На 21.11.2019г. от 11.00ч. държавната приемателна комисия се събра, за да започне работа по ПРЕУСТРОЙСТВО НА ВЪЗДУШНИТЕ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ (ВЛ) 20 KV около подстанция „РОМАН“ 110/20 KV ( с обща дължина 2 983м.).
Работата на комисията ще приключи в срок до десет дни.

About the author