ПРОТОКОЛ № 28 от 01.09.2021г. (публикуван на 07.09.2021г.)

ПРОТОКОЛ № 27 от 30.07.2021г. (публикуван на 12.08.2021г.)

ПРОТОКОЛ № 26 от 25.06.2021г. (публикуван на 01.07.2021г.)

ПРОТОКОЛ № 25 от 28.05.2021г. (публикуван на 31.05.2021г.)

ПРОТОКОЛ № 24 от 27.04.2021г. (публикуван на 05.05.2021г.)

ПРОТОКОЛ № 23 от 26.03.2021г. (публикуван на 30.03.2021г.)

ПРОТОКОЛ № 22 от 26.02.2021г. (публикуван на 05.03.2021г.)

Решение №255, Приложения №1 към ПРОТОКОЛ № 22 от 26.02.2021г.

Решение №255, Приложения №2 към ПРОТОКОЛ № 22 от 26.02.2021г.

Решение №255, Приложения №3 към ПРОТОКОЛ № 22 от 26.02.2021г.

ПРОТОКОЛ № 21 от 26.02.2021г. (публикуван на 05.03.2021г.)

Приложения №1,1a,2,3,4,5,6,14,7,7a,8,9 към ПРОТОКОЛ № 21 от 26.02.2021г.

ПРОТОКОЛ № 20 от 28.01.2021г. (публикуван на 03.02.2021г.)

ПРОТОКОЛ № 19 от 15.12.2020г. (публикуван на 21.12.2020г.)

Допълнителни материали към ПРОТОКОЛ № 19 от 15.12.2020г. (публикуван на 21.12.2020г.)

НАРЕДБА № 13 – за определяне размера на местните данъци (актуализирана с Решение №215, Протокол №19/15.12.2020г., публикувана на 21.12.2020г.)

ПРОТОКОЛ № 18 от 24.11.2020г. (публикуван на 01.12.2020г.)

Решение №213 от Протокол №18/01.12.2020г.

ПРОТОКОЛ № 17 от 27.10.2020г. (публикуван на 02.11.2020г.)

ПРОТОКОЛ № 16 от 29.09.2020г. (публикуван на 05.10.2020г.)

ПРОТОКОЛ № 15 от 31.08.2020г. (публикуван на 04.09.2020г.)

Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Роман 2020-2022г./приет с Решение №165 от Протокол №15/31.08.2020г., публикуван на 04.09.2020г./

Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Роман за 2020г./приет с Решение №165 от Протокол №15/31.08.2020г., публикуван на 04.09.2020г./

Решение №178 от Протокол №15/31.08.2020г.

Решение №173 от Протокол №15/31.08.2020г.

ПРОТОКОЛ № 14 от 24.07.2020г. (публикуван на 31.07.2020г.)

Решение №150 от Протокол №14/24.07.2020г.

ПРОТОКОЛ № 13 от 29.06.2020г. (публикуван на 03.07.2020г.)

ПРОТОКОЛ № 12 (извънредно заседание) от 18.06.2020г. (публикуван на 22.06.2020г.)

ПРОТОКОЛ № 11 от 26.05.2020г. (публикуван на 29.05.2020г.)

ПРОТОКОЛ № 10 от 28.04.2020г. (публикуван на 04.05.2020г.)

ПРОТОКОЛ № 9 от 31.03.2020г. (публикуван на 06.04.2020г.)

ПРОТОКОЛ № 8 от 27.02.2020г. (публикуван на 02.03.2020г.)

ПРОТОКОЛ № 7 от 06.02.2020г. (публикуван на 10.02.2020г.)

Приложения №1,1a,2,3,4,5,6,7,7a,8,9 към ПРОТОКОЛ № 7 от 06.02.2020г.

ПРОТОКОЛ № 6 от 28.01.2020г. (публикуван на 31.01.2020г.)

НАРЕДБА № 13 – за определяне размера на местните данъци (актуализирана с Решение №50, Протокол №6/28.01.2020г., публикувана на 31.01.2020г.)

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. (Приета с Решение № 51 от Протокол № 6/31.01.2020г. – публикувана на 31.01.2020г.)

ПРОТОКОЛ № 5 от 10.01.2020г. (публикуван на 15.01.2020г.)

ПРОТОКОЛ № 4 от 17.12.2019г. (публикуван на 18.12.2019г.)

ПРОТОКОЛ № 3 от 10.12.2019г. (публикуван на 16.12.2019г.)

ПРОТОКОЛ № 2 от 28.11.2019г. (публикуван на 04.12.2019г.)

ПРОТОКОЛ № 1 от 12.11.2019г. (публикуван на 13.11.2019г.)

Общински съвет гр. Роман – протоколи от заседания:

ПРОТОКОЛ № 63 от 18.10.2019г. – извънредно заседание (публикуван на 18.10.2019г.)

