Денят на Европа се празнува по света с различни инициативи, една от които е ученическото самоуправление. В този ден се дава възможност „самоуправление” да придобие реален смисъл.
В Общинска администрация – Роман се проведе инициативата, посветена на ученическото самоуправление.
Ученикът Йохан Йосифов – XII клас от СУ ”Васил Левски” – гр.Роман „пое” управлението на ОбА, като зае мястото на Кмет на Община Роман.
Проведена бе оперативка, след което Г-н Йосифов направи проверка при Зам.- кмет „ТСУ, ОП” – Николинка Кътовска и Зам.-кмет „ХД” – Соня Тинчева за извършените дейности за предходната седмица.

About the author