Извънредни парламентарни избори за избиране на народни представители в

46 Обикновено народно събрание на Република България на

11 юли 2021 година.

На 05.07.21г. (понеделник), от 14.00ч. до 17.00ч. във фоайето на Общинска администрация Роман, ще бъде разположено експериментално устройство за машинно гласуване, което всеки желаещ може да тества.
Може да се запознаете и със СИМУЛАТОР „ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА“ на следния линк ↙️


График за получаване на изборни книжа и материали от СИК/ПСИК от Община Роман на 10.07.2021 г.


П О К А Н А за провеждане на консултации за определяне на съставите на СИК за изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г. (публикувана на 28.05.2021г.)

УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ pdf(публикуван на 27.05.2021г.)

Относно: Създаване на възможност за централизирано подаване на заявления от избирателите до общинските администрации, във връзка с упражняването на избирателните им права в изборите за Народно събрание, насрочени за 11 юли 2021 г.pdf(публикуван на 25.06.2021г.)


910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК)

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 11 юли 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК);

910006 Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.


ЗАПОВЕДИ:

Заповед №ЗК-822/08.07.2021 г. – за образуване на избирателна секция в „СБПЛББ – Роман“ ЕООД и утвърждаване номера й – 018– (публикувано на 08.07.2021г.)

Заповед №ЗК-739/26.06.2021 г. – (публикувано на 26.06.2021г.)

Заповед №ЗК-711/22.06.2021 г. – (публикувано на 22.06.2021г.)

Заповед №ЗК-702/17.06.2021 г. Заповед за определяне на избирателните секции на територията на община Роман за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването(публикувано на 17.06.2021г.)

Заповед №ЗК-573/27.05.2021 г. за местата за поставяне на агитационни материали.(публикувано на 27.05.2021г.)

Заповед №ЗК-543/21.05.2021 г. местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на община Роман(публикувано на 21.05.2021г.)

Заповед №ЗК-524/18.05.2021 г. за образуване на избирателни секции(публикувано на 18.05.2021г.)

Приложение №1 към Заповед №ЗК-524/18.05.2021 г.(публикувано на 18.05.2021г.)

Номерация на избирателните секции и техните адреси(публикувано на 18.05.2021г.)


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК) pdf(публикуван на 30.06.2021г.)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) pdf(публикуван на 27.05.2021г.)