ПРОТОКОЛ № 62 от 24.09.2019г. (публикуван на 25.09.2019г.)

Видео излъчване от редовно заседание на Общински съвет – Роман. /24.09.2019 г./

 

ПРОТОКОЛ № 61 от 12.09.2019г. (публикуван на 17.09.2019г.)

ПРОТОКОЛ № 60 от 30.08.2019г. (публикуван на 02.09.2019г.)

Видео излъчване от редовно заседание на Общински съвет – Роман. /30.08.2019 г./

НАРЕДБА № 18 За управление на отпадъците на територията на Община Роман (приета с Решение №624, Протокол №60/30.08.2019г., публикувана на 02.09.2019г.)

 

ПРОТОКОЛ № 59 от 26.07.2019г. (публикуван на 30.07.2019г.)

Видео излъчване от редовно заседание на Общински съвет – Роман. /26.07.2019 г./

Вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи на Община Роман за 2019г. (приета с Решение №614, Протокол №59/26.07.2019г., публикувана на 30.07.2019г.)

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Роман /2019-2021г./ (приета с Решение №618, Протокол №59/26.07.2019г., публикувана на 30.07.2019г.)

 

ПРОТОКОЛ № 58 от 09.07.2019г. – извънредно заседание (публикуван на 10.07.2019г.)

ПРОТОКОЛ № 57 от 26.06.2019г. (публикуван на 01.07.2019г.)

Видео излъчване от редовно заседание на Общински съвет – Роман /26.06.2019 г./

 

ПРОТОКОЛ № 56 от 18.06.2019г. – извънредно заседание (публикуван на 18.06.2019г.)

ПРОТОКОЛ № 55 от 29.05.2019г. (публикуван на 31.05.2019г.)

Видео излъчване от редовно заседание на Общински съвет – Роман /29.05.2019 г./

 

ПРОТОКОЛ № 54 от 25.04.2019г. (публикуван на 30.04.2019г.)

Видео излъчване от редовно заседание на Общински съвет – Роман /25.04.2019 г./
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. за 2018 година./приет с Решение №577 от Протокол №54/25.04.2019г., публикуван на 30.04.2019г./

Годишен доклад на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Роман за 2019г. /приет с Решение №584 от Протокол №54/25.04.2019г., публикуван на 30.04.2019г./

НАРЕДБА № 9 – за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – 2017 г.(актуализирана с Решение №585, Протокол №54/25.04.2019г., публикувана на 30.04.2019г.)

 

ПРОТОКОЛ № 53 от 29.03.2019г. (публикуван на 01.04.2019г.)

Видео излъчване от редовно заседание на Общински съвет – Роман /29.03.2019 г./

Общинска програма за закрила на детето за 2019г. (приета с Решение №570, Протокол №53/29.03.2019г., публикувана на 01.04.2019г.)
Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Роман за 2020г. /одобрен с Решение №571 от Протокол №53/29.03.2019г., публикуван на 01.04.2019г./

 

ПРОТОКОЛ № 52 от 28.02.2019г. (публикуван на 05.03.2019г.)

Вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи на Община Роман за 2019г.(приети с Решение №561, Протокол №52/28.02.2019г., публикувани на 05.03.2019г.)

Видео излъчване от редовно заседание на Общински съвет – Роман /28.02.2019 г./

НАРЕДБА № 16 – „За изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Роман“ (актуализирана с Решение №556, Протокол №52/28.02.2019г., публикувана на 05.03.2019г.)

Общинска програма за дезинсекция, деакаризация и дератизация на територията на община Роман /ДДД/ /за периода 2019-2021г./(приета с Решение №555, Протокол №52/28.02.2019г., публикувана на 05.03.2019г.)

Приложение № 1 – Годишен план за паша на територията на община Роман през стопанска 2019/2020г. (публикуван на 05.03.2019г.)

Приложение № 2 – Общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване по землища в община Роман за стопанска 2019/2020г. (публикуван на 05.03.2019г.)

Отчет на МКБППМН за 2018г.(приет с Решение №551, Протокол №52/28.02.2018г., публикуван на 05.03.2019г.)

 

ПРОТОКОЛ № 51 от 05.02.2019г. (публикуван на 05.02.2019г.)

ПРОТОКОЛ № 50 от 31.01.2019г. (публикуван на 05.02.2019г.)

Видео излъчване от редовно заседание на Общински съвет – Роман /31.01.2019 г./

Приложения №1,1a,2,3,4,5,6,7,7a,8,9 към ПРОТОКОЛ № 50 от 31.01.2019г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. (Приета с решение № 534 от протокол № 50/31.01.2019 г. – публикувана на 05.02.2019г.)

