Конкурс „Моето Великденско яйце“ – МКБППМН 2020г.

В дните преди Великден, Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни подкани малки и по-големи деца и ученици да се включат в конкурс за рисунка „Моето Великденско яйце“ като нарисуват пъстри картини с шарени яйца. Инициативата имаше за цел да стимулира творческите заложби и изяви на деца и ученици, да поощри…