17.05.2017г.

П О К А Н А   ОТНОСНО:  Информационно събитие на тема „Представяне на актуални възможности за европейско финансиране и схеми с друго финансиране през 2017 година“ .     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,         Имам удоволствието да Ви поканя (Вас или Ваш представител) да участвате в информационно събитие, организирано от Областен информационен център –…