НАРЕДБА № 12 – За реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища. – 2019 г. (Наредбата е приета с Решение № 525 по Протокол №50 от 31.01.2019г. на Общински съвет – Роман, публикувана на 05.02.2019г.)

НАРЕДБА № 13 – за определяне размера на местните данъци (актуализирана с Решение №526, Протокол №50/31.01.2019г., публикувана на 05.02.2019г.)

 

ПРОТОКОЛ № 49 от 19.12.2018г. (публикуван на 20.12.2018г.)

ПЛАН СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ.66, АЛ.1 ОТ ЗМДТ (приетa с Решение №514, Протокол №49/19.12.2018г., публикуван на 20.12.2018г.)

 

ПРОТОКОЛ № 48 от 30.11.2018г. (публикуван на 04.12.2018г.)

Видео излъчване от редовно заседание на Общински съвет – Роман /30.11.2018 г./

 

ПРОТОКОЛ № 47 от 30.10.2018г. (публикуван на 05.11.2018г.)

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Роман. (приети с Решение №493, Протокол №47/30.10.2018г., качени на 05.11.2018г.)

Вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи на Община Роман за 2018г. (приети с Решение №498, Протокол №47/30.10.2018г., качени на 05.11.2018г.)

Видео излъчване от редовно заседание на Общински съвет – Роман /30.10.2018 г./

 

ПРОТОКОЛ № 46 от 28.09.2018г. (публикуван на 04.10.2018г.)

Видео излъчване от редовно заседание на Общински съвет – Роман /28.09.2018 г./

 

ПРОТОКОЛ № 45 от 10.09.2018г. – извънредно заседание(публикуван на 10.09.2018г.)

ПРОТОКОЛ № 44 от 30.08.2018г. (публикуван на 04.09.2018г.)

Видео излъчване от редовно заседание на Общински съвет – Роман /30.08.2018 г./

НАРЕДБА № 1 – за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Роман – 2018г. (приета с Решение №480, Протокол №44/30.08.2018г., публикувана на 04.09.2018г.)

 

ПРОТОКОЛ № 43 от 31.07.2018г. (публикуван на 01.08.2018г.)

ПРОТОКОЛ № 42 от 29.06.2018г. (публикуван на 04.07.2018г.)

Видео излъчване от редовно заседание на Общински съвет – Роман /29.06.2018 г./

НАРЕДБА № 9 – за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – 2017 г.(актуализирана с Решение №438, Протокол №42/29.06.2018г., качена на 06.08.2018г.)

 

ПРОТОКОЛ № 41 от 30.05.2018г. (публикуван на 04.06.2018г.)

ПРОТОКОЛ № 40 от 10.05.2018г. – извънредно заседание (публикуван на 11.05.2018г.)

ПРОТОКОЛ № 39 от 26.04.2018г. (публикуван на 02.05.2018г.)

Видео излъчване от редовно заседание на Общински съвет – Роман /26.04.2018 г./

 

ПРОТОКОЛ № 38 от 10.04.2018г. – извънредно заседание (публикуван на 11.04.2018г.)

ПРОТОКОЛ № 37 от 29.03.2018г.(публикуван на 10.04.2018г.)

Видео излъчване от заседание на Общински съвет – Роман /29.03.2018г./

ПРОТОКОЛ № 36 от 27.02.2018г.(публикуван на 02.03.2018г.)

Видео излъчване от заседание на Общински съвет – Роман /27.02.2018г./

НАРЕДБА № 9 – за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – 2017 г.(актуализирана с Решение №388, Протокол №36/27.02.2018г., качена на 02.03.2018г.)

План за действие на Община Роман в изпълнение на Стратегия на Област Враца за интегриране на българските граждани от ромски произходи други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромската ситуация 2018-2020г. (приета с Решение №392, Протокол №36/27.02.2018г., качена на 02.03.2018г.)

Отчет на МКБППМН за 2017г.(приет с Решение №393, Протокол №36/27.02.2018г., качена на 02.03.2018г.)

Отчет за 2017г. по Програмата за управлението на Кмета на община Роман за периода 2015-2019г.(приет с Решение №400, Протокол №36/27.02.2018г., качена на 02.03.2018г.)

ПРОТОКОЛ № 35 от 09.02.2018г. – извънредно заседание (публикуван на 09.02.2018г.)

 

ПРОТОКОЛ № 34 от 31.01.2018г. (качен на 06.02.2018г.)

Видео излъчване от заседание на Общински съвет – Роман /31.01.2018г./

Приложения №1,1a,2,3,4,5,6,7,7a,8,9 към ПРОТОКОЛ № 34 от 31.01.2018г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. (качена на 06.02.2018г.)

НАРЕДБА № 13 – за определяне размера на местните данъци (актуализирана с Решение №366, Протокол №34/31.01.2018г., публикувана на 09.02.2018г.)

