Весела Коледа и щастлива Нова 2018 година!

    Уважаеми жители на Община Роман, Приемете моите най-искрени поздрави по случай предстоящите Коледни празници и Нова година ! Пожелавам на всички вас здраве, семейно щастие и успехи! Бъдете активни, позитивни и градивни през 2018 година за повече ползотворни дела, за споделени успехи с истински приятели, за дни на радост, усмивки и щастие! Нека…

Общ устройствен план на Община Роман

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   С Решение №316, прието с Протокол № 30 от 29.09.2017г. на заседание на Общински съвет гр. Роман, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, е РАЗРЕШЕНО изработването на Общ устройствен…