Образователната дейност в община Роман датира от откриването на първото в района на бившата Луковитска и Врачанска околии училище в с. Караш. То е открито през 1835 година като килийно училище. Богата е историята на карашкото училише – богата с учителите преминали през него, богата с обучаващите се ученици не само от Караш, но и от близките 19 села. С гордост карашени споменават името на учителите Петър Танков завършил във Франция, Стефан Грънчаров, Христо Хаджиев – създал издателство Хемус. В селската детска градина стажува Леда Милева. В училището са учили Лазар Данов, Георги Авгарски – поет, Никола Златев – художник, акад. Сава Гановски и др. За първи път в това училище по личната поръка на министъра на просвещението Шишманов, са изработени чинове по швейцарски образец.

Първото училище в Роман е било открито през 1865 г. от учителя Въто Неков. Той добил образованието си на килиен учител в Долнобешовишкия манастир „Архангел Михаил“. След освобождението от Османско иго училището се настанява в къщата на избягалия турски спахия. Учители са били последователно братята Иван и Никола Тутманикови от село Караш.

Сега в общината има 3 общински училища:  СУ „Васил Левски“ гр.Роман, НУ “П. Р. Славейков” гр.Роман и ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в село Камено поле. Също така развиват дейност за социални услуги: Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/, Комплекс за социални услуги за деца с увреждания /КСУДУ/ и Центърът за социална и образователна подкрепа /ЦСОП/ „Райна Княгиня“.

Най-голямото училище на територията на община Роман е СУ „Васил Левски“, а учениците от първи до четвърти клас учат в Начално училище “П. Р. Славейков”.

Начално училище ``Петко Рачов Славейков`` гр. Роман

Начално училище „Петко Рачов Славейков“ гр. Роман

СУ ``Васил Левски`` гр. Роман

СУ „Васил Левски“ гр. Роман

В община Роман се намира единственото у нас и на Балканите училище по художествено каменоделие „Каменоделно училище – Кунино“, което е сред четирите специализирани учебни заведения по каменоделство в цяла Европа.

Училището е създадено с правителствен указ през 1921г. и със съдействието на чешкото каменоделно училище в Хоржице – най-старото каменоделно училище в Европа. Поради наличието на превъзходна суровина – варовик, развит каменоделски поминък у местното население и стратегическа железопътна артерия, за място е избрано с.Кунино – разположено сред красива природа, с рядко съчетание на скалисти масиви, каньони, плата, гори, река и плодородна равнина; селище с древна история, култура и прогресивни хора.

Основно училищe “Св. Св. Кирил и Методий” в село Камено поле е построено на най-хубавото и най-просторното място в селото. През 1874 год. започва строеж на училищна сграда, която е завършена през 1877 година. В каменополското училище идвали да се учат и деца от съседните села. Камено поле дава много учители и свещеници на селата в равнината.

С Решение №413, Протокол №49 от 25.03.2011г на ОбС – Роман ДДЛРГ „Н.Й.Вапцаров“ става част от Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС), който предоставя социални услуги за резидентентна грижа и Дневен център за деца с увреждания. Директор е Ивет Симеонова.

Комплексът за социални услуги за деца с увреждания /КСУДУ/ е открит през 01.06.2012г. като делегирана от държавата дейност. Намира се в гр.Роман, ул.Пирин № 2, тел: 09123 2008 / 0877974898 Директор – Роза Георгиева Димитрова

КСУДУ гр.Роман е единна административно–правна структура, предоставяща социални услуги – резидентен тип /Центрове за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания – ЦНСТДМУ 3, ЦНСТДМУ 4 и ЦНСТДМУ 5/, обединяваща в общ комплекс относително самостоятелни социални услуги, като единна структура осигуряваща ефективно използване на управленски, кадрови и друг потенциал.