22 септември – Ден на независимостта на България!

Уважаеми съграждани, Независимостта е онази висша ценност, чрез която българинът получава своята идентичност, а България постепенно намира своето място и се утвърждава като фактор, както на Балканите, така и в Европа. На 22 септември 1908 година България доказва, че нейните основи са здрави, че може да бъде обединена, независима, силна! Днес трябва да си спомним…

Община Роман е сключила Договор № РД04-106 от 25.08.2020год. с Фонд „Социална закрила” по „Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас, по реда на чл.27,ал.1, т.2 от Закона…