Възхитен от красотата на природата в Романския край, през 1897 г. Иван Вазов пише:

Тази местност, където двата Искъра – Големия и Малкия, се вливат, е истинско природно богатство – две реки, ситен пясък, слънчеви бани, лазурен простор! Къде по-хубаво от това! Рядко се случва две реки да опасват и украсяват едно селище като вашето, през което сега за пръв път минавам.rock

Тази картина се допълва от красивите хълмове в западната част на Предбалкана, умереноконтиненталния климат, чистия въздух, водата, уникалните пещери и красивите скални образувания (край с. Камено поле, с. Кунино и с. Радовене). В околностите на север от село Кунино се намират над 200 пещери, някои от които са дълбоки над 100 метра. По-известни са Гълaборника, Партизанската, Самуилица, Татаркинята, Пясъчница (намира се на около 1 км от с. Радовене) и др. В района на село Кунино се намира местността „Голям дол“, както и скалните образувания – Чуклите и Червеница (с площ 3 ха)

Едва ли има селище, на което така добре да подхожда името му както на село Камено поле. Около селото има множество местности, които са свързани със скални образувания – Боеви пропасти, Каменния въртоп, Милова дупка, Разсечения камък и много други. На изток от селото се намира местноста Чудна. Най-красивите скални ансамбли тук са Чуклите. По двата бряга на малката река Ръчене, но по-често по левия бряг като стражи на пост стоят изправени различни групи чукли. Така хората наричат варовиковите скални образувания с форми на конуси, кукли или драперии на каменна завеса. Те също имат имена – Касапски чукли, Кръскьовски чукли, Целкински чукли, Опчови чукли. Групирани или единични, в редици или събрани вкупом, та са еднакво изящни и будят истинско възхищение у посетителите. Височината на отделните скални обелиски достига до 10м., а дебелината им в основата е до 5-6м. Някои от тях имат форми на тесни пирамиди, други – на конуси със заоблени върхове или на купи сено. Те са наистина много впечатляващо творение на природата.

На територията на община Роман няма природни паркове и природни резервати с национално значение, но има природни забележителности – вековни дървета, пещери, скални образувания и др. Общата площ на горските територии е 92 909 дка. Горските територии са изградени от съобщества на различни видове растения (над 500). В горските екосистеми преобладава горун, благун, дъб, бук и цер. Разпространени са и клен, полски ясен, бряст, габър, липа и акация. От иглолистните дървета преобладава – бял бор. Има вековни дървета на средна възраст от 150 до 500 години. От храстовите видове са разпространени дрян, глог, шипка.

Района се характеризира с голямо биоразнообразие. Установени са над 500 вида растения, над 100 вида птици, над 80 вида бозайници, а в реките се срещат – скобар, бяла и черна мряна, клен и др. видове риби. Богата е и пещерната фауна.