Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 30.11.2018г. от 14,00часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА                                                                                                                                          ДО……………………………………                                                                                                                      …