 

ПРОТОКОЛ № 33 от 18.12.2017г. (качен на 28.12.2017г.)

НАРЕДБА №6 – за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение 227, Протокол 20 от 27.02.2017г. и промени приети с Решение №355 от Протокол №33 от 18.12.2017г.)
(качена след промените на 28.12.2017г.)

 

ПРОТОКОЛ № 32 от 29.11.2017г. (качен на 07.12.2017г.)

Общинска програма за развитие на читалищната дейност 2018г. (приета с Решение №346, Протокол №32/29.11.2017г., качена на 07.12.2017г.)

НАРЕДБА № 21 – за условията и реда
за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Роман – 2013г.
(актуализирана с Решение №337, Протокол №32/29.11.2017г., качена на 14.12.2017г.)

ПРОТОКОЛ № 31 от 26.10.2017г. (качен на 01.11.2017г.)

НАРЕДБА № 4 – за опазване на околната среда – 2004г.(актуализирана с Решение №331, Протокол №31/26.10.2017г., качена на 01.11.2017г.)

 

ПРОТОКОЛ № 30 от 29.09.2017г. (качен на 04.10.2017г.)

НАРЕДБА № 9 – за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – 2017г.(приета с Решение №312, Протокол №30/29.09.2017г., качена на 18.10.2017г.)

 

ПРОТОКОЛ № 29 от 14.09.2017г. (качен на 14.09.2017г.)

ПРОТОКОЛ № 28 от 30.08.2017г. (качен на 01.09.2017г.)

ПРОТОКОЛ № 27 от 21.08.2017г. (качен на 23.08.2017г.)

ПРОТОКОЛ № 26 от 21.07.2017г. (качен на 31.07.2017г.)

ПРОТОКОЛ № 25 от 28.06.2017г. (качен на 03.07.2017г.)

ПРОТОКОЛ № 24 от 29.05.2017г. (качен на 05.06.2017г.)

Общинска стратегия за подкрепа личностното развитие на децата и учениците в Община Роман 2017-2019 (приета с Решение №269, Протокол №24/29.05.2017г., качена на 09.06.2017г.)

Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от Община Роман 2017-2019 (приета с Решение №269, Протокол №24/29.05.2017г., качена на 09.06.2017г.)

 

ПРОТОКОЛ № 23 от 27.04.2017г. (качен на 02.05.2017г.)

НАРЕДБА № 9 – за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – 2009г.(актуализирана с Решение №262, Протокол №23/27.04.2017г., качена на 02.05.2017г.)

НАРЕДБА № 25 – за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини в община Роман – 2016г. (актуализирана с Решение №264, Протокол №23/27.04.2017г., качена на 02.05.2017г.)

 

ПРОТОКОЛ № 22 от 31.03.2017г. (качен на 04.04.2017г.)

ПРОТОКОЛ № 21 от 20.03.2017г. (качен на 21.03.2017г.)

ПРОТОКОЛ № 20 от 27.02.2017г. (качен на 01.03.2017г.)

Списъци с данни на общинските ливади, пасища и мери по населени места за индивидуално ползване за стопанска 2017/2018г.(Приложение №2)(качен на 01.03.2017г.)

НАРЕДБА № 6 – за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Решение 227, Протокол 20 от 27.02.2017г.)(качена на 01.03.2017г.)

Критерии и регламент за изплащане на сумата 100 лева за отглеждане на дете за жителите на община Роман(към решение №239)(качен на 01.03.2017г.)

Правила за ползване на мери и пасища от общински поземлен фонд на територията на община Роман 2017-2018г.(към решение №240 )(качен на 01.03.2017г.)

Списък с регистрирани земеделски стопани и отглежданите от тях животни(към решение №240 )(качен на 01.03.2017г.)

 

ПРОТОКОЛ № 19 от 27.01.2017г. (качен на 01.02.2017г.)

Приложения №1,2,3,4,5,7,8,9 към ПРОТОКОЛ № 19 от 27.01.2017г.

Приложениe №6 към ПРОТОКОЛ № 19 от 27.01.2017г.

Приложение към Решение №201 от Протокол №19 – структура на общинска администрация Роман

към решение №203 – Общинска програма за развитие на читалищната дейност (качена на 01.02.2017г.)

към решение №211 – Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. (качена на 01.02.2017г.)

ПРОТОКОЛ № 18 от 23.12.2016г. (качен на 29.12.2016г.)

ПРОТОКОЛ № 17 от 18.11.2016г. (качен на 23.11.2016г.)

НАРЕДБА № 13 – за определяне размера на местните данъци (актуализация 18.11.2016г., качена на 30.11.2016г.)

