СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ ДО 30.04.2018г. СЕ ПРИЕМАТ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С ОТСТЪПКА 5 НА СТО ЗА ПЛАТИЛИТЕ ЦЕЛИЯ РАЗМЕР НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО. НА 30.04.2018г. ИЗТИЧА  СРОКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ. Начини на плащане: – Касово в  Община Роман , гр.Роман…