Избори за президент и вицепрезидент на Република България
и Национален референдум на 6 ноември 2016г.
 

Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България

Указ на Президента на Република България за национален референдум на 06.11.2016 г.


ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ – 2016г.
(публикувано на 03.10.2016г.)pdf

Изборни книжа


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) (публикувано на 22.09.2016г.)pdf

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)(публикувано на 22.09.2016г.)pdf

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК)(публикувано на 08.11.2016г.)pdf

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (публикувано на 25.10.2016г.)pdf

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)(публикувано на 25.10.2016г.)pdf


СЪОБЩЕНИЯ:

ГРАФИК

за предаване на изборните материали на СИК в община Роман на 12.11.2016 г.

час № на изб.секция Нас. място
16,00 015 Струпец
016 Струпец – гарата
011 Синьо бърдо
018 Синьо бърдо – ПСИК
009 Курново
16,30 010 Радовене
008 Кунино
007 Камено поле
006 Долна Бешовица
17,00 017 Хубавене
014 Стояновци
012 Караш
001 Роман
002 Роман
17,30 003 Роман
004 Роман
005 Роман
013 Роман – ПСИК

 

 

АНТОАНЕТА КОСТАДИНОВА

Секретар на община Роман

ГРАФИК

за предаване на изборните материали на СИК в община Роман  на 05.11.2016 г.

час № на изб.секция Нас. място
16,00 015 Струпец
016 Струпец – гарата
011 Синьо бърдо
018 Синьо бърдо – ПСИК
009 Курново
16,40 010 Радовене
008 Кунино
007 Камено поле
006 Долна Бешовица
17,10

 

017 Хубавене
014 Стояновци
012 Караш
17,30

 

001 Роман
002 Роман
003 Роман
004 Роман
005 Роман
013 Роман – ПСИК

 

АНТОАНЕТА КОСТАДИНОВА

Секретар на община Роман

 

 

Съобщение

Във връзка с провеждане на изборите на 06 ноември 2016г. за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум, Ви уведомяваме, че обучението на СИК на територията на община Роман ще се проведе на 31.10.2016г от 13.00часа в НЧ „Христо Ботев“ – гр. Роман (публикувано на 27.10.2016г.).


ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне състава на ПСИК в община Роман за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на РБългария и национален референдум, насрочени на 06.11.2016г.

Във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Р България и национален референдум, насрочени на 06.11.2016г. /Решение на НС от 29.07.2016г. и Указ №279/2016г. на Президента на Р България/ и на основание на чл.91 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК №3795-ПВР/НР от 18.10.2016г. и Решение на РИК Враца №№39-ПРВ/НР; 40-ПВР/НР от 22.10.2016г., насрочвам на 23.10.2016г. (неделя) от 15,30часа, в зала 222, в сградата на Общинска администрация Роман, консултации за определяне състава на ПСИК в община Роман(публикувано на 22.10.2016г., 23,10часа).

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на СИК в община Роман за произвеждане на за произвеждане на изори за президент и вицепрезидент на Р България и национален референдум, насрочен на 6 ноември 2016 год. (публикувано на 19.09.2016г.)pdf

Справки в избирателни списъци и подаване на искания за гласуване чрез сайта на ГД ГРАО

Сайта на Главна Дирекция „Гражданска Регистрация и Административно Обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

  • Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г.;
  • Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации;
  • Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации;
  • Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

ЗАПОВЕДИ:

Заповед №1370/02.11.2016г. – опазване на обществения ред (публикувано на 02.11.2016 год.)

Заповед №1349/27.10.2016г. – за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението (публикувано на 27.10.2016 год.)

Заповед №1330/22.10.2016г. – образуване на две секции за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК) (публикувано на 22.10.2016 год.)

Заповед №1245/05.10.2016г. – определяне места за поставяне на агитационни материали (публикувано на 05.10.2016 год.)

Заповед №1163/14.09.2016г. – образуване на избирателни секции на територията на община Роман, утвърждаване на номерацията им и обхват на адреси (публикувано на 14.09.2016 год.) pdf

Заповед №1198/21.09.2016г. – определяне място за обявяване на избирателните списъци (публикувано на 21.09.2016г.)


ИНФОРМАЦИЯ:

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ
В Районна прокуратура – Мездра ще има дежурни прокурори на:
05.11.2016 г. и на 06.11.2016 г.
12.11.2016 г. и на 13.11.2016 г.
С цел осигуряване на възможност за подаване на сигнали и жалби, свързани с изборния процес – за престъпления против политическите права и др., Районна прокуратура – гр.Мездра уведомява жителите на Община Роман, че освен на място в прокуратурата
(Съдебна палата – Мездра), жалби и сигнали ще се приемат и на ел. адрес на РП – Мездра: rp_mezdra@prb.bg
Телефон за връзка: 0910 9 21 67
Факс: 091092967