П Р А В И Л Н И К за организацията и дейността на Общински съвет – Роман МАНДАТ 2015-2019 година
(актуализация 18.11.2016г., качен на 30.11.2016г.)

ПРОТОКОЛ № 16 от 11.10.2016г. (качен на 17.10.2016г.)

ПРОТОКОЛ № 15 от 12.09.2016г. (качен на 13.09.2016г.)

ПРОТОКОЛ № 14 от 26.08.2016г. (качен на 02.09.2016г.)

НАРЕДБА № 13 – за определяне размера на местните данъци (актуализация 26.08.2016г., качена на 02.09.2016г.)

НАРЕДБА № 25 – за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини в община Роман – 26.08.2016г. (качена на 02.09.2016г.)

ПРОТОКОЛ № 13 от 12.07.2016г. (качен на 08.08.2016г.)

ПРОТОКОЛ № 12 от 16.06.2016г. (качен на 22.06.2016г.)

Програма за развитието на туризма в община Роман 2016 – 2020г. (качена на 22.06.2016г.)

ПРОТОКОЛ № 11 от 20.05.2016г. (качен на 26.05.2016г.)

ПРОТОКОЛ № 10 от 12.04.2016г. (качен на 14.04.2016г.)

 

ПРОТОКОЛ № 9 от 07.04.2016г. (качен на 12.04.2016г.)


РЕШЕНИЕ №53, ПРОТОКОЛ №9 от 07.04.2016г. „План за противодействие на тероризма“ (качен на 13.04.2016г.)


РЕШЕНИЕ №58, ПРОТОКОЛ №9 от 07.04.2016г. „Общинска програма за закрила на детето – 2016г.“ (качен на 13.04.2016г.)


РЕШЕНИЕ №59, ПРОТОКОЛ №9 от 07.04.2016г. „Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Роман (2016-2020г.)“ (качен на 13.04.2016г.)


РЕШЕНИЕ №66, ПРОТОКОЛ №9 от 07.04.2016г.
„Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Роман за 2015.“ (качен на 13.04.2016г.)

ПРОТОКОЛ № 8 от 24.03.2016г. (качен на 29.03.2016г.)

ПРОТОКОЛ № 7 от 26.02.2016г. (качен на 02.03.2016г.)

Списъци с данни на общинските ливади, пасища и мери по населени места (Приложение №1)(качен на 02.03.2016г.)

Етичен кодекс на ОбС-Роман.(качен на 02.03.2016г.)

ПРОТОКОЛ № 6 от 27.01.2016г. (качен на 03.02.2016г.)

Приложения №1,2,3,4,5,7,8,9 към ПРОТОКОЛ № 6 от 27.01.2016г.

Приложениe №6 към ПРОТОКОЛ № 6 от 27.01.2016г.


ПРОТОКОЛ № 6 от 27.01.2016г., РЕШЕНИЕ №30, Приложениe №1


ПРОТОКОЛ № 6 от 27.01.2016г., РЕШЕНИЕ №30, Приложениe №2

Програма за управление на Кмета на Община Роман за мандат 2015-2019г.
Програма за дезинфекции, дезинсекции и дератизации
на територията на община Роман.

 

ПРОТОКОЛ № 5 от 15.01.2016г. (качен на 20.01.2016г.)

 

ПРОТОКОЛ № 4 от 22.12.2015г. (качен на 28.12.2015г.)

 

ПРОТОКОЛ № 3 от 07.12.2015г. (качен на 09.12.2015г.)

 

ПРОТОКОЛ № 2 от 25.11.2015г. (качен на 30.11.2015г.)

 

ПРОТОКОЛ № 1 от 11.11.2015г. (качен на 16.11.2015г.)

 

 

Общински съвет гр. Роман – протоколи от заседания:

ПРОТОКОЛ № 54 от 18.09.2015г.
(качен на 24.09.2015г.)

 

ПРОТОКОЛ № 53 от 28.08.2015г.
(качен на 02.09.2015г.)

 

Протокол №53 компенсирани промени
към решение №590 (качен на 02.09.2015г.)

 

ПРОТОКОЛ № 52 от 30.06.2015г.
(качен на 03.07.2015г.)

 

НАРЕДБА № 24 – за принудителното
изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Роман – 30.06.2015г. (качена на 03.07.2015г.)

 

ПРОТОКОЛ № 51 от 29.05.2015г.
(качен на 03.06.2015г.)

 

ПРОТОКОЛ № 50 от 24.04.2015г.
(качен на 30.04.2015г.)

 

Данни за общинските пасища, мери
и ливади на територията на община Роман, област Враца(качена на 30.04.2015г.)

 

ПРОТОКОЛ № 49 от 27.03.2015г.
(качен на 01.04.2015г.)

 

НАРЕДБА № 23 – за таксите, които
се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд – 27.03.2015г. (качена на 01.04.2015г.)

