На сайта на МИГ:
http://mig-lr.eu/saobshhenie-za-obshhestveni-obszhdaniya-po-myarka-podobryavane-na-proizvodstveniya-kapatsitet-v-malki-i-sredni-predpriyatiya-v-obshhinite-lukovit-i-roman

са публикувани за обществено обсъждане проект на Насоки по ОПИК.
Коментари и предложения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени в срок до 09.08.2019г. на електронен адрес: office@mig-lr.eu

About the author