Избори за Народно събрание 2017г.


Указ № 59 за насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017)


Изборен кодекс


Хронограма


Изборни книжа


За избирателите

Разяснителна кампания

Справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за Народно събрание на 26.03.2017г.

pdfИзбирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) (публикувано на 08.02.2017г.)

pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017г. (публикувано на 15.03.2017г.)

pdfЗаявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) (41,5 KB)

pdfЗаявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) (42,0 KB)

pdfЗаявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) (49,0 KB)

pdfЗА ЛИЦА, които не притежават валидни документи за самоличност към датата на изборите за народни представители – 26 март 2017г. (публикувано на 23.03.2017г.)


ЗАПОВЕДИ:

Заповед №347/22.03.2017г. – относно опазване на обществения ред (публикувано на 22.03.2017г.)

Заповед №318/16.03.2017г. – относно определяне на места за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването (публикувано на 17.03.2017г.)

Заповед №304/11.03.2017г. – относно образуване на две секции за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК) (публикувано на 14.03.2017г.)

Заповед №162/07.02.2017г. – относно определяне на местата за обявяване на избирателни списъци (публикувано на 07.02.2017г.)

pdfЗаповед №137/30.01.2017г. – образуване на избирателни секции на територията на община Роман, утвърждаване на номерацията им и обхват на адреси (публикувано на 01.02.2017г.)


 

СЪОБЩЕНИЯ:

ГРАФИК

за предаване на изборните материали на СИК в община Роман на 25.03.2017г.

003Роман

час № на изб.секция Нас. място
15,30 015 Струпец
016 Струпец – гарата
011 Синьо бърдо
018 Синьо бърдо – ПСИК
009 Курново
16,10 010 Радовене
008 Кунино
007 Камено поле
006 Долна Бешовица
16,30 017 Хубавене
014 Стояновци
012 Караш
16,40 001 Роман
002 Роман
003 Роман
004 Роман
005 Роман
013 Роман – ПСИК

 

АНТОАНЕТА КОСТАДИНОВА
Секретар на община Роман

Публикувано на 21.03.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СИК

Във връзка с провеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017г., РИК – Враца и община Роман уведомяват, че на 18.03.2017г. (събота) от 14,00часа в НЧ „Христо Ботев“ – гр. Роман, ще се проведе обучение за ръководствата и членовете на секционните избирателни комисии.

Публикувано на 17.03.2017г.


ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА ПСИК

Публикувано на 10.03.2017г.


 

П О К А Н А

за провеждане на консултации за определяне състава на СИК в община Роман за произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени на 26.03.2017 г.

Публикувано на 09.02.2017г.