 

Общинска програма за закрила на детето в община Роман – 2015г.
(качена на 01.04.2015г.)

Годишен план за действие за 2016г.
за развитие на социалните услуги в община Роман (качен на 01.04.2015г.)

 


ГОДИШЕН ДОКЛАД на групата за наблюдение на Плана за развитие на община Роман /2007 – 2013 година/.
Изпълнение на Общинския план за развитие през 2014година (качен на 01.04.2015г.)

ПРОТОКОЛ № 48 от 27.02.2015г.
(качен на 06.03.2015г.)

 

ПРОТОКОЛ № 47 от 17.02.2015г.
(качен на 25.02.2015г.)

 


Приложения към ПРОТОКОЛ № 47 от 17.02.2015г. (качени на 25.02.2015г.)

 

ПРОТОКОЛ № 46 от 31.01.2015г.
(качен на 10.02.2015г.)

 

ПРОТОКОЛ № 45 от 17.12.2014г.
(качен на 23.12.2014г.)

 

ПРОТОКОЛ № 44 от 27.11.2014г.
(качен на 03.12.2014г.)

 

ПРОТОКОЛ № 43 от 31.10.2014г.
(качен на 11.11.2014г.)

 

ПРОТОКОЛ № 42 от 29.08.2014г.
(качен на 08.09.2014г.)

 

ПРОТОКОЛ № 41 от 25.07.2014г.
(качен на 07.08.2014г.)

 

ПРОТОКОЛ № 40 от 27.06.2014г.
(извънреден – качен на 14.07.2014г.)

 

ПРОТОКОЛ № 39 от 30.05.2014г.

 

ПРОТОКОЛ № 38 от 19.05.2014г.

 

ПРОТОКОЛ № 37 от 14.04.2014г.

 

ПРОТОКОЛ № 36 от 27.03.2014г.

 

Годишен план за действие за 2015г. по изпълнение на общинската
стратегия за развитие на социалните услуги в община Роман 2011-2015г.

 

Общинска програма за закрила на детето в община Роман – 2014г.

ПРОТОКОЛ № 35 от 28.02.2014г.

 

ПРОТОКОЛ № 34 от 11.02.2014г.

 


Приложения към ПРОТОКОЛ № 34 от 11.02.2014г.

 

ПРОТОКОЛ № 33 от 31.01.2014г.

 

ПРОТОКОЛ № 32 от 27.12.2013г.

 

ПРОТОКОЛ № 31 от 14.12.2013г.

 

ПРОТОКОЛ № 30 от 29.11.2013г.

 

ПРОТОКОЛ № 29 от 27.09.2013г.

 

ПРОТОКОЛ № 28 от 30.08.2013г.

 

ПРОТОКОЛ № 27 от 26.07.2013г.

 

ПРОТОКОЛ № 26 от 28.06.2013г.

 

ПРОТОКОЛ № 25 от 31.05.2013г.

 

ПРОТОКОЛ № 24 от 23.05.2013г.

 

ПРОТОКОЛ № 23 от 26.04.2013г.

 

ПРОТОКОЛ № 22 от 17.04.2013г.

 

ПРОТОКОЛ № 21 от 12.04.2013г.

 

ПРОТОКОЛ № 20 от 29.03.2013г.

 


Годишен план за действие за 2014 година по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Роман 2011-2015г.

 


Годишен доклад за изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г.

 

ПРОТОКОЛ № 19 от 27.02.2013г.

 


Приложения към ПРОТОКОЛ № 19 от 27.02.2013г.

 

ПРОТОКОЛ № 18 от 25.01.2013г.

 

План за действие на Община Роман за 2013г. в
изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта (2010-2020)

 

План за действие на Община Роман в
изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012 – 2014г.

 

ПРОТОКОЛ № 17 от 20.12.2012 г.

 

Програма за насърчаване на използването
на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Роман за периода 2012-2021г.

ПРОТОКОЛ № 16 от 05.12.2012 г.

 

ПРОТОКОЛ № 15 от 30.11.2012 г.

 

ПРОТОКОЛ № 14 от 19.10.2012 г.

 

ПРОТОКОЛ № 13 от 29.09.2012 г.

 

ПРОТОКОЛ № 12 от 03.08.2012 г.

 

ПРОТОКОЛ № 11 от 26.07.2012 г.

 

ПРОТОКОЛ № 10 от 22.06.2012 г.

 

ПРОТОКОЛ № 9 от 18.05.2012 г.

 

ПРОТОКОЛ № 8 от 26.04.2012 г.

