Да изчистим България заедно-2017

718 жители на Община Роман се включиха в Националната кампания „Да изчистим България заедно-2017“, която се проведе на 16 септември /събота/. В инициативата се включиха представители на Общинската администрация, кметствата и училищата от община Роман: ДГ „Зора“, СУ „Васил Левски“, НУ „П.Р.Славейков“, КСУДС, КСУДУ, „СБДПЛББ“ ЕООД, както и много доброволци. Кметът Валери Ролански, също се…

15.09.2017г.

По случай откриването на новата учебна година – Кметът на Община Роман – Валери Ролански, присъства на празничното тържество организирано от Начално Училище „П. Р. Славейков“ и ДГ „Зора“ – гр. Роман, където той отправи поздравителна реч към учителите, родителите и децата.

07.09.2017г. – Мемориал на загиналите от Шеста пехотна Бдинска дивизия

Кметът на община Роман Валери Ролански взе участие на 07.09.2017г. в официалното откриване и освещаване  на Мемориал на загиналите от Шеста пехотна Бдинска дивизия в Добричката епопея от 1916 г. Мемориалът бе издигнат край село Козлодуйци, община Добричка.  На церемонията присъстваха вицепремиерът Валери Симеонов, депутати, съветникът на президента по сигурност и отбрана Илия Милушев, командирът…

Топъл обяд

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с продължаване дейностите по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Роман“, на основание сключено Допълнително споразумение №1 към Договор №BG05FMOP001-03.002-0145-С01 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на…

Да изчистим България

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ОБЩИНА РОМАН ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ – 2017г., КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.09.2017г. от 9.30часа.Публикувано на 31 август 2017г.

Уведомление

Уведомление на собствениците за откриване на производство по отчуждаване във връзка с изграждане на обект: СМЕТИЩЕ ЗА ТБО в землището на с.Долна Бешовица

Публикувано на 16 август 2017г.

УВЕДОМЛЕНИЕ На основание заповед № РД-14-258 / 20.07.2017г. на министъра на образованието и науката, обнародвана в ДВ бр. 61 от 28.07.2017г. и във връзка с преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното училищно образование, считано от 01.08.2017г. Помощно училище „Райна Княгиня“ – гр. Роман, намиращо се с в гр. Роман на ул. „Пирин“ №…