Безвъзмездна финансова помощ

ОБЩИНА РОМАН На 25.10.2017г. г.Кмета  на община Роман Валери Ролански сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/0069 с Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на проект Рехабилитация на път IV-10328 (VRC2143) РОМАН – СТРУПЕЦ – ГРАНИЦА С ОБЩИНА МЕЗДРА“ от км 0+000 до км 6+596,55 и от км 7+004,6  до км 8+200 “ и „РЕМОНТ…