 


ПРОТОКОЛ № 8 от 26.04.2012 г. – „НАРЕДБА №2
за пожарната безопасност на територията на Община Роман“

 


ПРОТОКОЛ № 8 от 26.04.2012 г. – „Годишен план
за развитие на социалните услуги в Община Роман-2013г.
по изпълнение на
Общинската стратегия за развитие
на социалните услуги /2011-2015/“

 

ПРОТОКОЛ № 7 от 16.03.2012 г.

 


Приложения към ПРОТОКОЛ № 7 от 16.03.2012 г.

 

ПРОТОКОЛ № 6 от 16.02.2012 г.

 


Приложения към ПРОТОКОЛ № 6 от 16.02.2012 г.

 

ПРОТОКОЛ № 5 от 27.01.2012 г.

 

ПРОТОКОЛ № 4 от 20.12.2011 г.

 

ПРОТОКОЛ № 3 от 16.12.2011 г.

 

ПРОТОКОЛ № 2 от 25.11.2011 г.

 

ПРОТОКОЛ № 1 от 11.11.2011 г.

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОМАН МАНДАТ 2007-2011 година:

ПРОТОКОЛ № 56 от 20.09.2011 г.

 

ПРОТОКОЛ № 55 от 26.08.2011 г.

 

ПРОТОКОЛ № 54 от 05.08.2011 г.

 

ПРОТОКОЛ № 53 от 15.07.2011 г.

 

ПРОТОКОЛ № 52 от 01.07.2011 г.

 

ПРОТОКОЛ № 51 от 20.05.2011 г.

 

ПРОТОКОЛ № 50 от 29.04.2011 г.

 

ПРОТОКОЛ № 49 от 25.03.2011 г.

 

ПРОТОКОЛ № 48 от 18.02.2011 г.

 

ПРОТОКОЛ № 47 от 28.01.2011 г.

 

ПРОТОКОЛ № 46 от 17.12.2010 г.

 

ПРОТОКОЛ № 45 от 26.11.2010 г.

 

ПРОТОКОЛ № 44 от 29.10.2010 г.

 

ПРОТОКОЛ № 43 от 24.09.2010 г.

 

ПРОТОКОЛ № 42 от 20.08.2010 г.

 

ПРОТОКОЛ № 41 от 23.07.2010 г.

 

ПРОТОКОЛ № 40 от 25.06.2010 г.

 

ПРОТОКОЛ № 39 от 28.05.2010 г.

 

ПРОТОКОЛ № 38 от 30.04.2010 г.

 

ПРОТОКОЛ № 37 от 26.03.2010 г.

 

ПРОТОКОЛ № 36 от 26.02.2010 г.

 

ПРОТОКОЛ № 35 от 29.01.2010 г.

 

ПРОТОКОЛ № 34 от 30.12.2009 г.

 

ПРОТОКОЛ № 33 от 04.12.2009 г.

 

ПРОТОКОЛ № 32 от 10.11.2009 г.

 

ПРОТОКОЛ № 31 от 25.09.2009 г.

 

ПРОТОКОЛ № 30 от 27.08.2009 г.

 

ПРОТОКОЛ № 29 от 14.08.2009 г.

 

ПРОТОКОЛ № 28 от 30.07.2009 г.

 

ПРОТОКОЛ № 27 от 29.05.2009 г.

 

ПРОТОКОЛ № 26 от 30.04.2009 г.

 

ПРОТОКОЛ № 25 от 20.03.2009 г.

 

ПРОТОКОЛ № 24 от 05.03.2009 г.

 

ПРОТОКОЛ № 23 от 27.02.2009 г.

 

ПРОТОКОЛ № 22 от 05.02.2009 г.

 

ПРОТОКОЛ № 21 от 29.01.2009 г.

 

ПРОТОКОЛ № 20 от 12.12.2008 г.

 

ПРОТОКОЛ № 19 от 31.10.2008 г.

 

ПРОТОКОЛ № 18 от 03.10.2008 г.

 

ПРОТОКОЛ № 17 от 25.09.2008 г.

 

ПРОТОКОЛ № 16 от 21.08.2008 г.

 

ПРОТОКОЛ № 15 от 29.07.2008 г.

 

ПРОТОКОЛ № 14 от 24.06.2008 г.

 

ПРОТОКОЛ № 13 от 19.06.2008 г.

 

ПРОТОКОЛ № 12 от 30.05.2008 г.

 

ПРОТОКОЛ № 11 от 24.04.2008 г.

 

ПРОТОКОЛ № 10 от 27.03.2008 г.

 

ПРОТОКОЛ № 9 от 14.03.2008 г.

 

ПРОТОКОЛ № 8 от 07.03.2008 г.

 

ПРОТОКОЛ № 7 от 06.03.2008 г.

 

ПРОТОКОЛ № 6 от 28.02.2008 г.

 

ПРОТОКОЛ № 5 от 07.02.2008 г.

