ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА 2019 ГОДИНА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, Извънбюджетните сметки и фондове  НА ОБЩИНА РОМАН ЗА 2019 ГОДИНА сряда, 7 юли 2020   П О К А Н А Уважаеми съграждани,  През месец Юли 2020 г. предстои приемането на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове …

ВиК – Роман въвежда режим на водоподаването в с. Синьо бърдо и в с. Курново

                                             СЪОБЩЕНИЕ    Уведомяваме  Ви, че поради намаляване дебита на каптажите, които захранват помпената станция, ВиК – Роман въвежда режим на водоподаването в с. Синьо бърдо и в с. Курново, общ. Роман, считано от 03 юли 2020год.    Всеки нечетен ден от месеца ще се подава за горния клон на водопровода, а всеки четен ден…