов, Прокоп Йолов, Коста Томов и др. Към него работят танцов състав, група за художествено слово, индивидуални изпълнители.

В 1986 г. родната къща на акад. Сава Гановски е дарена за направата на музей за историята на селото от праисторически времена до днес – археологични експонати, фотоси, рисунки, предмети и текстове за живота на селището от най-дълбока древност до Освобождението от турско робство.

Читалище „Искра 1921“ – с. Синьо бърдо

Дейности – певческа група за автентичен фолклор, състав за изворен фолклор, театрален състав и детски театрален състав

Читалище „Васил Левски“ – с. Струпец

Основано е през 1925 г. Има библиотека, организират се тържества, кулинарни изложби, концерти на мъжката и женска вокални групи.

Читалище „Светлина“ – с. Хубавене

Читалище „Светлина“ развива богата концертна дейност, въпреки ограничените средства. През 2015 година ФТС „Хубавенка“ към читалището взема участие на Национален преглед на художествената самодейност в Слънчев бряг – 2015 г. и печели първо място. Наградени са със златен медал и статуетка „Златен Орфей”. На Световен и Европейски шампионат, които се провеждат пак там завоюват второ и трето място.

Читалище „Пробуда-1930“ – с.Курново

На 19.01.1930 г. група будни младежи основават Читалище “Пробуда”, в което се съсредоточава духовният живот на селото. Създава се самодеен драматичен състав и духов оркестър, библиотека с около 3500 тома.

На територията на община Роман функционират още читалищата:
„Васил Левски“ – с.Долна Бешовица, „Св. Св. Кирил и Методий“ – с.Радовене и „Наука“ – с.Стояновци.

Читалище „Искра 1921“ – с. Синьо бърдо

Фолклорен танцов състав „Хубавенка“ към читалище „Светлина“ – с. Хибавене