 

ПРОТОКОЛ № 4 от 03.01.2008 г.

 

ПРОТОКОЛ № 3 от 20.12.2007 г.

 

ПРОТОКОЛ № 2 от 14.12.2007 г.

 

ПРОТОКОЛ № 1 от 15.11.2007 г.

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОМАН
МАНДАТ 2003-2007 година:

ПРОТОКОЛ № 61 от 21.09.2007 г.

 

ПРОТОКОЛ № 60 от 11.09.2007 г.

 

ПРОТОКОЛ № 59 от 24.08.2007 г.

 

ПРОТОКОЛ № 58 от 18.07.2007 г.

 

ПРОТОКОЛ № 57 от 20.06.2007 г.

 

ПРОТОКОЛ № 56 от 18.05.2007 г.

 

ПРОТОКОЛ № 55 от 07.05.2007 г.

 

ПРОТОКОЛ № 54 от 25.04.2007 г.

 

ПРОТОКОЛ № 53 от 27.03.2007 г.

 

ПРОТОКОЛ № 52 от 08.03.2007 г.

 

ПРОТОКОЛ № 51 от 16.02.2007 г.

 

ПРОТОКОЛ № 50 от 14.02.2007 г.

 

ПРОТОКОЛ № 49 от 31.01.2007 г.

 

ПРОТОКОЛ № 48 от 15.12.2006 г.

 

ПРОТОКОЛ № 47 от 08.12.2006 г.

 

ПРОТОКОЛ № 46 от 29.11.2006 г.

 

ПРОТОКОЛ № 45 от 04.10.2006 г.

 

ПРОТОКОЛ № 44 от 19.09.2006 г.

 

ПРОТОКОЛ № 43 от 30.08.2006 г.

 

ПРОТОКОЛ № 42 от 22.08.2006 г.

 

ПРОТОКОЛ № 41 от 27.07.2006 г.

 

ПРОТОКОЛ № 40 от 06.07.2006 г.

 

ПРОТОКОЛ № 39 от 22.06.2006 г.

 

ПРОТОКОЛ № 38 от 30.05.2006 г.

 

ПРОТОКОЛ № 37 от 27.04.2006 г.

 

ПРОТОКОЛ № 36 от 31.03.2006 г.

 

ПРОТОКОЛ № 35 от 17.02.2006 г.

 

ПРОТОКОЛ № 34 от 08.02.2006 г.

 

ПРОТОКОЛ № 33 от 31.01.2006 г.

 

ПРОТОКОЛ № 32 от 21.12.2005 г.

 

ПРОТОКОЛ № 31 от 08.12.2005 г.

 

ПРОТОКОЛ № 30 от 15.11.2005 г.

 

ПРОТОКОЛ № 29 от 14.10.2005 г.

 

ПРОТОКОЛ № 28 от 13.10.2005 г.

 

ПРОТОКОЛ № 27 от 06.10.2005 г.

 

ПРОТОКОЛ № 26 от 17.08.2005 г.

 

ПРОТОКОЛ № 25 от 27.07.2005 г.

 

ПРОТОКОЛ № 24 от 28.06.2005 г.

 

ПРОТОКОЛ № 23 от 10.06.2005 г.

 

ПРОТОКОЛ № 22 от 03.06.2005 г.

 

ПРОТОКОЛ № 21 от 29.04.2005 г.

 

ПРОТОКОЛ № 20 от 22.03.2005 г.

 

ПРОТОКОЛ № 19 от 18.02.2005 г.

 

ПРОТОКОЛ № 18 от 17.02.2005 г.

 

ПРОТОКОЛ № 17 от 10.02.2005 г.

 

ПРОТОКОЛ № 16 от 27.01.2005 г.

 

ПРОТОКОЛ № 15 от 17.12.2004 г.

 

ПРОТОКОЛ № 14 от 24.11.2004 г.

 

ПРОТОКОЛ № 13 от 15.10.2004 г.

 

ПРОТОКОЛ № 12 от 08.09.2004 г.

 

ПРОТОКОЛ № 11 от 30.07.2004 г.

 

ПРОТОКОЛ № 10 от 29.06.2004 г.

 

ПРОТОКОЛ № 9 от 18.05.2004 г.

 

ПРОТОКОЛ № 8 от 31.03.2004 г.

 

ПРОТОКОЛ № 7 от 16.03.2004 г.

 

ПРОТОКОЛ № 6 от 26.02.2004 г.

 

ПРОТОКОЛ № 5 от 04.02.2004 г.

 

ПРОТОКОЛ № 4 от 19.12.2003 г.

 

ПРОТОКОЛ № 3 от 12.12.2003 г.

 

ПРОТОКОЛ № 2 от 18.11.2003 г.

 

ПРОТОКОЛ № 1 от 07.11.2003 г.