На територията на община Роман има една детска градина – ДГ „Зора“ гр.Роман с директор Мария Цветанова Върбанова и 2 бази: „Патиланци“ в с.Радовене и „Слънце“ в с.Камено поле.