Финансови разходи на Общински съвет – Роман за 2020 г. /публикувани на 18 февруари 2021г./

Критерии и регламент за изплащане на сумата 100лева за подпомагане и отглеждане новородено дете за жителите на Общ. Роман /публикувана на 17 септември 2020г./

Протокол и доклад от заседание на Постоянна комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Враца и Районен съд – Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г.

Протокол от заседание на Постоянна комисия по образование, култура , спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване , социални дейности за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Враца и Районен съд – Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г.   

Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд – Мездра и Окръжен съд – Враца

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ВРАЦА И РАЙОНЕН СЪД – МЕЗДРА /публикувана на 10 юли 2019г/ 

Дарение на пари за наводнени къщи в гр.Роман, от придошлите води на река Малък Искър на 29.06.2018г., от Общински съвет – гр.Добрич.