Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 29.03.2019г. от 14,00часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА                                                                            ДО……………………………                                                                                                                                                     Г-Н/Г-ЖА……………………     Уведомявам Ви, че на 29.03.2019г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:   1.Докладна записка от Председателя на Общински съвет Роман Тихомир Вълчев – относно: Отпускане на средства за СУ…

Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 30.11.2018г. от 14,00часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА                                                                                                                                          ДО……………………………………                                                                                                                      …

Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 28.09.2018г. от 14,00часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА                                                                                                                                                                      ДО…………………..……………..…………………                                                                                                                                                                Г-Н/Г-ЖА………………..………………….    Уведомявам Ви, че на 28.09.2018г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:   1. Докладна  записка  от  Председателя на Общински съвет Роман Тихомир Вълчев – относно: Субсидиране…

Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 30.08.2018г. от 14,00часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА                                                                                              ДО                                                                                                                                                                Г-Н/Г-ЖА………………..………………….         Уведомявам Ви, че на 30.08.2018г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:     1.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно:…

Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 29.06.2018г. от 14,00часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА     Уведомявам Ви, че на 29.06.2018г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:     1.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Прехвърляне на временен безлихвен заем за разплащане по проект „Достоен живот за хората…

Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 30.05.2018г. от 14,00часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА Уведомявам Ви, че на 30.05.2018г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:   1.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Проектиране на инсталация за предварително третиране (сепарация) на територията на Регионален център за управление на отпадъците…

Заседание на ОбС Роман 2018.03.29

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА                                                                                            ДО……………………………………                                                                                         Г-Н/Г-ЖА……………………………..   Уведомявам Ви, че на 29.03.2018г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:   1.Докладна   записка     от     Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев – относно: Субсидиране дейностите на спортните организации…

Заседание на ОбС Роман 2018.02.27

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА   Уведомявам Ви, че на 27.02.2018г. от 1300  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман. Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:   1.Докладна   записка     от     Председателя   на   ОбС-Роман   Тихомир   Вълчев- относно: Отчета за дейността  на Общински съвет – Роман за периода 01.07.2017г. – 31.12.2017г.-Обща 2.Докладна   записка     от     Кмета   …

Заседание на ОбС Роман 2018.01.31

Уведомявам Ви, че на 31.01.2018г. от 1300  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:   1.Докладна   записка     от     Председателя   на   ОбС-Роман   Тихомир   Вълчев относно: Дарение  на  недвижим  имот – частна  общинска  собственост  на   ФОНДАЦИЯ  „ТАВИТА БЪЛГАРИЯ“.-Обща 2.Докладна   записка     от     Председателя   на   ОбС-Роман    Тихомир    Вълчев  относно: Писмо на…