ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        Звено „Местни данъци и такси ” уведомява всички физически лица и еднолични търговци, които извършват патентни дейности, съгласно Закона за местните данъци и такси, че крайният срок за деклариране на извършваните от тях дейности е 31 януари 2018 година.

Декларации се подават в Община Роман, звено „Местни данъци и такси”, стая 303, етаж 3.

Срокове и начини на плащане:

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

  1. за първото тримесечие – до 31 януари;
  2. за второто тримесечие – до 30 април;
  3. за третото тримесечие – до 31 юли;
  4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

Лицата, които до 31 януари на текущата година са   заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

Начини на плащане:
– В Общинска администрация гр.Роман, „Информационен център“ – гише „Каса“
– По банков път – Банка ДСК гр.Роман
IBAN: BG89STSA93008490020100 BIC: STSABGSF

Код за вид плащане:   441400 Патентен данък

– В касите на „Изипей” и „Български пощи”

 

 

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ ДАНЪКОПЛАТЦИ ДА ПОГАСЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СРОКОВЕ

 

 

 

 

 

About the author