Общински съветници –
членове на постоянните комисии
Постоянни комисии към ОбС-Роман

Богдан Цеков
Валентин Вутов
Даниел Константинов
Стефан Петков
Росен Цолов
Тихомир Вълчев
Христина Петкова
Комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и европроекти

Богдан Цеков
Валентин Вутов
Даниел Константинов
Стефан Петков;
Росен Цолов
Тихомир Вълчев
Христина Петкова
Комисия по образование, култура,спорт,туризъм, работа с младежта, здравеопазване,
социални дейности и трудова заетост

Божидар Нинов
Иван Алексиев
Красимир Петков
Кръстю Кръстев
Цветан Цолов
Комисия по устройство на територията, благоустрояване и комунални дейности,
опазване на околната среда и използване на природните ресурси

Божидар Нинов
Иван Алексиев
Красимир Петков
Кръстю Кръстев
Цветан Цолов
 
Комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения ред,
борба с корупцията и жалби на граждани

 

Общински съветници –
членове на постоянните комисии
Постоянни комисии към ОбС-Роман
Христина Петкова – председател
Николай Миков
Цветелин Иванов
Даринка Лазарова
Веска Иванова
Иван Алексиев
Даниел Константинов
Комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и европроекти
Веска Иванова – председател
Николай Миков
Даринка Лазарова
Даниел Котстантинов
Росен Цолов
Драган Капитански
Христина Петкова
Комисия по образование, култура,спорт,туризъм, работа с младежта, здравеопазване,
социални дейности и трудова заетост
Георги Василев – председател
Цветелин Иванов
Росен Цолов
Божидар Нинов
Ивайло Вутов
Комисия по устройство на територията, благоустрояване и комунални дейности,
опазване на околната среда и използване на природните ресурси
Иван Алексиев – председател
Божидар Нинов
Драган Капитански
Ивайло Вутов
Георги Василев
Комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения ред,
борба с корупцията и жалби на граждани
Общински съветници –
членове на постоянните комисии
Постоянни комисии към ОбС-Роман
Пламен Младенов Петров – председател

Веска Иванова Миндинска
Мариана Николова Велчева
Валери Георгиев Ролански
Иван Цветков Иванов

Комисия по финанси, бюджет, общинска собственост и европейска интеграция
Кирил Иванов Стоянов – председател

Хрисимир Константинов Радовенски
Иван Цветков Иванов
Стефан Илиев Петков
Валери Георгиев Ролански

Комисия по устройство на територията на общината,
благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси
Христина Петкова Тодорова – председател

Веска Иванова Миндинска
Даринка Лазарова Вънова
Мариана Николова Велчева
Костадин Илиев Генов

Комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта,
здравеопазване и социални дейности
Божидар Тодоров Нинов – председател

Хрисимир Константинов Радовенски
Стефан Илиев Петков
Костадин Илиев Генов
Даринка Лазарова Вънова

Комисия по законност, опазване на обществения ред и установяване конфликт на интереси
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОМАН МАНДАТ 2007 – 2011 година – ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
Общински съветници –
членове на постоянните комисии
Постоянни комисии към ОбС-Роман
Мариана Николова Велчева – председател
Пламен Младенов Петров
Румен Илиев Цалов
Стоян Димитров Тодоров
Тихомир Василев Вълчев
Комисия по финанси, бюджет, общинска собственост и европейска интеграция
Тихомир Василев Вълчев – председател
Владимир Стоянов Стоянов
Мариана Николова Велчева
Стоян Димитров Тодоров
Хрисимир Константинов Радовенски
Комисия по устройство на територията на общината,
благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси
Пламен Младенов Петров – председател
Валери Маринов Ангелов
Илина Петкова Христова
Маргарита Кръстева Трифонова
Хрисимир Константинов Радовенски
Комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта,
здравеопазване и социални дейности
Иван Димов Вълчев – председател
Валери Маринов Ангелов
Маргарита Кръстева Трифонова
Румен Илиев Цалов
Теменужка Лазарова Кръстева
Комисия по законност и опазване на обществения ред