Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 28.09.2018г. от 14,00часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА                                                                                                                                                                      ДО…………………..……………..…………………                                                                                                                                                                Г-Н/Г-ЖА………………..………………….    Уведомявам Ви, че на 28.09.2018г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:   1. Докладна  записка  от  Председателя на Общински съвет Роман Тихомир Вълчев – относно: Субсидиране…