ПРЕУСТРОЙСТВО НА ВЪЗДУШНИТЕ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ (ВЛ) 20 KV около подстанция „РОМАН“ 110/20 KV ( с обща дължина 2 983м.)

На 21.11.2019г. от 11.00ч. държавната приемателна комисия се събра, за да започне работа по ПРЕУСТРОЙСТВО НА ВЪЗДУШНИТЕ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ (ВЛ) 20 KV около подстанция „РОМАН“ 110/20 KV ( с обща дължина 2 983м.).
Работата на комисията ще приключи в срок до десет дни.

На екипа на КСУДС – Роман бе присъдена СПЕЦИАЛНА НАГРАДА във Втората Национална кампания на Държавната агенция за закрила на детето

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА във Втората Национална кампания на Държавната агенция за закрила на детето за връчване Отличителен знак “Аз гарантирам щастливо детство’2019” в Категория “УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” бе присъдена на екипа на КСУДС – Роман на официална церемония, проведена на 20 ноември – Световен ден на децата, на който в 2019г. Конвенцията за правата на детето навършва…

ПОКАНА до членовете на УС на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит-Роман“

Уважаеми госпожи и господа,          На основание чл.51, ал. 3 от Устава на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит – Роман“, свиквам на 22.10.2019 г., 11:00 часа в заседателната зала на Община Луковит заседание на УС на Сдружение „МИГ Луковит – Роман“ при следния дневен ред: 1.   Определяне на състав на Комисия за…