Кметове на кметства - мандат 2019 - 2023 година

Kpole_Boteva

Цветелина Иванова Ботева

Кмет на кметство с.Камено поле

Ивайло Петков Георгиев

Ивайло Петков Георгиев

Кмет на кметство с.Кунино

Петя Василева Милева

Петя Василева Милева

Кмет на кметство с.Синьо бърдо

Иван Веселинов Петков

Иван Веселинов Петков

Кмет на кметство с.Радовене

Лиляна Цветкова Въткова

Лиляна Въткова

Кметски наместник на с. Долна Бешовица

Strupets_Lalov

Пламен Лалов

Кметски наместник на с. Струпец

Hubavene_Krastev

Красимир Кръстев

Кметски наместник на  с. Хубавене

Kurnovo_Hristov

Ивайло Христов

Кметски наместник на с. Курново

Капка Тодорова Йотова

Капка Йотова

Кметски наместник на с. Стояновци

Иван Иванов Иванов

Иван Иванов

Кметски наместник на с. Караш

Srrat_Danov

Иван Данов

Кметски наместник на с. Средни рът

Цветелина Иванова Ботева

Кмет на с. Камено поле

Йоло Богданов Петков

Кмет на с. Кунино

Петя Василева Милева

Кмет на с. Синьо бърдо

Иван Веселинов Петков

Кмет на с. Радовене

Нели Цветанова Димитрова

Кмет на с. Долна Бешовица

Пламен Христов Лалов

Кмет на с. Струпец

Красимир Георгиев Кръстев

Кмет на с. Хубавене

Ивайло Христов Илиев

Кмет на с. Курново

Николай Павлинчов Цанов

Кмет на с. Стояновци

Иван Иванов Иванов

Кметски наместник на с. Караш

Иван Данов Панов

Кметски наместник на с. Средни рът

 

 

Цветелина Ботева

Кмет на с. Камено поле

Йоло Петков

Кмет на с. Кунино

Цветан Василев

Кмет на с. Синьо бърдо

Милчо Кузманов

Кмет на с. Радовене

Нели Димитрова

Кметски наместник на с. Долна Бешовица

Димитринка Йорданова

Кметски наместник на с. Струпец

Красимир Кръстев

Кметски наместник на с. Хубавене

Марин Даскалов

Кметски наместник на с. Курново

Радка Герганова

Кметски наместник на с. Караш

Иван Данов

Кметски наместник на с. Средни рът

Капка Йотова

Кметски наместник на с. Стояновци