Конкурс за коледна картичка 2016г.

Конкурсът е насочен към всички деца и младежи на територията на общината с цел да провокира желание у подрастващите да изработят коледна картичка, която да бъде изпратена на самотен човек в навечерието на коледните празници. Участниците в конкурса ще бъдат ангажирани в дейност, която ги насочва към положителен модел на поведение и разбиране на другия. Дейността цели и превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните.

Организатори на конкурса са Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните при Община Роман.

РЕГЛАМЕНТ

I. Цел: Конкурсът е насочен към всички деца и младежи на територията на общината. Има за цел да провокира желание у подрастващите да изработят коледна картичка, която да бъде изпратена на самотен човек от Община Роман. Участниците в конкурса ще бъдат ангажирани в дейност, която ги насочва към положителен модел на поведение и разбиране на другия. Дейността цели и превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните.
II. Организатор: Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
III. Регламент:

 1. Конкурсът е индивидуален, груповите творби няма да бъдат класирани за награди.
 2. Възрастови групи:
 • Предучилищна възраст – деца до 6 години;
 • Първа възрастова група – от 7 до 10 години;
 • Втора възрастова група – от 11 до 15 години;
 • Трета възрастова група – от 16 до 19 години;
 1. Изисквания към оформлението на картичките:
 • Всяка картичка да е придружена с коледно пожелание;
 • На всяка картичка да бъдат посочени имената, възрастта на участника, детското/учебно заведение или социална услуга за деца/младежи и точен адрес.

При предаване на коледната творба задължително условие е и да се посочи телефон за контакт с участника (негов родител/настойник/учител/попечител). При предаване на картичките от едно заведение, контактите могат да бъдат обособени в списък с имената и възрастта на участниците, като това не изключва посочването на данните на самата картичка. Картичката, за която не са посочени всички данни не може да бъде класирана.

 1. СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА КАРТИЧКИТЕ

07.12.2016г. до 16:30ч. в стая 203 в сградата на ОбА- Роман.

 1. НАГРАЖДАВАНЕ:

Тричленно жури ще разглежда постъпилите картички

Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група, награда за най-оригинално пожелание и поощрителни награди.

Всички картички ще зарадват възрастни самотни хора за Коледа.

Нека заедно им подарим топлина в навечерието на коледните празници.

Награждаването ще се проведе на 20.12.2016г. от 15:30ч. във фоайето на Община Роман, където всички картички ще бъдат изложени.

About the author