„Библиотеката – място за всеки“ е темата на Националната библиотечна седмица, която се организира от Българска библиотечно – информационна асоциация (ББИА) и ще протече от 9 до 13 май.

Днес в Библиотеката на НЧ“Христо Ботев-1907″ – гр.Роман бе поканена Г-жа С.Тинчева – Зам.кмет на Община Роман. Участници бяха малчуганите от група „Камбанка“ към ДГ“Зора“ – гр.Роман. Те разказаха приказка от Елин Пелин – „Дядовата ръкавичка“.

About the author