Предварителен дневен ред и материали за заседания на ОбС гр. Роман мандат 2019 - 2023 година

Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 24.09.2021 г. от 15,30 часа

Публикувано на 17 септември 2021г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 01.09.2021 г. от 10,30 часа

Публикувано на 24 август 2021г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 30.07.2021 г. от 15,30 часа

Публикувано на 23 юли 2021г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 28.05.2021 г. от 13,00 часа

Публикувано на 25 май 2021г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 27.04.2021 г. от 13,00 часа

Публикувано на 15 април 2021г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 26.03.2021 г. от 13,00 часа

Публикувано на 16 март 2021г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 26.02.2021 г. от 14,00 часа

Докладна записка – относно предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на земеделски стопани…

Публикувано на 17 февруари 2021г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 26.02.2021 г. от 13,00 часа

Публикувано на 17 февруари 2021г.


Протокол/ справка от проведено неприсъствено публично обсъжда на Проекта на Бюджет 2021.

Покана към местната общност за участие в неприсъствено публично обсъждане на Проекта за Бюджет 2021 година

Приложение:

1. Формуляр за неприсъствено обсъждане, в електронен вариант;

2. Проект на Бюджет 2021;

3. Помощен разяснителен материал.

Публикувано на 04 февруари 2021г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 28.01.2021 г.

Публикувано на 20 януари 2021г.


Заповед №ПО-07-12/23.12.2020г. – връщат се за ново обсъждане Решения от №214 до №220 включително от Протокол №19, от проведено заседание на Общински съвет – Роман на 15.12.2020г.

Публикувано на 06 януари 2021г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 15.12.2020 г.

Публикувано на 02 декември 2020г.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

гр. Роман, бул. “Христо Ботев” № 136, тел. 09123/ 20- 62, факс:09123/23-49, email:osroman@аbv.bg

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

ЧЛЕНОВЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ

ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –РОМАН

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Във връзка с получено становище на общинския съветник от ГЕРБ Тихомир Вълчев за предварително поет ангажимент на 30.11.2020г, свиквам председателски съвет на 19.11.2020 г от 13.00ч в зала 222 на община Роман.

 

С уважение

Инж.Валери Стаменов

Председател на

Общински съвет Роман


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 24.11.2020 г.

Публикувано на 13 ноември 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 27.10.2020 г.

Публикувано на 16 октомври 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 29.09.2020 г.

Публикувано на 17 септември 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 31.08.2020 г.

Публикувано на 20 август 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 24.07.2020 г.

Публикувано на 16 юли 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 29.06.2020 г.

Публикувано на 19 юни 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 26.05.2020 г.

Публикувано на 19 май 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 28.04.2020 г.

Публикувано на 15 април 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 31.03.2020 г.

Публикувано на 20 март 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 27.02.2020 г.

Публикувано на 17 февруари 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 06.02.2020 г.

Публикувано на 28 януари 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 28.01.2020 г.

Публикувано на 17 януари 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 10.01.2020 г.

Докладна записка относно учредяване на сервитутно право

Докладна записка относно планове за дейност на читалищата

Докладна записка относно отдаване под наем на имоти

Публикувано на 31 декември 2019г.


Първо заседание на Общински съвет – Роман на 12.11.2019г. от 14.00часа

Публикувано на 04 ноември 2019г.

Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 15.12.2020 г.

Публикувано на 02 декември 2020г.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

гр. Роман, бул. “Христо Ботев” № 136, тел. 09123/ 20- 62, факс:09123/23-49, email:osroman@аbv.bg

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

ЧЛЕНОВЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ

ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –РОМАН

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Във връзка с получено становище на общинския съветник от ГЕРБ Тихомир Вълчев за предварително поет ангажимент на 30.11.2020г, свиквам председателски съвет на 19.11.2020 г от 13.00ч в зала 222 на община Роман.

 

С уважение

Инж.Валери Стаменов

Председател на

Общински съвет Роман


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 24.11.2020 г.

Публикувано на 13 ноември 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 27.10.2020 г.

Публикувано на 16 октомври 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 29.09.2020 г.

Публикувано на 17 септември 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 31.08.2020 г.

Публикувано на 20 август 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 24.07.2020 г.

Публикувано на 16 юли 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 29.06.2020 г.

Публикувано на 19 юни 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 26.05.2020 г.

Публикувано на 19 май 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 28.04.2020 г.

Публикувано на 15 април 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 31.03.2020 г.

Публикувано на 20 март 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 27.02.2020 г.

Публикувано на 17 февруари 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 06.02.2020 г.

Публикувано на 28 януари 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 28.01.2020 г.

Публикувано на 17 януари 2020г.


Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 10.01.2020 г.

Докладна записка относно учредяване на сервитутно право

Докладна записка относно планове за дейност на читалищата

Докладна записка относно отдаване под наем на имоти

Публикувано на 31 декември 2019г.


Първо заседание на Общински съвет – Роман на 12.11.2019г. от 14.00часа

Публикувано на 04 ноември 2019г.

Предварителен дневен ред за заседания на ОбС гр. Роман мандат 2015 - 2019 година

Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 24.09.2019г. от 15,30часа

Публикувано на 18 септември 2019г.


Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 12.09.2019г. от 14,00часа

Публикувано на 05 септември 2019г.


Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 30.08.2019г. от 14,00часа

Публикувано на 20 август 2019г.


Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 26.07.2019г. от 14,00часа

Публикувано на 18 юли 2019г.


Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 09.07.2019г. от 16,00часа – извънредно заседание

Публикувано на 09 юли 2019г.


Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 26.06.2019г. от 14,00часа

Публикувано на 18 юни 2019г.


Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 18.06.2019г. от 13,00часа – извънредно заседание

Публикувано на 18 юни 2019г.


Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 29.05.2019г. от 14,00часа

Публикувано на 21 май 2019г.


Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 25.04.2019г. от 14,00часа

Публикувано на 18 април 2019г.


Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 29.03.2019г. от 14,00часа

Публикувано на 21 март 2019г.


Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 31.01.2019г. от 14,00часа

Публикувано на 17 януари 2019г.