01.06.2017г.

За  поредна  година  Община  Роман  и  ,,Местната комисия  за борба  с противообществените  прояви  на малолетни  и непълнолетни‘‘ организираха  и  честваха ,,Денят  на детето‘‘. Празничното  тържество  се  проведе  на  площада  в  центъра  на града,където  кметът  на  Община Роман-Валери  Ролански,тържествено   отправи  поздравителна  реч   към  децата и  присъстващите  граждани. Сред   гостите  присъстваха  учители,родители  както и много  други хора.…

31.05.2017г.

На 31 май 2017 година кметът на община Роман Валери Ролански присъства на тържествената програма на учениците от  Начално училище „П. Р. Славейков“ гр. Роман по проекта „Твоят час“ за закриване на учебната 2016/2017 година. Той поздрави учителите и учениците като им пожела здраве, дръзновение, лични и професионални успехи.

30.05.2017г.

На  30.05.2017г.(вторник) в  ДГ,,Зора‘‘-гр.Роман, се проведе  празнично тържество  на  децата, по случай  завършването  на  предучилищното   им  образование. Почетен  гост  на  събитието  беше  кмета  на  Община Роман – Валери Ролански, който произнесе  поздравителна  реч  към  децата, учителите  и  гостите. Сред  останалите  присъстващи  на  тържеството  беше  директорът   на  ДГ,,Зора‘‘ – г-жа  Пелагия  Петкова,  както и други  учители …