МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2018Г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА РОМАН, УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ ЧЕ ОТ 02.02.2018г. СЕ ПРИЕМАТ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ , ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА  И ТАКСА  КУЧЕ ЗА 2018г. СРОКОВЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2018Г. 1. Данък недвижим имот…