П О К А Н А

 

ОТНОСНО:  Информационно събитие на тема „Представяне на актуални възможности за европейско финансиране и схеми с друго финансиране през 2017 година“ .

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

       

Имам удоволствието да Ви поканя (Вас или Ваш представител) да участвате в информационно събитие, организирано от Областен информационен център – Враца на тема „Представяне на актуални възможности за европейско финансиране и схеми с друго финансиране през 2017 година“. Експертите от центъра ще представят актуалните процедури  по оперативните програми и други възможности за бенефициенти до края на 2017 година. Събитието ще се състои на 17.05.2017 г., от 10:00 ч.  пред  Община Роман с изнесен мобилен щанд на който можете да получите информационни материали с актуална информация и предстоящото председателство на България през 2018 година.

За участие в срещата са поканени представители на местна и централна  власт, бизнес организации, представители на неправителствения сектор, земеделски производители и граждани.

 

ОИЦ – Враца е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Моля, потвърдете Вашето участие на електронна поща oic_vratza@abv.bg или на тел. 092/627431

Екипът на Областен информационен център – Враца
гр. Враца 3000, ул. „Полк. Кетхудов“ № 4
тел.: 092/627431

About the author