Избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

П О К А Н А

за провеждане на консултации за определяне състава на ПСИК в община Роман за произвеждане на избори общински съветници и кметове, насрочени  на 27.10.2019 г. (публикувана на 12.10.2019год.)


 

Съобщение за обучение на СИК

Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г ., Общинска избирателна комисия и община Роман уведомяват, че на 22.10.2019 г. (вторник) от 14,30 часа в НЧ „Хр. Ботев“- гр. Роман, ще се проведе обучение за ръководствата и членовете на секционните избирателни комисии.


ВАЖНО
за избирателите, които не притежават валидни документи
(публикувана на 21.10.2019 год.)


 

ЦИК / Местни избори 2019г. / Принципни решения

На 27 октомври 2019 година на територията на община Роман ще се проведат избори за кметове на кметства в следните населени места: (публукувано на 29.08.2019г.)

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състава на ОИК в община Роман за произвеждане на избори общински съветници и кметове, насрочени на 27.10.2019г. (публикувана на 12.08.2019г.)

Хронограма

Указ № 163 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (Обн., ДВ, бр. 56 от 16.7.2019 г.)


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. (чл.39, ал.1 от ИК) (публикуван на 16.10.2019г.)pdf

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) (публикуван на 11.09.2019г.)pdf


ЦИК/Местни избори 2019/Разяснителна кампания:

Активно избирателно право


ЗАПОВЕДИ:

Заповед №1687/18.10.2019г. – опазване на обществения ред (публикувана на 18.10.2019 год.)pdf

Заповед №1684/18.10.2019г. – определя избирателните секции за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението (публикувана на 18.10.2019 год.)

Заповед №1648/13.10.2019г. – образуване на 3бр. ПСИК (публикувана на 13.10.2019 год.)

Заповед №1182/25.09.2019г. – определяне на места за поставяне на агитационни материали (публикувана на 26.09.2019 год.)

Заповед №1075/30.08.2019г. – определя места за обявяване на избирателните списъци (публикувана на 30.08.2019 год.)

Заповед №1074/30.08.2019г. – образуване на избирателни секции на територията на община Роман, утвърждаване на номерацията им, обхват на адреси и място за гласуване (публикувана на 30.08.2019 год.)pdf