Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 30.11.2018г. от 14,00часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА                                                                                                                                          ДО……………………………………                                                                                                                      …

Ден на независимостта на България

Уважаеми съграждани, Поздравявам Ви с един от най-светлите български празници! Днес всички ние сме горди, че преди 110 години една млада държава намери сили и кураж в себе си, да събере разпокъсаната си територия и народ, а след това да открие пътя към своята Независмост. С държавническият си акт от 22.09.1908 година, княз Фердинад даде…

Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 28.09.2018г. от 14,00часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА                                                                                                                                                                      ДО…………………..……………..…………………                                                                                                                                                                Г-Н/Г-ЖА………………..………………….    Уведомявам Ви, че на 28.09.2018г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:   1. Докладна  записка  от  Председателя на Общински съвет Роман Тихомир Вълчев – относно: Субсидиране…