УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ ДО 30.04.2018г. СЕ ПРИЕМАТ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С ОТСТЪПКА 5 НА СТО ЗА ПЛАТИЛИТЕ ЦЕЛИЯ РАЗМЕР НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО. НА 30.04.2018г. ИЗТИЧА  СРОКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ.

Начини на плащане:

Касово в  Община Роман , гр.Роман ,ет.1 „Информационен център“ – гише „Каса“

– По банков път – Банка „ДСК” гр.Роман
IBAN: BG89STSA93008490020100 BIC: STSABGSF

Код за вид плащане:

441400 Патентен данък

442100 Данък върху недвижимите  имоти

442400 Такса  за битови отпадъци

442300 Данък върху превозните средства

448013 Такса за притежаване на куче

 

– В кметствата по местонахождението на недвижимият имот /В кметства Камено поле, Кунино,Струпец и Хубавене, могат да се плащат всички видове задължения по ЗМДТ/

– С пощенски запис

– В касите на „ИЗИПЕЙ” и „Български пощи”

 

 

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ ДАНЪКОПЛАТЦИ ДА ПОГАСЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СРОКОВЕ

About the author